Renovatie en werken

Een gepersonaliseerde en gratis begeleiding voor uw werkzaamheden

Homegrade geeft u gratis begeleiding bij de renovatieprojecten en werkzaamheden in uw woning. Bij investeringen (isolatie, ramen, verwarmingsketel, enz.) begeleidt een adviseur u bij elke stap: keuze van de technieken, analyse van de bestekken, stedenbouw… Hij informeert u over de premies en leningen waarop u recht hebt en helpt u alle administratieve formaliteiten te vervullen.

De aanbevelingen van Homegrade begeleiden u bij de renovatie van uw woning. Een aantal ervan zijn eenvoudig en direct toegankelijk en uitvoerbaar. Andere zullen u helpen om de juiste vragen te stellen aan de aannemers, architecten of bankiers, en hun uw prioriteiten door te geven. Aarzel niet om, voordat u grote investeringen doet, verschillende professionals te raadplegen en ze al uw vragen te stellen.

Tijdens een afspraak in onze permanentie of bij u thuis informeren en begeleiden we u over alle aspecten van technische, administratieve en financiële oplossingen. We bieden u een begeleiding « op maat », afhankelijk van uw behoeften en vragen. De duur ervan kan dus variëren.

Tijdens de afspraak kunnen we u een hele reeks diensten aanbieden om u te helpen bij het nemen van beslissingen (op basis van de gegevens die u ons heeft verstrekt):

 • research naar en uitleg over technische oplossingen voor uw woning (isolatie, installatie en regeling van de verwarming en warmwaterproductie, ventilatie, hernieuwbare energie);
 • identificatie en toelichting van de regelgevingsaspecten (EPB, stedenbouw, enz.);
 • globale analyse van uw bestekken;
 • financiële simulatie: raming van de besparingen op uw energiefacturen;
 • analyse, raming, toelichting en voorbereiding van de financiële steun en financieringsoplossingen (Brusselse groene lening, energiepremies en renovatiepremie);
 • identificatie en eerste informatie over de administratieve en juridische formaliteiten en stappen;
 • identificatie en toelichting van nuttige en belangrijke informatie (groendak, regenwatertank, gezondheid en binnenvervuiling, referentielijsten voor de keuze van professionals, enz.).

Na de afspraak bezorgen wij u, indien nodig, een gepersonaliseerd verslag met een of meer van deze rubrieken, afhankelijk van het geval:

 • de belangrijkste stappen om uw facturen te verlagen;
 • een diagnose van uw situatie;
 • onze gepersonaliseerde technische, administratieve en financiële aanbevelingen.

Hoe bereidt u deze afspraak voor?

Om u tijdens deze afspraak gepersonaliseerde aanbevelingen te kunnen geven, vragen we u om het volgende voor te bereiden:

 • uw laatste jaarlijkse stookoliefacturen en afrekeningen voor gas en elektriciteit;
 • uw laatste aanslagbiljet als u dat wenst. Dit document is onmisbaar om u gepersonaliseerde informatie te geven over de financiële steun waarop u in in uw situatie aanspraak kunt maken;
 • als u daarover beschikt: de plannen van de architect en het lastenboek van uw woning, evenals de bestekken en facturen van de werken die u reeds hebt;
 • in het geval van een collectieve woning: De afrekening en kostenafrekening ISTA/De afrekening en kostenafrekening TECHEM.

Opgelet: In geen geval kunnen de door Homegrade geleverde diensten en documenten de wettelijke verplichtingen inzake de EPB-regelgeving, stedenbouw, huisvestingscode, of leningen en financieringen, vervangen. Ook kan het niet de plaats innemen van het werk van een architect, een geldschieter of andere erkende professionals.

Kies de meest geschikte materialen

Hebt u een renovatieproject? Gaat u aan de slag? Vraag ons team om advies over de keuze van de meest geschikte materialen voor uw woning!

Publicaties in verband met renovatie en werken

De geluidsisolatie van een Brus​sels huis verdeeld in appartementen
Sophie Mersch, Homegrade

De indrukwekkende Brusselse herenhuizen, te groot geworden voor de behoeften van de stedelingen, zijn dikwijls in appartementen opgedeeld. De vloeren - hoofdzakelijk in hout - die de verdiepingen kenmerken werden niet ontworpen om gezinnen van elkaar te scheiden en laten geluiden van de ene woning naar de andere door, wat soms tot een ondraaglijke overlast leidt. Wanneer de eigenaars niet zelf het gebouw bewonen, zijn ze geneigd om de akoestische behandeling tussen de verdiepingen te verwaarlozen, omdat ze dit als een secundaire luxe beschouwen. In werkelijkheid gaat het hier over een basisbehoefte, met name die van een eigen toevluchtsoord, beschut tegen lawaai en weer en wind.

Bekijken
Renoveren: herstellen, hergebruiken en recycleren - Een stap naar een circulaire economie
Guillaume Amand & Miriam Mekhalfa, Homegrade

In Brussel vormen de demontage en renovatie van bestaande gebouwen een echte stapelplaats van materiaal en hulpbronnen van bouwmaterialen die weer in circulatie kunnen worden gebracht en ontgonnen. Door hergebruik of recyclage krijgen deze materialen een nieuw leven, wordt verspilling voorkomen en kan op de productie van nieuwe grondstoffen bespaard worden.

Bekijken