Brusselse Groene Lening

Begeleiding « Brusselse Groene Lening »

De Brusselse groene lening is een energielening die een financiering, tegen een rentevoet van 0% tot 2%, toelaat om werkzaamheden uit te voeren die de energieprestatie van uw woning verbeteren. Ze is het resultaat van een partnerschap tussen Homegrade, Leefmilieu Brussel, de financiële coöperatieve Crédal en het Woningfonds. Dit biedt eigenaars, huurders (met toestemming van de eigenaar) en vruchtgebruikers de kans om de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler, maar ook de werken voor isolatie, ventilatie en verwarming voordeliger te financieren.

Download de brochure hier

De werken die in aanmerking komen voor de Brusselse groene lening moeten voldoen aan de voorwaarden van de Energiepremies. De financiering kan oplopen tot een bedrag van € 25.000. De Premies en een Groene lening kunnen worden gecumuleerd.

Homegrade zal uw project gratis analyseren en u informeren over de kredietmogelijkheden en de voorwaarden. Het zal u uitleggen welke stappen u moet ondernemen en welke documenten u nodig heeft om uw leningsaanvraag in te dienen.

Wanneer u beslist een lening aan te gaan, zal de adviseur van Homegrade uw aanvraag aan de partner-kredietinstelling bezorgen. De kredietinstelling zal met u contact opnemen en een afspraak maken.

Na het indienen van uw dossier zal de kredietinstelling uw aanvraag analyseren in functie van uw financiële mogelijkheden. Het is die instelling die beslist of u een Brusselse groene lening kan aangaan.

Wanneer uw leningsaanvraag door de kredietinstelling aanvaard wordt, kan u het contract voor uw lening ondertekenen en met uw werken beginnen.

De aanvragen worden dan ook ingediend bij Homegrade. Onze adviseurs hebben de taak om:

  • na te gaan of het dossier in aanmerking komt wat betreft de inkomensplafonds, de vermogenssituatie, de ligging van de woning en de geplande werkzaamheden;
  • het project te analyseren in het kader van de voorwaarden voor de Brusselse groene lening en dit te ondersteunen om te voldoen aan de technische voorwaarden met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden;
  • de investering te optimaliseren vanuit technisch, energie-en milieuoogpunt door middel van een technische ondersteuning door een renovatieadviseur;
  • uw aanvraag voor een Brusselse groene lening op te stellen door het versturen van de nodige documenten;
  • het bedrag te schatten.

Wat kan men financieren?

Drie categorieën van werken kunnen worden gefinancierd:

  1. Isolatie- en ventilatiewerken: dakisolatie, isolatie van de buitenmuren, vloerisolatie, superisolerende beglazing, efficiënte mechanische ventilatie
  2. Efficiënte verwarming: efficiënte verwarminsketel op gas en rookafvoerbuis in de schoorsteen, temperatuurregeling
  3. Hernieuwbare energie: fotovoltaïsche installatie, warmtepomp verwarming en warm water, zonneboiler

De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer die in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingeschreven is, aan de btw onderworpen is en over de gereglementeerde toegang tot het beroep beschikt.

Wie kan een lening aanvragen?

Voor elk pand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de Brusselse groene lening aangeboden aan: inwonende eigenaars (vereisten inzake vastgoed te respecteren), eigenaar-verhuurders, huurders (met schriftelijk akkoord van de eigenaar) en aan vruchtgebruikers.

Bezit u meerdere panden?

Bepaalde bijkomende voorwaarden zijn van toepassing voor personen die eigenaar zijn en werken in hun pand willen uitvoeren. Neem contact op met Homegrade om alle de voorwaarden te raadplegen.

Bedragen, duur en rentevoet

U mag min. € 500 en max. € 25.000 lenen.

Er worden u twee kredietformules aangeboden:

  • een consumentenkrediet (termijnlening) waarvan de terugbetalingstermijn max. 10 jaar bedraagt zonder kosten, met een werkelijke jaarlijkse intrestvoet van 0% of 1%. Dit krediet wordt verleend door Crédal.

​​De intrestvoet aan 0% is bedoeld voor mensen die jaarlijks niet meer dan € 30.000 (alleenstaanden) of € 60.000 (koppels/samenwonenden) verdienen. Wanneer ze meer verdienen, wordt de intrestvoet 1%.

  • een hypothecair krediet waarvan de terugbetalingstermijn max. 30 jaar bedraagt, met een werkelijke jaarlijkse intrestvoet van 0% of 2%, afhankelijk van uw inkomen. Dit krediet wordt verleend door het Woningfonds.

De intrestvoet aan 0% is bedoeld voor mensen die jaarlijks niet meer dan € 15.000 verdienen. Wanneer ze meer verdienen kan de rentevoet tot maximum 2% evolueren. Hij wordt berekend in functie van het inkomstenniveau.

Wat zijn de voorwaarden?

1. Beschikken over een inkomen lager dan of gelijk aan:

Alleenstaande Gezin met 1 inkomen Gezin met 2 inkomens
Crédal 49.321 € 76.722 € 76.722 €
Woningfonds 49.321 € 60.282 € 76.722 €

Vermeerdering met € 5.480 per persoon fiscaal ten laste (max. 4 pers.)
Inkomstenplafonds 2021 (jaarlijkse indexering)

2. De technische voorwaarden voor de uitvoering van de werken naleven: Lijst van de technische voorwaarden

Indien uw aanvraag voor de BGL betrekking heeft op een fotovoltaïsche installatie, vergeet dan niet uw Conformiteitsverklaring van de FV-installatie (FV) en de zonnewinst-garantie (.pdf) door uw installateur te laten invullen.

De Brusselse groene lening als consumentenkrediet is onderworpen aan de wet van 12 juni 1991.

 

Leen tot € 25.000 van 0% tot 2%

Moet uw woning geïsoleerd worden? Wilt u fotovoltaïsche panelen installeren? Moet uw verwarmingssysteem verbeterd worden? ...maar u beschikt niet over de nodige middelen? Contacteer Homegrade om te weten of u gebruik kunt maken van een Brusselse groene lening!

Publicaties in verband met de Brusselse groene lening

Samenvatting premies
Homegrade

Samenvatting van de financiële incentives voor de aankoop en renovatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

externe link
De gevels isoleren via de buitenzijde - Principes en technieken
Julie Bindels & Églantine Daumerie, Homegrade

Een woning verliest bijna een kwart van zijn warmte via de muren. Isoleren van de buitenmuren bespaart energie en verhoogt het comfort binnenshuis door het koude wand effect te beperken.

externe link