Actualités

Reeks van lezingen en workshops: november – december 2012

De lezingencyclus van de Stadswinkel vertaalt zich dit jaar in 4 mini-cycli, elk rond een specifiek thema.

De vierde lezingenreeks vangt aan op 13 november en loopt tot en met 4 december 2012 en heeft als thema meer met minder energie.

We heten u van harte welkom !


Overzicht van de lezingen

Download het programma hier

MEER MET MINDER ENERGIE
Plaats: De Stadswinkel (administratieve zetel) – Antwerpselaan 24 – 1000 Brussel

Dinsdag 13 november 2012 van 20u00 tot 21u30
MEER MET MINDER – Lezing (FR)
Sprekers: Nicolas Vandernoot en Ophélie Milet
Deze lezing zal proberen aan te zetten tot reflectie over het rationeel energiegebruik: hoe ver moet men gaan in energiebesparingen? Houdt men wel rekening met alle elementen, zoals het vervoer
en de mobiliteit van personen, de productie van materialen…? De begrippen van grijze energie en koolstofbalans komen aan bod. We sluiten af met de presentatie van voorbeeldgebouwen waar met een integrale aanpak rekening werd gehouden.

Donderdag 15 november 2012 van 20u00 tot 22u00
MOET MEN IN EEN PASS IEFWONING WONEN OM ENERGIE TE BESPARENRenovatiecafé (FR)
Renovatiecafé gemodereerd door Ophélie Milet (Stadswinkel) in het bijzijn van professionals uit de sector: Frank Kerkhofs, Hubert Sauvage en Grégoire Wallenborn
Het is niet voor iedereen weggelegd om in een passiefwoning te kunnen wonen. Zijn de doelstellingen van Kyoto dan niet haalbaar ? Zijn er andere manieren om consequente energiebesparingen te doen zonder aan onze levenskwaliteit te raken ? Misschien zouden we zelfs onze levenskwaliteit kunnen verbeteren door onze behoeften te verminderen ? Zijn we bereid om onze gewoonten te veranderen ?

Dinsdag 20 november 2012 van 20u00 tot 21u30
DE ENERGIERENOVATIE VAN EEN OUDE WONING: EEN UITDAGING DIE VERENIGBAAR IS MET HET ERFGOEDBEHOUDLezing (FR)
Spreker: Jérôme Bertrand (De Stadswinkel)
De voordracht steunt op een concreet voorbeeld: de renovatie van een huis uit de 19e eeuw, dat bekroond werd op de wedstrijd “Voorbeeldgebouwen” van Leefmilieu Brussel. De nadruk wordt gelegd op de troeven van oude gebouwen inzake het ontwerp en de duurzame materialen, en op de mogelijkheid om hun energieprestatie sterk te verbeteren met behoud van de erfgoedkwaliteiten.

Dinsdag 27 november 2012 van 20u00 tot 21u30
DAGELIJKSE ENERGIEBESPARINGENLezing (FR)
Spreker: Ophélie Milet
Uw energiefactuur verlagen? Ja, maar hoe? Door middel van enkele eenvoudige ingrepen kunt u tot 30% van uw factuur besparen, en met kleine investeringen tot 50%!

Zaterdag 1 december 2012 van 14u00 tot 17u00
DE KLEINE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN: CENTRALE VERWARMINGWorkshop (FR)
Spreker: Serge Warny
Hoe uw individuele verwarming optimaliseren aan de hand van kleine energiebesparende ingrepen zonder investeringen? Tijdens deze workshop zullen de
eenvoudige maatregelen worden uitgelegd en in de praktijk gebracht: onderhoud van de radiatoren, plaatsen van een reflector, ontluchting, thermostatische afsluiter, ventilatie, temperatuur…

Dinsdag 4 december 2012 de 20u00 tot 21u30
BUITENMUURISOLATIELezing (FR)
Sprekers: Thierry Demoulin en Serge Warny
Bij buitenmuurisolatie wordt een isolerend materiaal tegen de buitenmuur bevestigd. Het is een effectieve oplossing die vandaag in hoge mate door de energiepremies wordt terugbetaald. De voordelen, de nadelen en de aandachtspunten van deze isolatietechniek zullen tijdens deze voordracht aan bod komen.