Actualités

Wijziging van de premies in 2022

Vanaf 1 januari 2022 worden de premies voor Energie, renovatie en verfraaiing van gevels hervormd en samengevoegd tot één systeem: de Renolution-premies.

De oude regeling voor de premies voor de Renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels zal op 31 december 2021 worden afgeschaft.

Tussen 1 januari en 1 maart 2022 zullen geen nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend.

Meer informatie begin 2022 op www.renolution.brussels.

Bekijk onze samenvatting van de Premies 2021

Samenvatting van de Premies 2021