Kleine mede-eigendom

Een begeleiding voor de kleine mede-eigendommen

Deze specifieke begeleiding betreft kleine mede-eigendommen van minder dan 6 woningen en/of appartementsgebouwen waarvan de appartementen een eigen verwarmings- en warmwatersysteem hebben.

Naast begeleiding in het kader van werken voor een specifieke woning, verleent Homegrade voor kleine mede-eigendommen een bijzondere dienst om de gezamenlijke stappen bij de renovatie van het gebouw te vergemakkelijken, zoals:
– specifieke vergaderingen met de syndicus of de eigenaar met de meeste invloed op de besluitvorming;
– de voorstelling op de Algemene Vergadering van de technische of financiële instrumenten die het meest relevant lijken.

De adviseurs van Homegrade stellen voor met alle mede-eigenaars te vergaderen om hen het belang van de werken in mede-eigendom uit te leggen (dak, isolatie van de puntgevel, vochtprobleem, enz.). De adviseurs helpen de mede-eigendommen ook om zich correct te laten registreren en informeren hen over de werking van een mede-eigendom (syndicus, AV, stemming, verzekering, enz.).

Start de werkzaamheden

De renovatie van mede-eigendommen kan tijd kosten wanneer de mede-eigenaars elk hun eigen onderzoek doen. Om het proces te versnellen biedt Homegrade een neutrale en niet-commerciële begeleiding aan voor de kleine mede-eigendommen. De adviseurs verplaatsen zich naar de AV of naar een beperkter comité. Al onze diensten zijn gratis voor alle Brusselaars!

Publicaties in verband met kleine mede-eigendom

De mede-eigendom - Beheer en organisatie
Sophie Holemans & Julie Bindels, Homegrade

Wonen in een mede-eigendom impliceert het gemeenschappelijk beheer van de gemene delen. Opdat dit goed zou verlopen, is een harmonieus samenleven van wezenlijk belang. Om dit collectief functioneren te vergemakkelijken, heeft de wetgever een omkadering opgesteld. In het Hoofdstedelijk Brussels Gewest zijn mede-eigendommen schering en inslag, net als de vragen die over hun werking kunnen worden gesteld.

Bekijken
De gemeenheid - Juridische begrippen en praktische raadgevingen
Sophie Holemans & Sophie Mersch, Homegrade, met de medewerking van Kristel Boels & Jean-Maël Michez, advocaten aan de balie te Brussel

Of hij nu een scheiding vormt tussen tuinen of gebouwen, de gemene muur in Brussel zorgt vaak voor onzekerheid. Wat als de klimpanten van de buur uw terras binnendringen? Hoe bepaalt u welk deel van de muur van u is? Wie moet de herstellingen betalen?

Bekijken