Energie

Het huisbezoek « energie »

U krijgt een gratis huisbezoek, uitgevoerd door een specialist, die u helpt te bezuinigen. Hij stelt een persoonlijk actieplan op.

Een van onze adviseurs kan bij u langskomen om samen met u de voornaamste acties te bepalen. Hij stelt een diagnose met aandacht voor uw specifieke verwachtingen en legt duidelijk uit wat u kunt ondernemen om uw factuur te drukken.

Dit bezoek en de andere diensten die door Homegrade worden aangeboden, zijn niet-commercieel en gratis. Onze adviseurs zijn speciaal opgeleid om u te begeleiden en de door u ondernomen energiebesparende stappen te vergemakkelijken.

Hoe verloopt het bezoek?

Het bezoek duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit drie delen:

 1. Samen met u analyseren we uw wensen en uw laatste energiefacturen (gas, elektriciteit, stookolie). Voor gas en elektriciteit bekijken we daarbij in het bijzonder de eindafrekeningen van uw energieverbruik.
 2. We bezoeken de woning samen met u.
 3. We stellen u een diagnose voor met aanbevelingen over acties die u kunt ondernemen:
  • de dagdagelijkse handelingen die u meteen kunt toepassen;
  • de kleine ingrepen die u eventueel kunt ondernemen tegen een geringe kostprijs;
  • de renovatiewerken waarvoor er eveneens een begeleiding kan worden voorgesteld.

Enkele dagen na het bezoek bezorgen we u als het nodig is een gepersonaliseerd bezoekverslag dat één of meerdere van de volgende elementen herneemt:

 • de belangrijkste stappen om uw facturen te verminderen;
 • de diagnose van uw situatie op basis van de gegevens die samen met u verzameld werden;
 • onze voornaamste aanbevelingen om uw energiefactuur te verlagen;
 • financiële adviezen: op basis van gewestelijke gemiddelden en gegevens die u ons bezorgd hebt, kan onze adviseur een eerste raming maken van het benodigde budget om de werken uit te voeren, alsook een evaluatie van de financiële steunmaatregelen waarop u een beroep kunt doen.

Hoe dit bezoek voorbereiden?

Opdat het bezoek doeltreffend zou zijn en rechtstreeks tot aanbevelingen op maat zou kunnen leiden, vragen we u om het volgende voor te bereiden:

 • Uw laatste jaarlijkse stookoliefactuur en eindafrekening voor gas en elektriciteit.
 • Uw laatste aanslagbiljet (vrijblijvend). Dit document is onontbeerlijk om u persoonlijke informatie te kunnen geven over de financiële steun waarop u in uw situatie aanspraak kunt maken.
 • Mocht u hierover beschikken: de architectplannen en het bestek van uw woning, alsook de offertes en facturen van de werken die al werden uitgevoerd aan of gepland zijn voor uw woning.

Opgelet

De door Homegrade geleverde diensten en bezorgde documenten kunnen in geen geval de wettelijke verplichtingen vervangen op het vlak van EPB-reglementering, stedenbouw, huisvestingscode, enz. Het werk van Homegrade kan nooit het werk van een architect of een andere erkende professional vervangen.

Identificeer de energiezwaktes

Tijdens het energiehuisbezoek identificeren onze adviseurs samen met u de energiezwaktes van uw woning. Ze zullen uw vragen beantwoorden, maar ook uw aandacht vestigen op verbeteringen waaraan u  misschien niet gedacht had!

Publicaties in verband met

Uw verwarmingssysteem verbeteren - Gebruiksaanwijzing
Nicolas Vandernoot & Elie Chabrillat, Homegrade

In onze streken is het verwarmingssysteem van groot belang in een woning, en zijn kenmerken bepalen sterk onze energierekeningen. De meeste woningen in Brussel zijn uitgerust met een centraal verwarmingssysteem. Alle manieren om het te optimaliseren.

externe link
Samenvatting premies 2020
Homegrade 2020

Samenvatting van de financiële incentives voor de aankoop en renovatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

externe link