Actualités

Reeks van lezingen webinars 2020

Tussen 9 en 30 november 2020 zal Homegrade 14 online lezingen gratis aanbieden aan particulieren. De woning en haar renovatie zullen belicht worden vanuit verschillende invalshoeken: akoestiek, energie, circulaire economie, wonen, erfgoed, renovatie en stedenbouw.

Elke lezing begint aan 13u: 40min lezing en 20min vragen/antworden. De lezingen worden gehouden in de taal van de spreker met een simultaanvertalling FR/NL op een ander audiokanaal.

Praktische informatie

  • de lezingen zullen plaatsvinden via het platform Zoom;
  • u moet zich voor elke lezing afzonderlijk inschrijven door de link onder de beschrijving te volgen;
  • u hebt geen Zoom account nodig om aan de lezing deel te nemen, het mailadres dat u bij de inschrijving opgeeft, geeft u toegang tot de lezing
  • als toeschouwer kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker tijdens de lezing;
  • uw camera en microfoon zullen niet geactiveerd zijn tijdens de lezing;
  • het aantal plaatsen voor elke lezing is beperkt, wacht dus niet te lang en reserveer snel uw plaatsen;
  • nadat u uw plaats hebt gereserveerd, ontvangt u een automatische bevestigingsmail van Zoom;
  • u zal een herinneringsmail met de link van de lezing 24 uur vóór de lezing en 1 uur vóór de lezing ontvangen, klik op de link 5 minuten vóór het begin van de lezing;

Programma:

09 november 2020 – Werken in mede-eigendom, van concept tot uitvoering
Sprekers: Jean-Pierre LannoyVoorlopig bewindvoerder in mede-eigendom en conventioneel en gerechtelijk syndicus van gebouwen
De laatste hervorming van de wetgeving was gericht op het bewust maken van mede-eigendommen om de duurzaamheid van gebouwen te beschermen. Voor de uitvoering van werkzaamheden binnen een mede-eigendom is het noodzakelijk dat het wettelijk besluitvormingsproces (de algemene vergadering) wordt nageleefd, alsook de regels inzake de informatie, de uitvoering of de oplevering van de werken. Deze vorming is opgezet als een ganzenspel om zo een totaalbeeld van het proces te schetsen.

10 november 2020 – Hoe kunnen we de luchtkwaliteit binnenshuis verbeteren?
Sprekers: Sandrine Bladt – Diensthoofd Leefmilieu Brussel
De binnenlucht is over het algemeen meer vervuild dan de buitenlucht en kan veel gezondheidsproblemen veroorzaken. De herkomst van de vervuilende stoffen in een woning is zeer divers en er zijn veel verontreinigingsbronnen, door het ontwerp van het gebouw, de levensstijl, het onderhoud, … Wat kunnen we doen om de luchtkwaliteit in onze woning te verbeteren?

12 november 2020 – Geluidsisolatie van houten vloeren: verlaagde plafondoplossingen.
Sprekers: Daniel De Vroey – Ambachtsman
In Brusselse huizen die in appartementen verdeeld zijn, laten houten vloeren het geluid van de ene naar de andere woning door, wat aanzienlijke overlast voor de bewoners met zich meebrengt. Maar gelukkig zijn er oplossingen. In deze lezing wordt ingegaan op de verschillende soorten geluidshinder tussen de appartementen en de oplossingen van een verlaagd plafond om deze te verhelpen.

13 november 2020 – Oude liften: kunnen ze gemoderniseerd worden en hun originele kenmerken behouden?
Sprekers: Jérôme Bertrand en Céline Cheron – Homegrade
Er is veel geschreven over de wet van 2003 inzake de modernisering van liften. Wat zegt de wetgeving? Hoe kan een oude lift worden gemoderniseerd zonder hem te vervormen? Welke moderniseringsoplossingen zijn eenvoudig te implementeren en welke blijven problematisch? Tijdens de uiteenzetting wordt een stand van zaken gegeven over deze kwesties.

17 november 2020 – Brandpreventie bij renovatie
Sprekers: Guillaume De Valeriola-Architect Preventieattaché aan De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)
Bij de verdeling van een eengezinswoning in meerdere woningen, de verbouwing van een zolderruimte tot een studio of van een handelsgelijkvloers tot een appartement, zijn werkzaamheden nodig om de brandveiligheid te waarborgen. Deze lezing zal ingaan op de belangrijkste vereisten waaraan moet worden voldaan aan de hand van voorbeelden van oplossingen.

18 november 2020 – Buitenschrijnwerk: keuze van houtsoort, behandelingen, afwerkingen en labels.
Sprekers: Hugues Frères – Directeur Hout Info Bois
Hout heeft vele troeven voor toepassing in buitenschrijnwerk. Zijn eigenschappen, zijn oorsprong en zijn hernieuwbaar vermogen behoren tot de belangrijkste criteria die de keuze van de voorschrijver en/of de bouwheer bepalen. Doordat het de schakel is tussen de binnen- en buitenomgeving en onderhevig is aan weersveranderingen, moet het ook behandeld worden. Al deze elementen zullen aan bod komen bij de keuze van de meest geschikte houtsoort.

19 november 2020 – Gevelisolatie langs buiten
Sprekers: Anne Costa – Homegrade
Gevelmuren zijn goed voor 25% van de warmteverliezen in een huis.
Hoewel het in Brussel complex is om de voorgevel te isoleren, is het toch voordelig om de achtergevel en/of de puntgevels te isoleren.
In deze lezing worden de verschillende manieren besproken om een gevel van buitenaf te isoleren, alsook de aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden om koudebruggen te vermijden.

20 november 2020 – Hervorming BWRO: termijnen, inbreuken en regularisaties
Sprekers: Frédéric De Muynck – Advocaat (asapavocats) die heeft bijgedragen tot het opstellen van het BWRO
Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, kortweg BWRO, vormt de juridische basis voor stedenbouw in Brussel. Het werd onlangs in een nieuw jasje gestoken. Tijdens deze lezing zullen de nieuwe termijnen voor de behandeling van stedenbouwkundige vergunningen en stedenbouwkundige informatie, de verplichtingen inzake inbreuken en de nieuwe regularisatievoorwaarden, aan bod komen.

23 november 2020 – Uw woning renoveren: stimulering van hergebruik en afvalvermindering
Sprekers: Hélène Dubois en Sophie Holemans – Homegrade
Bij een renovatie komt een enorme hoeveelheid afval vrij en zijn er veel grondstoffen nodig. Er is echter nog steeds potentieel voor veel afgedankte voorwerpen: deuren, wastafels, tegelvloeren en nog vele andere kunnen ontkomen aan afvalstortplaatsen en kunnen hergebruikt worden. Hoe krijgen materialen een tweede leven? Welke toepassingen bevorderen hun hergebruik? Hoe kan de hoeveelheid bouwplaatsafval worden verminderd? Al deze vragen maken deel uit van de bezorgdheden van het Brussels Gewest. Kom en ontdek de instrumenten en actiemogelijkheden.

24 november 2020 – Fotovoltaïsche zonne-energie
Sprekers: Jimmy Saudoyer– Homegrade
Fotovoltaïsche energie is in België de vlotst toegankelijke hernieuwbare energie. Ze helpt de energievoetafdruk van de gezinnen rechtstreeks en positief drukken en draagt op die manier ook bij tot de economische ontwikkeling. Dit webinar wil u informeren over de samenstelling van een PV-installatie, de kosten van een dergelijke investering, de milieu- en financiële voordelen van een installatie van zonnepanelen. Daarnaast zal nuttige informatie over de juiste dimensionering van een installatie aan bod komen, en tot slot bijzonderheden over de technische en administratieve stappen die moeten worden ondernomen.

25 november 2020 – Vocht: een kelder inrichten.
Sprekers: Patrick Herregods – Homegrade
Kelderruimtes worden steeds meer afgeleid van hun oorspronkelijke functie om te worden ingericht als leefruimte in de woning. Waar moet u op letten om problemen te voorkomen, of deze nu van technische aard zijn, vaak gerelateerd aan het ontstaan van vochtproblemen en/of een gebrek aan ventilatie, of van regelgevende aard (stedenbouwkundige vergunning, Huisvestingscode, …).

26 november 2020 – Hoe uw werf beheren; voorbereiding en opvolging.
Sprekers: Marie De Jaer en Charles Julian – Homegrade
Deze lezing is bedoeld voor alle particulieren die van plan zijn om werkzaamheden op een onroerend goed uit te voeren. Een goede voorbereiding van het project is essentieel voor het goede verloop ervan. De lezing begeleidt u stap voor stap en reikt de belangrijkste aandachtspunten aan waarvan u op de hoogte moet zijn; geldende regelgevingen, rol, taken en verantwoordelijkheden van iedereen, de beschrijving, opvolging en begroting van de werkzaamheden… Met deze informatie bent u in staat om uw werf te beheren, een betere dialoog met uw partners te voeren en bepaalde valkuilen te vermijden.

27 november 2020 10 december 2020 – Reparatie van gevelstenen: ervaring van een steenhouwer
Sprekers: Richard Thomas – Steenhouwer en beeldhouwer
Omwille van redenen die buiten onze wil liggen, zijn wij genoodzaakt de lezing die gepland is voor vrijdag 27 november uit te stellen tot donderdag 10 december.
U hoeft zich niet opnieuw in te schrijven, maar als u niet aanwezig kunt zijn, aarzel dan niet om u uit te schrijven. Dank u voor uw begrip.
Een gescheurde vensterbank, een balkonplaat met gebarsten hoek als gevolg van corrosie van de metalen verankeringen van de leuning (…), de gevel van het Brusselse huis vereist in sommige gevallen de expertise van een steenhouwer. Richard Thomas werkte mee aan de restauratie van grote monumenten, maar hij voerde ook talrijke ingrepen uit op de gewone gevels in Brussel. Hij zal met ons zijn kennis delen over de verschillende soorten steen die gebruikt worden, de pathologieën en de behandeling ervan.

30 november 2020 – Vervanging van een verwarmingsketel aangesloten op een oud collectief kanaal.
Sprekers: Xavier Kuborn – Project Leader bij het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)
Er zijn veel technische oplossingen als men een oude verwarmingsketel die is aangesloten op een collectief kanaal, wil vervangen door een condensatiemodel. Voor deze oplossingen moeten echter meestal alle aangesloten apparaten tegelijkertijd worden vervangen. In deze presentatie wordt ingegaan op de bestaande technieken en de noodzaak om de ingreep op het niveau van de mede-eigendom te organiseren.