Verhuur

Verhuur van woningen in het Brussels Gewest

Als u een woning wil verhuren, kunnen onze adviseurs u helpen. Homegrade geeft informatie over:

  • de Brusselse Huisvestingscode: Onze adviseurs geven u informatie over de normen die van toepassing zijn op verhuurde woningen: de rol van de DGHI (procedures en grenzen), advies over de voordelen/nadelen van de tussenkomst van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie en algemene informatie over de normen inzake gezondheid, veiligheid en uitrusting;
  • de aspecten in verband met leegstaande woningen: informatie over het wettelijk kader en de procedures die van toepassing zijn op leegstaande woningen, en advies aan eigenaars die een einde willen maken aan de leegstand van hun woning(en);
  • het recht op huur: Onze adviseurs geven u algemene informatie over het wettelijk kader en verwijzen indien nodig door naar de instanties die gesubsidieerd worden om rechtsbijstand te verlenen op het gebied van een huurovereenkomst voor woningen.

Improviseer de verhuur niet

Voordat u een woning verhuurt, zal u wellicht enkele kleine werkzaamheden moeten uitvoeren. Er gelden minimumeisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en uitrusting. Consulteer Homegrade voor meer informatie.

Herhuisvestingstoelage

Homegrade biedt persoonlijk advies, op maat van elke individuele situatie, inzake informatie over huurhulp. De herhuisvestingstoelage bestaat uit een verhuistoelage en een huurtoelage. Het zijn financiële bijdragen bestemd voor:

Vraag om begeleiding!

  • Per telefoon op 1810 of op 02 219 40 60 van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u
  • Per email: info@homegrade.brussels
  • Aan het loket/infopunt in het voormalig observatorium Queteletplein 7 – 1210 Sint-Joost-ten-Node van dinsdag tot vrijdag tussen 10u en 17u

Is uw woning ongezond? of te klein?

Er bestaat een herhuisvestingstoelage! Deze kan u van een verhuistoelage en een huurtoelage laten genieten. Afspraak in het infopunt van Homegrade op dinsdag van 13u tot 17u, gespecialiseerde adviseurs beantwoorden al uw vragen!

Facilitatie huurder-eigenaar

Homegrade begeleidt renovatieprojecten in Brusselse woningen, ook wanneer ze verhuurd worden.

De huurder kan vóór de beslissing van de eigenaar gratis een aanvraag voor begeleiding indienen. Het doel is de huurders gepersonaliseerde informatie en objectieve instrumenten te verstrekken, om met hun eigenaar te kunnen communiceren over/hem te overtuigen van het algemeen belang bij het uitvoeren van energiebesparende werken (bezoekverslag, rentabiliteitsstudie, lijst van prioritaire werken, simulaties, enz.). Er kunnen zelfs ontmoetingen huurder/eigenaar georganiseerd worden.

Deze begeleiding is bedoeld voor « koppels » van eigenaars en huurders die niet betrokken zijn bij een geschil. Bij een grootschalig conflict kan Homegrade de huurder en eigenaar doorverwijzen naar de bestaande bemiddelingsdiensten (OCMW, gemeenten, (mede)-eigenaars- en huurderssyndicaten, enz.).

Stimuleer uw eigenaar om werkzaamheden uit te voeren!

U wil energie besparen maar uw eigenaar is niet overtuigd? Homegrade kan u een objectieve en gepersonaliseerde informatie geven. Onze adviseurs komen bij u langs om de situatie te beoordelen en een transversaal verslag op te stellen, dat met alle huisvestingsaspecten rekening houdt. Vraag een energie huisbezoek!

Leegstaande woningen in Brussel, huisverting.brussels

Label voor studentenwoningen in Brussel, huisverting.brussels

Minder onbewoonbare woningen in Brussel, huisverting.brussels

Verhuur uw onroerend goed met de SVK's!

Verhuur uw woning op een andere manier, zonder riscico en zonder zorgen. De SVK's geven u toegang tot de premies. Ze beheren reeds meer dan 4.800 woningen, appartementen en studio's in het Brussels Gewest.

Publicaties in verband met de verhuur van woningen in het Brussels Gewest

Minimale verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting voor te huur gestelde woningen
Eglantine Daumerie & Patrick Herregods, Homegrade

De kwaliteit van de te huur gestelde woningen is bij de Brusselse Huisvestingscode gereglementeerd, die de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting, bepaalt. Zo mag niemand een woning te huur stellen die niet voldoet aan deze eisen, op straffe van sancties. De DGHI, de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie, heeft als taak te controleren of deze vereisten worden nageleefd.

externe link
Brandpreventiemaatregelen bij de verdeling van een Brussels huis
Hélène Dubois & Aurore Van Damme, Homegrade, met de medewerking van Commandant Luc Sauvage, voormalig verantwoordelijke van Dienst Preventie van het DBDMH

De typische Brusselse huizen kenden een forse uitbreiding tussen het midden van de 19e en het begin van de 20e eeuw en karakteriseren vandaag het stedelijk landschap. Hun gevels zijn gevarieerd en zijn voorzien van de meest eenvoudige tot de meest ingewikkelde en sierlijke composities, maar hun plannen berusten op een vergelijkbare structuur: twee of drie vertrekken op een rij, een verhoogd gelijkvloers (bel-etage) dat op een langwerpige tuin uitgeeft, half ondergrondse kelders, een keuken, zolderverdiepingen en soms bijgebouwen.

externe link