Erfgoed

Onderhoud en restauratie van oude Brusselse gebouwen

Een team van specialisten bij Homegrade helpt u de kwaliteit van de ingrepen in oude gebouwen en in gebouwen met architecturale waarde (al dan niet beschermd) te verbeteren. Onze adviseurs begeleiden u meer bepaald door het verstrekken van technisch advies en advies over de regelgeving vóór, tijdens en na de onderhouds- of renovatiewerken, informatie over de procedures voor bescherming en subsidies, en over de stadsplanning van de beschermde gebouwen (stedenbouwkundige vergunningen worden bijvoorbeeld niet bij de gemeenten aangevraagd, maar bij de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Onderhoud uw erfgoed

Is er in uw woning een verwaarloosd erfgoedelement?  Voorkom verdere schade. Onze adviseurs helpen u bij de keuze van de te restaureren elementen, het vinden van ambachtslui, het vergelijken van bestekken, het zoeken naar de subsidies en premies die van toepassing zijn, enz. Contacteer hen voordat de schade onomkeerbaar is!

Premie klein erfgoed

Restauratie van het niet-gevrijwaard klein erfgoed

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt financiële tegemoetkomingen voor de restauratie van klein, niet-beschermd erfgoed dat zichtbaar is van de publieke ruimte, en dit om het erfgoed te bewaren en op te waarderen.

De subsidie voor particuliere aanvragers bedraagt 50% van de kosten van de restauratiewerken, met een maximum van € 10.000 per gebouw voor een periode van 5 jaar. Het percentage kan met 25% worden verhoogd als het inkomen lager is dan € 40.000 per jaar (+ € 2.500 per persoon ten laste) of als het gebouw zich in een bestaande perimeter voor stedelijke buurtherwaardering bevindt. In beide gevallen kan het subsidiebedrag niet meer zijn dan € 15.000 per gebouw.

Download de brochure hier

Homegrade begeleidt u bij uw stappen. Onze adviseurs stellen een technisch verslag op, een ondersteuning bij de indiening van het dossier, dat meer bepaald bestaat uit de beoordeling van de ontvangen offertes en de controle van hun overeenstemming met de geplande werken.

Bespaar 50% op de restauratiekosten

Bent u van plan uw sgraffiti, keramiekbetegeling, mozaïekpanelen, glasramen, balustrades of een opmerkelijk element ter versiering van deuren, ramen of kroonlijsten te restaureren? Het gewest zal 50% van de factuur terugbetalen! Vraag onze adviseurs om meer informatie!

Website van de beroepen van het architecturaal patrimonium

Kent u een schrijnwerker die herstellingen van ramen of oude deuren uitvoert? Een siersmid die een gietijzeren balkon kan repareren? Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de reparatie van granitobekledingen? Een stukadoor die een oud plafond met lijstwerk op identieke wijze kan herstellen? Een dakwerker die een met zink versierd dakvenster herstelt? Een conservator-restaurateur gespecialiseerd in sgraffiti?

Raadpleeg de website van de beroepen van het architecturaal patrimonium online: www.patrimoine-metiers.be

Website van de beroepen brengt ondernemingen samen die actief zijn op het gebied van het onderhoud, de vervanging op identieke wijze en de conservatie-restauratie van elementen van het architecturaal patrimonium. Het geeft u nauwkeurige informatie over hun deskundigheid en hun activiteiten. Referentiewerven (met foto’s) die in Brussel werden uitgevoerd, vervolledigen de informatie.

Deze database, oorspronkelijk uitgegeven door de Stadswinkel met de steun van de Dienst Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het resultaat van het verzamelen van informatie, dat in 1998 van start ging. Sinds 2003 is ze online beschikbaar, en in 2010 werd ze volledig vernieuwd.

Vind de ambachtsman voor uw project

Wil u een element van uw erfgoed restaureren maar weet niet waar u een ambachtsman kunt vinden? Raadpleeg ons website! Onze adviseurs hebben met elk bedrijf een ontmoeting gehad. De website geeft voorbeelden van werven die de vaklui al hebben uitgevoerd, om u bij uw keuze te helpen!

Publicaties in verband met erfgoed

Historische houten deur - Onderhoud en renovatie
Jérôme Bertrand, Homegrade

Het schrijnwerk van oude deuren in Brussel, gewoonlijk in eik of in grenen, is van uitzonderlijke kwaliteit. De deuren onderscheiden zich door hun elegante lijstwerk, hun gebeeldhouwde details, fraaie elementen van geornamenteerd bouwbeslag, sierglas, en soms zelfs geïntegreerde glas-in-loodramen en siersmeedwerkelementen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het niet ongewoon om langs dergelijke deuren te lopen, die zowel eenvoudig als zeer gestileerd kunnen zijn.

Bekijken
Oude liften - Erfgoed en veiligheid
Jérôme Bertrand & Céline Cheron, Homegrade

In Brussel verschijnen de eerste liften op het einde van de 19e eeuw in de grote hotels, de warenhuizen en in enkele appartementsgebouwen geïnspireerd door Parijs. Vanaf de jaren 1920, wanneer het wonen in appartementen een succes kent, begint het aantal liften in Brussel toe te nemen.

Bekijken