Introductie

Huisbezoek en veiligheidsvoorschriften COVID-19

Hebt u een afspraak met een Homegrade adviseur voor een huisbezoek? Geen probleem, Homegrade doet er alles aan om dit veilig te laten verlopen, ondanks COVID-19!

Dit zijn de instructies die u moet naleven:
 • Het bezoek zal niet langer dan 1 uur duren, maar kan worden aangevuld met uitwisselingen per e-mail, telefoon of videoconferentie.
 • Er zal slechts één persoon aanwezig zijn ter plaatse: u of degene met wie u samenwoont.
 • Voordat de adviseur arriveert, opent u de ramen en ventileert u minstens 10 minuten.
 • Er wordt een veiligheidsafstand van minimaal anderhalve meter tussen u en de adviseur aangehouden gedurende de hele duur van het bezoek.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen.
 • Elk lichamelijk contact zal worden vermeden: er wordt geen handdruk gegeven, uw adviseur zal u vragen om de deuren te openen en nauwe doorgangen vrij te maken.
 • Het uitwisselen van papieren documenten zal zo veel mogelijk worden beperkt.

Vóór het bezoek en bij het begin van het bezoek zal de adviseur van Homegrade u aan deze veiligheidsinstructies herinneren.

Als u of iemand met wie u samenwoont ziek is of een van de volgende symptomen vertoont: hoest, loopneus, koorts, enz., moet het bezoek worden uitgesteld. Bel ons voor een nieuwe afspraak!

Door het naleven van deze instructies kunnen we ons in alle rust op uw vragen en verwachtingen concentreren!

Dank u wel!

Informatie, huisbezoeken, begeleidingen

Homegrade begeleidt u gratis bij het verbeteren van uw woning en het verminderen van de ecologische impact in brede zin.

Of u nu huurder of eigenaar bent, teams van experts beantwoorden uw vragen en begeleiden u desgewenst stap voor stap in uw project, zowel op technisch, administratief als financieel vlak. Onze adviseurs kunnen bij u thuis komen om heel uw woning te analyseren en schriftelijke aanbevelingen te sturen die zijn aangepast aan de realiteit. Onze adviseurs staan ook tot uw beschikking om u te begeleiden in de bestaande financiële tegemoetkomingen.

Homegrade helpt u om uw renovatieprojecten te realiseren, maar laat u ook uw aandacht richten op aspecten van uw woning waaraan u niet zou hebben gedacht. Alle Homegrade adviseurs benaderen de woning transversaal, en bekijken elk relevant thema. Zo helpen ze u de milieu-impact van uw woning te verminderen (energieverbruik, akoestiek, materiaalkeuze…), de regels na te leven (stedenbouw, EPB, Huisvestingscode…) en uw erfgoed te bewaren.

Er worden specifieke huisbezoeken aangeboden om uw energiefactuur te helpen verminderen. Dankzij betere dagelijkse gewoontes en de uitvoering van werken in uw woning, kunt u elk jaar een aanzienlijk bedrag besparen op uw energiefactuur en tegelijk uw comfort verbeteren.

Verbeter uw leefklimaat!

U wil uw woning verbeteren? Homegrade zal u graag begeleiden.

Technische, administratieve en financiële begeleiding

Homegrade adviseert u meer bepaald over: energiebesparingen, prioritaire werken, materiaalkeuze, verwarmingssystemen, inzicht in de plannen van de architect, technische basisaanbevelingen, EPB-regelgeving, regelgeving op het vlak van stedenbouw, inzicht in de bestekken van prioritaire werken (gebouwschil, systemen) en de technisch-bouwkundige terminologie, de toekenningsvoorwaarden voor de renovatie- en energiepremie,de Brusselse groene lening, de belastingvermmindering en het patrimoniale karakter van een woning of van een deel van een woning.

De technische begeleiding houdt in:
 • Analyse van de documenten (plannen, beschrijving van de werken, aanslagbiljet)
 • Analyse en vergelijking van bestekken
 • Technische analyse en hulp bij de keuze (research,documentatie, eventuele inschakeling van de Back-Office)
 • Voorrangstelling en prioritering van de investeringen en protocol van de uit te voeren ingrepen met name naargelang het erfgoedbelang
 • Hulp bij het zoeken naar professionelen
 • Aanreiken van tools: modelbestek, checklists, technische fiches, brochures, enz.
Maak kennis met onze adviseurs tijdens de permanentie!   

Onze adviseurs ontvangen u in de  conciërgewoning van het voormalig koninklijk  astronomisch observatorium van Brussel. Indien u zich niet kunt verplaatsen, bel dan het nummer 1810 of stuur ons een e-mail

De administratieve en financiële begeleiding houdt in:
 • Analyse van documenten (aanslagbiljet, gezinssamenstelling, enz.)
 • Analyse van het bestek vanuit formeel en administratief oogpunt
 • Hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren voor financiële tegemoetkomingen
 • Analyse van de naleving van de technische en administratieve criteria voor het bekomen van financiële tegemoetkomingen
 • Raming van het premiebedrag en van het rendement van de investeringen
 • Aanbeveling met betrekking tot de regelgevingsaspecten waarmee rekening moet worden gehouden (Huisvestingscode, stedenbouw, EPB, burgerlijk wetboek (uitzichten en gemene muren)enz.)
Maak kennis met onze adviseurs tijdens de permanentie!

Onze adviseurs ontvangen u 31 uur per week in de  conciërgewoning van het voormalig koninklijk  astronomisch observatorium van Brussel. Indien u zich niet kunt verplaatsen, bel dan het nummer 1810 of stuur ons een e-mail

Contacteer ons

per telefoon op 1810 of op 02 219 40 60
van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u

…per e-mail: info@homegrade.brussels

…aan het loket/infopunt in het voormalig observatorium

Queteletplein 7 – 1210 Sint-Joost-ten-Node

van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u en zaterdag (buiten schoolvakanties) van 14u tot 17u

Metrostations Kruidtuin en Madou
Gratis privé-parking fietsen en auto’s

 

Publicaties

Samenvatting premies 2020
Homegrade 2020

Samenvatting van de fnanciële incentives voor de aankoop en renovatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

externe link
Memorandum 2019-2024
Homegrade 2019

Naar een duurzame, toegankelijke en kwaliteitsvolle huisvesting en stad in het Brussels Gewest.

externe link