Premies

Financiële incentives in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Homegrade informeert u over de financiële incentives bij de aankoop en de renovatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder de energiepremies, de premies voor de renovatie van het woonmilieu, de premies voor de verfraaiing van gevels, de premies klein erfgoed, de subsidies voor beschermde goederen, en de Brusselse Groene Lening. Deze overheidssteun is namelijk niet noodzakelijk toegankelijk voor iedereen. De situatie varieert afhankelijk van het inkomen en van het feit of u een natuurlijke of rechtspersoon, eigenaar-bewoner, verhuurder of huurder bent. Onze adviseurs geven u meer bepaald informatie over de voorwaarden, procedures, schatting van het mogelijke bedrag, hulp bij het samenstellen van de aanvraagdossiers en advies bij de keuze van de werken (prioritering van de posten, keuze van de materialen, technieken, enz.).

 

Uitgever: Homegrade
Bijwerking: 19 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zijn de premies voor Energie, renovatie en verfraaiing van gevels hervormd en samengevoegd tot één systeem: de Renolution-premies.

De oude regeling voor de premies voor de Renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels zal op 31 december 2021 worden afgeschaft.

Tussen 1 januari en 1 maart 2022 zullen geen nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend.

Opgelet: De samenvatting van de premies wordt regelmatig bijgewerkt. Vernieuw de pagina om de laatste versie van de pdf te bekomen!

Download de samenvatting

Neem gerust contact op met onze adviseurs om na te gaan of u aan de juiste voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van de verschillende premies en incentives.

Kom naar de dienstverlening zonder afspraak!

De adviseurs van Homegrade ontvangen u zonder afspraak op de dienstverlening! Raadpleeg hier onze openingstijden . Vergeet niet alle nuttige documenten mee te brengen!

Publicaties in verband met premies

Het platte dak – Renovatie en isolatie
Sophie Mersch, Homegrade

Elk dak met een hellingshoek van minder dan 15° wordt beschouwd als een plat dak. Het kan ook gebruikt worden als terras, groendak of moestuin. In een niet-geïsoleerd huis is het warmteverlies het grootst via het dak. Het dak isoleren is daarom een prioriteit. Het is belangrijk om de juiste isolatiemethode te kiezen en de goede staat van de draagconstructie te controleren.

Bekijken
Ventilatie van een te renoveren woning
Axelle Cowez, Églantine Daumerie & Hélène Dubois, Homegrade

Bijna 80% van onze tijd brengen we binnen door, meestal zonder de noodzaak te voelen om te ventileren. Nochtans is de lucht binnen in het algemeen meer vervuild dan de buitenlucht. Vaak verwaarloosd bij renovatie vanwege de kosten en uitvoeringseisen, wordt de ventilatie ten onrechte als een optie beschouwd. Nochtans zorgt ze voor zuurstof en verse lucht, voert ze de vochtige lucht, vervuilende stoffen en geuren af, waardoor de kwaliteit van de binnenlucht behouden blijft. Ze is dus onontbeerlijk voor de gezondheid van de bewoners en de bewoonbaarheid van het gebouw.

Bekijken