Huisbezoek

Het huisbezoek « energie »

U krijgt een gratis huisbezoek, uitgevoerd door een specialist, die u helpt te bezuinigen. Hij stelt een persoonlijk actieplan op.

Een van onze adviseurs kan bij u langskomen om samen met u de voornaamste acties te bepalen. Hij stelt een diagnose met aandacht voor uw specifieke verwachtingen en legt duidelijk uit wat u kunt ondernemen om uw factuur te drukken.

Dit bezoek en de andere diensten die door Homegrade worden aangeboden, zijn niet-commercieel en gratis. Onze adviseurs zijn speciaal opgeleid om u te begeleiden en de door u ondernomen energiebesparende stappen te vergemakkelijken.

Hoe verloopt het bezoek?

Het bezoek duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit drie delen:

 1. Samen met u analyseren we uw wensen en uw laatste energiefacturen (gas, elektriciteit, stookolie). Voor gas en elektriciteit bekijken we daarbij in het bijzonder de eindafrekeningen van uw energieverbruik.
 2. We bezoeken de woning samen met u.
 3. We stellen u een diagnose voor met aanbevelingen over acties die u kunt ondernemen:
  • de dagdagelijkse handelingen die u meteen kunt toepassen;
  • de kleine ingrepen die u eventueel kunt ondernemen tegen een geringe kostprijs;
  • de renovatiewerken waarvoor er eveneens een begeleiding kan worden voorgesteld.

Enkele dagen na het bezoek bezorgen we u als het nodig is een gepersonaliseerd bezoekverslag dat één of meerdere van de volgende elementen herneemt:

 • de belangrijkste stappen om uw facturen te verminderen;
 • de diagnose van uw situatie op basis van de gegevens die samen met u verzameld werden;
 • onze voornaamste aanbevelingen om uw energiefactuur te verlagen;
 • financiële adviezen: op basis van gewestelijke gemiddelden en gegevens die u ons bezorgd hebt, kan onze adviseur een eerste raming maken van het benodigde budget om de werken uit te voeren, alsook een evaluatie van de financiële steunmaatregelen waarop u een beroep kunt doen.

Hoe dit bezoek voorbereiden?

Opdat het bezoek doeltreffend zou zijn en rechtstreeks tot aanbevelingen op maat zou kunnen leiden, vragen we u om het volgende voor te bereiden:

 • Uw laatste jaarlijkse stookoliefactuur en eindafrekening voor gas en elektriciteit.
 • Uw laatste aanslagbiljet (vrijblijvend). Dit document is onontbeerlijk om u persoonlijke informatie te kunnen geven over de financiële steun waarop u in uw situatie aanspraak kunt maken.
 • Mocht u hierover beschikken: de architectplannen en het bestek van uw woning, alsook de offertes en facturen van de werken die al werden uitgevoerd aan of gepland zijn voor uw woning.

Opgelet

De door Homegrade geleverde diensten en bezorgde documenten kunnen in geen geval de wettelijke verplichtingen vervangen op het vlak van EPB-reglementering, stedenbouw, huisvestingscode, enz. Het werk van Homegrade kan nooit het werk van een architect of een andere erkende professional vervangen.

Identificeer de energiezwaktes

Tijdens het energiehuisbezoek identificeren onze adviseurs samen met u de energiezwaktes van uw woning. Ze zullen uw vragen beantwoorden, maar ook uw aandacht vestigen op verbeteringen waaraan u misschien niet gedacht had!

Huisbezoek en veiligheidsvoorschriften COVID-19

Opgelet – Als gevolg van de overheidsmaatregelen is het loket/infopunt van Homegrade gesloten tot nader order, en zijn de huisbezoeken opgeschort. We blijven tot uw beschikking per telefoon, e-mail en virtuele afspraak.

Hebt u een afspraak met een Homegrade adviseur voor een huisbezoek? Geen probleem, Homegrade doet er alles aan om dit veilig te laten verlopen, ondanks COVID-19!

Dit zijn de instructies die u moet naleven:
 • Het bezoek zal niet langer dan 1 uur duren, maar kan worden aangevuld met uitwisselingen per e-mail, telefoon of videoconferentie.
 • Er zal slechts één persoon aanwezig zijn ter plaatse: u of degene met wie u samenwoont.
 • Voordat de adviseur arriveert, opent u de ramen en ventileert u minstens 10 minuten.
 • Er wordt een veiligheidsafstand van minimaal anderhalve meter tussen u en de adviseur aangehouden gedurende de hele duur van het bezoek.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen.
 • Elk lichamelijk contact zal worden vermeden: er wordt geen handdruk gegeven, uw adviseur zal u vragen om de deuren te openen en nauwe doorgangen vrij te maken.
 • Het uitwisselen van papieren documenten zal zo veel mogelijk worden beperkt.

Vóór het bezoek en bij het begin van het bezoek zal de adviseur van Homegrade u aan deze veiligheidsinstructies herinneren.

Als u of iemand met wie u samenwoont ziek is of een van de volgende symptomen vertoont: hoest, loopneus, koorts, enz., moet het bezoek worden uitgesteld. Bel ons voor een nieuwe afspraak!

Door het naleven van deze instructies kunnen we ons in alle rust op uw vragen en verwachtingen concentreren!

Dank u wel!

Samenvatting premies
Homegrade

Samenvatting van de financiële incentives voor de aankoop en renovatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

externe link
Ventilatie van een te renoveren woning
Axelle Cowez, Églantine Daumerie & Hélène Dubois, Homegrade

Deze brochure legt de principes van ventilatie uit, schetst de verschillende systemen, hun toepassingsmogelijkheden bij renovatie en geeft een overzicht van de norm die van toepassing is op de woningen en van de eisen van de Brusselse regelgeving.

externe link