Integratie via Huisvesting

Verenigingen voor Integratie via Huisvesting (VIH)

De verenigingen via integratie voor huisvesting worden door Brussel Huisvesting erkend en gesubsidieerd op basis van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting.

Elke vereniging is actief binnen haar eigen perimeter (vaak verbonden aan een gemeentelijk grondgebied) en richt zich tot verschillende doelgroepen, maar streven allemaal hetzelfde doel na: recht op huisvesting (art. 23 van de Belgische grondwet). De VIH streven als doel de integratie via de huisvesting na van personen die zich in een situatie bevinden van sociale onzekerheid.

Verenigingen gespecialiseerd in hulp bij huisvesting

Syndicat des locataires de logements sociaux
Samenleven
Habitat & Rénovation
FGTB HB
Samenlevingsopbouw Brussel
Comité de la samaritaine
Habitat & Humanisme
Livingstones

Verenigingen die huisvesting aanbieden in hun sociaal dienstenpakket

Une maison en plus
CAFA
L’atelier des droits sociaux (ex- Solidarités Nouvelles)
Le CAIRN – Maison de Quartier « la fermette du Bempt »
La Rue
Buurthuis Bonnevie
Source
Communa
Habitat & Participation
Centre d’éducation en Milieu Ouvert
Maison de quartier St Antoine

Verenigingen die hulp verlenen aan specifieke doelgroepen

C.I.R.E. (Hulp voor vluchtelingen)
Fami-Home (ondersteunde habitat )
Le Projet Lama (verslaving)
Cap Habitat (Personen met een beperking)
Convivial (Hulp voor vluchtelingen)
Centrum Ambulante Diensten – Deelwerking De Boei (Personen met een beperking)
Lhiving (mensen met hiv)
La Vague (Personen met een beperking)
L’autre Lieu (alternatieve psychiatrie)
Infirmiers de rue (Dakloze mensen)
L’Ilot (Dakloze mensen)
La maison rue verte (Dakloze mensen)
1 Toit 2 Ages (Intergenerationele huisvesting)
Abbeyfield Belgium (Geïsoleerde ouderen)
Plateforme logement étudiant (Studentenhuisvestingsplatform)

Huurdersbond – Ze verdedigen de belangen van huurders

Huurdersvereniging van de Marollen (FR)
Huurdersvereniging van Anderlecht / Kuregem
Huurdersunie van Vorst
Huurdersvereniging van de Noordwijk
Huurdersunie Molenbeek / Koekelberg
van huurders van de Lakense Haard
Huurdersvereniging van Sint-Gillis (FR)
Huurdersvereniging van Schaarbeek

Verenigingen die vzw’s coördineren – Ondersteuning en coördinatie van aangesloten verenigingen; geen rechtstreekse bijstand, maar doorverwijzing naar de bevoegde verenigingen

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW)
Brusselse Federatie van Huurdersverenigingen (FR, Febul)