Begeleiding

Technische, administratieve en financiële begeleiding

Homegrade adviseert u meer bepaald over: energiebesparingen, prioritaire werken, materiaalkeuze, verwarmingssystemen, inzicht in de plannen van de architect, technische basisaanbevelingen, EPB-regelgeving, regelgeving op het vlak van stedenbouw, inzicht in de bestekken van prioritaire werken (gebouwschil, systemen) en de technisch-bouwkundige terminologie, de toekenningsvoorwaarden voor de renovatie- en energiepremie,de Brusselse groene lening, de belastingvermmindering en het patrimoniale karakter van een woning of van een deel van een woning.

Technische begeleiding

De technische begeleiding houdt in:
 • Analyse van de documenten (plannen, beschrijving van de werken, aanslagbiljet)
 • Analyse en vergelijking van bestekken
 • Technische analyse en hulp bij de keuze (research,documentatie, eventuele inschakeling van de Back-Office)
 • Voorrangstelling en prioritering van de investeringen en protocol van de uit te voeren ingrepen met name naargelang het erfgoedbelang
 • Hulp bij het zoeken naar professionelen
 • Aanreiken van tools: modelbestek, checklists, technische fiches, brochures, enz.

Administratieve en financiële begeleiding

De administratieve en financiële begeleiding houdt in:
 • Analyse van documenten (aanslagbiljet, gezinssamenstelling, enz.)
 • Analyse van het bestek vanuit formeel en administratief oogpunt
 • Hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren voor financiële tegemoetkomingen
 • Analyse van de naleving van de technische en administratieve criteria voor het bekomen van financiële tegemoetkomingen
 • Raming van het premiebedrag en van het rendement van de investeringen
 • Aanbeveling met betrekking tot de regelgevingsaspecten waarmee rekening moet worden gehouden (Huisvestingscode, stedenbouw, EPB, burgerlijk wetboek (uitzichten en gemene muren)enz.)

Maak kennis met onze adviseurs tijdens de permanentie!

Onze adviseurs ontvangen u 31 uur per week in de conciërgewoning van het voormalig koninklijk astronomisch observatorium van Brussel. Indien u zich niet kunt verplaatsen, bel dan het nummer 1810 of stuur ons een e-mail

Uw verwarmingssysteem verbeteren – Gebruiksaanwijzing
Nicolas Vandernoot & Elie Chabrillat, Homegrade

De meeste woningen in Brussel zijn uitgerust met een centraal verwarmingssysteem. Deze brochure geeft een overzicht van de manieren om het te optimaliseren.

externe link
Mede-eigendom – Beheer en organisatie
Sophie Holemans & Julie Bindels, Homegrade

Deze brochure geeft een overzicht van de voorschriften die de basis vormen van een goed beheer van mede-eigendom, de regelgeving op dit gebied, de boekhouding en de actoren ervan.

externe link