Actualités

Nog maar een paar maanden om het attest van historische waarde voor uw lift aan te vragen

Dateert uw lift van vóór 1958 en is hij nog goed bewaard?

Controleer of hij is opgenomen in de inventaris elevators.heritage.brussels (voor de Brusselse liften) en of hij een attest van historische waarde heeft dat is afgegeven door de gewestelijke erfgoeddiensten.

De termijnen voor modernisering die worden opgelegd door het Koninklijk Besluit betreffende de beveiliging van liften variëren naargelang u al dan niet over dit attest beschikt:

  • Met attest – 31 december 2027: Liften met bewezen historische waarde genieten van een extra termijn om aan de eisen te voldoen (uiterlijk 31 december 2027 met een moderniseringsplan vóór 31 december 2025) en moderniseringsoplossingen die aangepast zijn aan hun erfgoedkenmerken.
  • Zonder attest – 31 december 2023: Historische liften die niet zijn opgenomen in de inventaris en nog geen attest hebben, moeten uiterlijk op 31 december 2023 gemoderniseerd en goedgekeurd zijn.

Vraag zonder uitstel de opname in de inventaris en een attest van historische waarde aan via ons online formulier.