Verhuur

Verhuur van woningen in het Brussels Gewest

Als u een woning wil verhuren, kunnen onze adviseurs u helpen. Homegrade geeft informatie over:

  • de Brusselse Huisvestingscode: Onze adviseurs geven u informatie over de normen die van toepassing zijn op verhuurde woningen: de rol van de DGHI (procedures en grenzen), advies over de voordelen/nadelen van de tussenkomst van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie en algemene informatie over de normen inzake gezondheid, veiligheid en uitrusting;
  • de aspecten in verband met leegstaande woningen: informatie over het wettelijk kader en de procedures die van toepassing zijn op leegstaande woningen, en advies aan eigenaars die een einde willen maken aan de leegstand van hun woning(en);
  • het recht op huur: Onze adviseurs geven u algemene informatie over het wettelijk kader en verwijzen indien nodig door naar de instanties die gesubsidieerd worden om rechtsbijstand te verlenen op het gebied van een huurovereenkomst voor woningen.

Improviseer de verhuur niet

Voordat u een woning verhuurt, zal u wellicht enkele kleine werkzaamheden moeten uitvoeren. Er gelden minimumeisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en uitrusting. Consulteer Homegrade voor meer informatie.

Herhuisvestingstoelage

De herhuisvestingstoelage is een financiële steunmaatregel en helpt :

Huurders met een laag inkomen die van woning veranderen omdat deze ongeschikt is voor bewoning, te klein is voor de grootte van het huishouden, niet aangepast is aan personen met een beperkte mobiliteit (66% handicap of meer) of bejaarden.
Mensen die uit bepaalde thuisloze situaties komen.
De herhuisvestingstoelage bestaat uit twee delen: hulp bij verhuizing en huurtoelage. Dezelfde persoon kan een of beide uitkeringen ontvangen, afhankelijk van zijn of haar situatie.

Is uw woning ongezond? of te klein?

Er bestaat een herhuisvestingstoelage! Neem contact op met onze gespecialiseerde adviseurs, zij zullen al uw vragen beantwoorden.

Facilitatie huurder-eigenaar

Homegrade begeleidt renovatieprojecten in Brusselse woningen, ook wanneer ze verhuurd worden.

De huurder kan vóór de beslissing van de eigenaar gratis een aanvraag voor begeleiding indienen. Het doel is de huurders gepersonaliseerde informatie en objectieve instrumenten te verstrekken, om met hun eigenaar te kunnen communiceren over/hem te overtuigen van het algemeen belang bij het uitvoeren van energiebesparende werken (bezoekverslag, rentabiliteitsstudie, lijst van prioritaire werken, simulaties, enz.). Er kunnen zelfs ontmoetingen huurder/eigenaar georganiseerd worden.

Deze begeleiding is bedoeld voor « koppels » van eigenaars en huurders die niet betrokken zijn bij een geschil. Bij een grootschalig conflict kan Homegrade de huurder en eigenaar doorverwijzen naar de bestaande bemiddelingsdiensten (OCMW, gemeenten, (mede)-eigenaars- en huurderssyndicaten, enz.).

Stimuleer uw eigenaar om werkzaamheden uit te voeren!

U wil energie besparen maar uw eigenaar is niet overtuigd? Homegrade kan u een objectieve en gepersonaliseerde informatie geven. Contacteer ons!

Verhuur uw onroerend goed met de SVK's!

Verhuur uw woning op een andere manier, zonder riscico en zonder zorgen. De SVK's geven u toegang tot de premies. Ze beheren reeds meer dan 4.800 woningen, appartementen en studio's in het Brussels Gewest.

Publicaties in verband met de verhuur van woningen in het Brussels Gewest

Brandpreventiemaatregelen bij de verdeling van een Brussels huis
Hélène Dubois & Aurore Van Damme, Homegrade, met de medewerking van Commandant Luc Sauvage, voormalig verantwoordelijke van Dienst Preventie van het DBDMH

Uitgever: Homegrade, 2019

Bekijken
Een woning kopen in 7 stappen
Sophie Holemans, Homegrade

Uitgever: Homegrade, 2019

Bekijken
Minimale verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting voor te huur gestelde woningen
Eglantine Daumerie & Patrick Herregods, Homegrade

Uitgever: Homegrade, 2020

Bekijken