Over ons

Homegrade is het advies- en begeleidingscentrum voor privéhuisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het richt zich tot alle particulieren – huurders, eigenaars of mede-eigenaars – die de levenskwaliteit in hun woning willen verbeteren en de milieu-impact ervan willen verminderen.

Door zijn woning te renoveren kan elke burger bijdragen tot een aanzienlijke vermindering van zijn milieu-impact. Om hulp te krijgen kan hij gratis contact opnemen met Homegrade dat als taak heeft hem te begeleiden naar een verantwoord gebruik en renovatie van zijn woning.

Homegrade is in 2017 ontstaan uit de fusie van de Stadswinkel en het Energiehuis, om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gezinnen en de renovatie van gebouwen aan te moedigen.

RENOLUTION

Als bevoorrecht aanspreekpunt voor alle Brusselse renoveerders plaatst Homegrade zich als de hoofdrolspeler van RENOLUTION, de strategie voor de renovatie van de gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

onze partners

De ondersteuning van Homegrade

Het Homegrade-team

Meer dan 40 renovatieadviseurs

Homegrade telt meer dan 40 renovatieadviseurs, voornamelijk architecten maar ook ingenieurs, kunsthistorici … in permanente opleiding! Deze velddeskundigen geven een gedegen en professioneel advies.

Photo de l'équipe Homegrade

Kom jij ons talentvolle team versterken?

Homegrade telt ongeveer zestig gepassioneerde en toegewijde medewerkers/sters die zich inzetten om gezinnen te adviseren en te begeleiden bij het verbeteren van hun woning. Lees meer over de vacatures bij de vereniging.

Visie

De levenskwaliteit en het leefmilieu van de Brusselaars beschermen en verbeteren door in te grijpen op het wonen

Homegrade wordt dus gedefinieerd als een dienst voor de burgers die beter wonen bevordert en begeleidt door de milieu-impact ervan te verkleinen en zo bijdraagt aan een betere leefomgeving voor de Brusselaars.

Opdracht

Elke Brusselaar doorlopend begeleiden en stimuleren om zijn woning verantwoord te gebruiken en te renoveren.

Informeren, bewustmaken en stimuleren

De essentie van deze opdracht is het wegnemen van de obstakels inzake renovatie. Ze is universeel. Ze is bedoeld voor iedereen.

Begeleiden

Het doel van deze opdracht is persoonlijke en betrouwbare begeleiding bieden aan het doelpubliek. Deze begeleiding gebeurt op basis van prioriteiten en is doelgericht.

Samenwerken

Samenwerken met alle spelers en het Brusselse renovatie-ecosysteem begrijpelijk maken.

Waarden

Vijf essentiële waarden vormen een leidraad voor de acties en de houding van iedereeen bij Homegrade

Respect

 • We blijven professioneel en onpartijdig bij de behandeling van aanvragen van gebruikers.
 • We respecteren het kader en vermelden wat mogelijk is en wat niet.
 • We respecteren de mening van de burger in zijn keuzes en begeleiden hem bij wat hij echt wil.

Deskundigheid

 • We stellen al onze vaardigheden ter beschikking van het project van de burger.
 • We leveren onze diensten op een pedagogische en toegankelijke manier.
 • We blijven neutraal en relevant in ons advies, ongeacht onze persoonlijke mening.

Samenwerking

 • We luisteren naar de behoeften van de burgers en bieden een persoonlijke dienstverlening.
 • We helpen hen hun verwachtingen en behoeften beter te definiëren.
 • We leren uit elke situatie en elke ervaring om onszelf verder te verbeteren.
 • We treden op als tussenpersoon tussen de administraties en reglementeringen.

Welwillendheid

 • We ontvangen de burgers op een warme en vriendelijke manier.
 • We passen ons aan aan de specifieke kenmerken van elke persoon, met bijzondere aandacht voor het kwetsbare publiek.
 • We geven de voorkeur aan persoonlijk contact om een echte vertrouwensrelatie op te bouwen.

Engagement

 • We zijn oplossings– en resultaatgericht.
 • We inspireren en bieden een maatschappelijke visie op lange termijn.
 • We stellen de burgers gerust en helpen hen de stap te zetten en indien gewenst tot actie over te gaan.

Context en uitdagingen

De milieu-impact van de Brusselse gebouwen verminderen tegen 2030-2050

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de residentiële sector goed voor 38% van het totale energieverbruik in 2020. Het Brusselse gebouwenbestand is oud: slechts 7% van de gebouwen is na 1981 gebouwd. 48% van de woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een EPB1-certificaat (bron / volgens de cijfers van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse). Het doel van de gewestelijke overheden, zoals uiteengezet in de strategie om de milieu-impact van Brusselse gebouwen tegen 2030-2050 te verminderen, is particulieren in Brussel aan te moedigen en te begeleiden bij het renoveren van woningen met als gemiddeld streefverbruik 100kWh/m²/jaar

Om de milieu-impact van het woningbestand te verminderen, moeten we er niet alleen voor zorgen dat we het renovatiepercentage halen dat vereist is door de gestelde doelen, maar moeten we ook de kwaliteit van de renovatie in al haar aspecten (functioneel, sanitair, thermisch, akoestisch), decarbonisatie en het rationele gebruik van energie en water in woningen verbeteren.

De verschillende spelers binnen de privéhuisvesting – eigenaars-bewoners, eigenaars- verhuurders en huurders – moeten gesensibiliseerd en geïnformeerd kunnen worden over de beste stappen die ze kunnen nemen in hun renovatieproject gelet op hun situatie.

Dit is precies waar Homegrade de burger kan helpen: met advies en begeleiding, met name bij de toekenningsprocedure van de RENOLUTION-premies.

Onze verbintenissen

Een verantwoorde aanpak

Labeling

Homegrade is gecertificeerd door het Label Ecodynamische Onderneming dat onder andere Brusselse verenigingen beloont en stimuleert die zich inzetten om de impact van hun activiteiten op het milieu te verminderen. Homegrade heeft ook het Sustainable IT Label dat de geloofwaardigheid van haar Duurzame IT-aanpak garandeert met een continu verbeterplan.

Inclusiviteit

Deelname aan verschillende programma’s die zijn opgezet door Equal brussels, in het bijzonder acties met betrekking tot Gender mainstreaming en handistreaming.

Printdienst

Homegrade print zijn verschillende ondersteuningsmaterialen bij voorkeur en waar mogelijk, op papier met FSC-label, ecologisch en gerecycleerd, en met plantaardige inkt.

Bezorgdienst

Homegrade doet een beroep op een Brussels bedrijf om zijn publicaties te (laten) bezorgen met een bakfiets.

Digitale toegankelijkheid

Homegrade geeft ondersteuning aan Brusselaars die digitaal kwetsbaar zijn, dankzij een digitale ondersteuningsdienst.

Toegankelijkheidsverklaring