Voor de professionelen

Homegrade en de professionelen

Homegrade richt zich voornamelijk tot particulieren maar biedt verschillende diensten aan voor professionelen.

Bijscholingsopleidingen EPB voor de residentiële sector

Homegrade is een instelling waarvan de opleiding certificateur door Leefmilieu Brussel erkend wordt. Afspraak op de pagina EPB-opleidingen voor alle informatie.

Website van de beroepen van het architecturaal patrimonium

Homegrade beheert de website van de beroepen van het architecturaal patrimonium. Bent u een ambachtsman of wil u de naam van een ambachtsman doorgeven, vul dan hier het online formulier in.

Verplichtingen voor de premies en de Brusselse Groene Lening

Homegrade informeert de aannemers, architecten, enz. over de verplichtingen en de elementen die nodig zijn in hun bestekken binnen het kader van de gewestelijke premies en de Brusselse Groene Lening. Contacteer ons team voor meer informatie of download de documenten die op onze pagina Publicaties beschikbaar zijn.

Documentatie en informatie over onze diensten

Als u uw klanten of uw publiek wenst te informeren, stuurt Homegrade al zijn documentatie (flyers, brochures en andere publicaties – zie onze pagina Publicaties) gratis naar architecten, aannemers, vaklui, notarissen, vastgoedmakelaars, gemeentediensten, vzw’s, sociale diensten, enz. die hierom vragen. Vul dit document in en stuur het ons terug.

Lezingen en workshops

Homegrade organiseert voor gemeenten, verenigingen en bedrijven die hierom vragen, lezingen en workshops over de onderwerpen die de vzw behandelt. Aarzel niet om contact op te nemen met comm@homegrade.brussels voor meer info.

Events

Homegrade neemt deel aan gemeentelijke, gewestelijke en verenigingsevenementen voor particulieren, die aansluiten bij de thema’s die de vzw behandelt. Aarzel niet ons via e-mail te contacteren op comm@homegrade.brussels.

Pers

Homegrade kan u afbeeldingen en redactiemateriaal bezorgen rond de thema’s die onze adviseurs behandelen (akoestiek, energie, huisvesting, renovatie, ecobouwen, erfgoed en stedenbouw). Onze experts kunnen uw vragen ook schriftelijk beantwoorden, of via radio-, televisie- en webinterviews. Contacteer onze communicatiedienst per e-mail op comm@homegrade.brussels.

Laat uw publiek kennismaken met Homegrade

Organiseert u activiteiten in het Brussels Gewest rond de thema's energie, huisvesting, renovatie, ecobouwen, erfgoed of stedenbouw? Homegrade sensibiliseert en informeert particulieren tijdens uw evenementen. Contacteer onze communicatiedienst voor meer info!

Facilitator Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel

De Facilitator Duurzame Gebouwen biedt hulp en begeleiding aan professionelen uit de bouwsector (bouwheer, ontwerper, beheerder, technisch verantwoordelijke, installateur of onderneming), mede-eigenaars van meer dan 6 wooneenheden en syndici van gebouwen. Met de Facilitator Duurzame Gebouwen krijgt u gratis multidisciplinaire hulp van onafhankelijke deskundigen die u in elke projectfase bijstaan op alle gebieden van duurzaam bouwen. Stel uw vraag telefonisch of per e-mail: 0800 85 775 of facilitator@leefmilieu.brussels.

Contact De Facilitator Duurzame Gebouwen

De Facilitator Duurzame Gebouwen behandelt :

  • technische aanbevelingen aangepast aan uw project over de 9 thema’s van duurzaam bouwen;
  • informatie over de beschikbare financiële steunmaatregelen;,
  • uitleg over de normen en reglementeringen (met name EPB en PLAGE);
  • kritisch lezen van bestekken;
  • een vergelijking van prijsoffertes;
  • aanbevelingen over de invoering van hernieuwbare energiebronnen in het gebouw;
  • aanbevelingen over de invoering van concepten van circulaire economie in het gebouw.

Begeleiding Be Exemplary

« Be Exemplary » is een projectoproep om voorbeeldige bouw- en renovatieprojecten te stimuleren en belonen in termen van duurzame stedelijke ontwikkeling. Via Homegrade wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Bouwheren, vooraleer ze hun offerte indienen, een begeleiding aanbieden bij de vier hoofdthema’s van de projectoproep (sociaal, energie/milieu, architecturale kwaliteit, kringloopeconomie). Elke projectdrager wordt aangemoedigd om Homegrade te contacteren voor gratis advies en technische bijstand over de gevaloriseerde dimensies in de projectoproep. De begeleiding heeft enerzijds tot doel ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk projectdragers een dossier kunnen indienen dat beantwoordt aan de eisen en doelstellingen van de projectoproep. Anderzijds moeten de projectdragers zoveel mogelijk gestimuleerd worden in hun reflecties en stappen met betrekking tot de nagestreefde doelstellingen.

Wees een voorbeeldige bouwheer!

Onze adviseurs begeleiden gratis de meeste bouwheren die deelnemen aan de projectoproep BeExemplary. Ook u kunt een subsidie krijgen van 125€/m² tot 250€/m². Contacteer ons team!

Publicaties in verband met de professionelen

Samenvatting premies
Homegrade

Samenvatting van de financiële incentives voor de aankoop en renovatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

externe link
Code van goede geluidspraktijken
Sophie Mersch, Homegrade

Deze Code heeft als doel de aannemer te begeleiden bij de geluidsisolatiewerken voor de meest voorkomende gebouwentypes in het Brussels Gewest, waarbij de delicate punten die een bijzondere aandacht vereisen, verduidelijkt worden. Opdat de werken gesubsidieerd kunnen worden in het kader van de renovatiepremie, moet de aannemer het formulier aan het einde van het document ondertekenen, waardoor hij zich ertoe verbindt op zijn erewoord om de richtlijnen van de Code van Goede Praktijk na te leven.

externe link