Energie

Voordat u overstapt op hernieuwbare energie

Hieronder vindt u enkele nuttige links om energie te besparen en uw uitgaven te beperken: 

Hernieuwbare energie in Brussel

De elektriciteitsrekeningen zijn een belangrijke uitgavenpost voor elk gezin. Bovendien is voor de productie van 1 kWh elektriciteit 2 tot 3 kWh grijze energie nodig (gas, uranium, steenkool). De omzetting van deze energie in elektriciteit leidt dus tot aanzienlijke energieverliezen en tot de productie van milieuschadelijk afval (CO2, radioactief afval, enz.).

Vandaag bieden sommige energieleveranciers elektriciteit uit hernieuwbare bronnen aan, maar deze « groene » energie van leveranciers kan nauwelijks aan de totaliteit van de stijgende energiebehoefte voldoen.

Door te kiezen voor hernieuwbare energieproductie in uw woning helpt u uw impact op de planeet te verlagen (ecologische voetafdruk). Bovendien kan een dergelijke investering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rendabel zijn. Gezien de bebouwing en de bevolkingsdichtheid van het gewest, zijn voor de meeste Brusselaars de fotovoltaïsche zonnepanelen de meest voorkomende en gemakkelijkst te realiseren optie.

De adviseurs van Homegrade begeleiden u bij uw keuze van systemen/technologieën, verwijzen u door naar erkende aannemers, analyseren samen met u uw bestekken, geven u advies over de verschillende subsidies (premies, groenestroomcertificaten, groene lening, enz.). Contacteer ons indien u vragen hebt of voor een volledige begeleiding van uw renovatieproject!

Installeer fotovoltaïsche panelen!

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de installatie van zonnepanelen zeer voordelig! Vraag gratis advies aan ons team!

Installatie van fotovoltaïsche panelen op gedeelde daken

Als actor in een mede-eigendom (mede-eigenaar, huurder, eigenaar, syndicus, lid van het beheerscomité) kunt u aanspraak maken op een begeleiding bij de uitvoering van een fotovoltaïsche zonne-installatie op het gemeenschappelijke dak.

Bent u mede-eigenaar of huurder van een gebouw met 2 tot 6 woningen en bent u geïnteresseerd in de installatie van zonnepanelen op het dak van de mede-eigendom, neem dan contact op met onze dienst hernieuwbare energie. Homegrade geeft ook advies aan mede-eigendommen.

Voor de mede-eigendommen met meer dan 6 woningen kunnen wij u adviseren en basisinformatie geven, maar voor een begeleiding zal de syndicus van het gebouw contact moeten opnemen met de dienst Facilitator Duurzame Gebouwen op 0800/85.775 – facilitateur@environnement.brussels

Om de gebruiksvoorwaarden van “gedeelde daken” voor fotovoltaïsche panelen duidelijk te definiëren, stelt Leefmilieu Brussel u modelcontracten ter beschikking: clausules die in het huurcontract moeten worden opgenomen in geval van de huur van een woning, modelcontracten voor de huur of voor de terbeschikkingstelling van het dak en modelclausules voor de notulen van de algemene vergadering van de mede-eigenaars. Deze modellen maken het mogelijk om de voorwaarden van de overeenkomst tussen de verschillende betrokken partijen te verduidelijken, en kunnen als basis dienen voor het opstellen van uw officiële documenten.

Bent u eigenaar-verhuurder? Investeer dan in een fotovoltaïsche installatie!

Uw woning wordt hierdoor aantrekkelijker. U en de zon zorgen ervoor dat de huurders kunnen profiteren van een verlaging van hun elektriciteitsrekening naar rato van hun zelfverbruik. En u trekt voordeel uit de verkoop van groenestroomcertificaten.

Publicaties in verband met energie

Fotovoltaïsche zonnepanelen - eigen elektriciteit produceren
Jimmy Saudoyer, Reda Idriss, Johan Verhaegen, Elie Chabrillat en Nicolas Vandernoot, Homegrade

Deze brochure belicht de elementen van een fotovoltaïsche zonne-installatie, de te volgen stappen om de prestaties te optimaliseren en de punten waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering ervan.

Bekijken