Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie in Brussel

De elektriciteitsrekeningen zijn een belangrijke uitgavenpost voor elk gezin. Bovendien is voor de productie van 1 kWh elektriciteit 2 tot 3 kWh grijze energie nodig (gas, uranium, steenkool). De omzetting van deze energie in elektriciteit leidt dus tot aanzienlijke energieverliezen en tot de productie van milieuschadelijk afval (CO2, radioactief afval, enz.).

Vandaag bieden sommige energieleveranciers elektriciteit uit hernieuwbare bronnen aan, maar deze « groene » energie van leveranciers kan nauwelijks aan de totaliteit van de stijgende energiebehoefte voldoen.

Door te kiezen voor hernieuwbare energieproductie in uw woning helpt u uw impact op de planeet te verlagen (ecologische voetafdruk). Bovendien kan een dergelijke investering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rendabel zijn. Gezien de bebouwing en de bevolkingsdichtheid van het gewest, zijn voor de meeste Brusselaars de fotovoltaïsche zonnepanelen de meest voorkomende en gemakkelijkst te realiseren optie.

De adviseurs van Homegrade begeleiden u bij uw keuze van systemen/technologieën, verwijzen u door naar erkende aannemers, analyseren samen met u uw bestekken, geven u advies over de verschillende subsidies (premies, groenestroomcertificaten, groene lening, enz.). Contacteer ons indien u vragen hebt of voor een volledige begeleiding van uw renovatieproject!

Installeer fotovoltaïsche panelen!

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de installatie van zonnepanelen zeer voordelig! Vraag gratis advies aan ons team!

Publicaties in verband met

Fotovoltaïsche zonnepanelen - Eigen elektriciteit produceren
Jimmy Saudoyer, Reda Idriss, Johan Verhaegen, Elie Chabrillat & Nicolas Vandernoot, Homegrade

Zonnestraling is een gratis, onuitputtelijke, niet vervuilende energiebron die overal beschikbaar is. In België levert de zon jaarlijks een energie van 1000 kWh/m²/jaar op de grond. Dit komt overeen met 100 liter stookolie of 100 m³ aardgas! Door deze energie op te vangen met behulp van fotovoltaïsche zonnepanelen wordt elektriciteit opgewekt, onze energierekening verlaagd, en wordt de productie van vervuilende emissies tot een minimum beperkt.

Lien extérieur