De Homegrade adviseurs begeleiden u

Duurzaamheid

Renoveren, herstellen, hergebruiken en recycleren

In Brussel vormen de demontage en renovatie van bestaande
gebouwen een echte stapelplaats van materiaal en hulpbronnen
van materialen die weer in circulatie kunnen worden gebracht en
ontgonnen. Door hergebruik of recyclage krijgen deze materialen een
nieuw leven, wordt verspilling voorkomen en kan op de productie van
nieuwe grondstoffen bespaard worden.

Hoe uw werf beheren?

Een goede voorbereiding van uw werf is essentieel voor het vlotte verloop ervan. Deze brochure is bedoeld voor alle particulieren die van plan zijn werkzaamheden aan een onroerend goed te laten uitvoeren en leidt u stap voor stap door de belangrijkste punten waarop u moet letten; geldende regelgeving, rol en verantwoordelijkheden van de actoren, keuze van een aannemer, opvolging van de werkzaamheden…

Meer weten

Renoveren, herstellen, hergebruiken en recycleren

In deze brochure vindt u oplossingen voor het hergebruik van
bouwmaterialen en van architecturale elementen in individuele
renovaties.

Meer weten

Inventaris voor het hergebruik van materialen

De renovatie van een gebouw biedt vaak grote mogelijkheden voor het hergebruik van bouwmaterialen. Dit boekje geeft u een eenvoudige methodologie om deze praktijk te vergemakkelijken

Meer weten

Regenwaterput

Regenwater opvangen voor huishoudelijk gebruik

Regenwater kan voor vele huishoudelijke toepassingen gebruikt worden. Door het gebruik ervan wordt
stadswater bespaard en tegelijkertijd de verzadiging van het rioolnet beperkt. Deze advies geeft een overzicht van de werking van een regenwaterrecuperatiesysteem, de dimensionering en het onderhoud ervan. Ze stelt de essentiële componenten voor zoals de voorzieningen voor de opvang, filtering, opslag en distributie.

Meer weten

Groendaken

Groendaken – Impact en installatie

Groendaken vind je al terug van zolang er mensen zijn. Lange tijd waren ze in onbruik, tot de herontdekking in het midden van de 20e eeuw. Nu ben je in sommige gevallen zelfs verplicht een groendak aan te leggen.

Meer weten

Homegrade: hoe wij u kunnen helpen

Homegrade richt zich tot alle gezinnen, huurders, eigenaars en mede-eigenaars die de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren. Homegrade biedt informatie over thema’s als premies, energie, renovatie, stedenbouw, erfgoed, akoestiek en duurzame gebouwen.

De adviseurs en adviseuses van Homegrade staan klaar om u te begeleiden bij de technische, praktische en administratieve procedures en bij het aanvragen van financiële steun.

Publicaties en nuttige links

Onze publicaties over de duurzaamheid

Renoveren, herstellen, hergebruiken en recycleren
Regenwater
Groendaken

Nuttige links