Integratie via Huisvesting

Verenigingen voor Integratie via Huisvesting (VIVH)

De verenigingen via integratie voor huisvesting worden door de Directie Huisvesting erkend en gesubsidieerd op basis van het regeringsbesluit van 16.07.1992 betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen die zich inzetten voor de integratie via de huisvesting. Elke vereniging is actief binnen haar eigen perimeter (vaak verbonden aan een gemeentelijk grondgebied) en richt zich tot verschillende doelgroepen, maar streven allemaal hetzelfde doel na: recht op huisvesting (art. 23 van de Belgische grondwet).

Verenigingen gespecialiseerd in hulp bij huisvesting
Syndicat des locataires de logements sociaux
Samenleven
Habitat & Rénovation
FGTB HB
Samenlevingsopbouw Brussel
Comité de la samaritaine

Verenigingen die huisvesting aanbieden in hun sociaal dienstenpakket
Une maison en plus
CAFA
L’atelier des droits sociaux (ex- Solidarités Nouvelles)
Le CAIRN – Maison de Quartier « la fermette du Bempt »
La Rue
Buurthuis Bonnevie
Source

Verenigingen die hulp verlenen aan specifieke doelgroepen
C.I.R.E. (Aide aux Sans-papiers et aux réfugiés)
Fami-Home (Habitat Accompagné)
Le Projet Lama (Toxicomanie)
Cap Habitat (Personnes handicapées)
Convivial (Aide aux réfugiés)
Centrum Ambulante Diensten – Deelwerking De Boei (Personnes handicapées)
Lhiving (mensen met hiv)
La Vague (Personnes handicapées)
L’autre Lieu (Psychiatrie alternative)

Huurdersverenigingen – Ze verdedigen de belangen van huurders
Huurdersvereniging van de Marollen (FR)
Huurdersvereniging van Anderlecht / Kuregem
Huurdersunie van Vorst
Huurdersvereniging van de Noordwijk
Huurdersunie Molenbeek / Koekelberg
Federatie van huurders van de Lakense Haard
Huurdersvereniging van Sint-Gillis (FR)
Huurdersvereniging van Schaarbeek

Verenigingen die vzw’s coördineren – Ondersteuning en coördinatie van aangesloten verenigingen; geen rechtstreekse bijstand, maar doorverwijzing naar de bevoegde verenigingen
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW)
Brusselse Federatie van Huurdersverenigingen (FR, Febul)