De Homegrade adviseurs begeleiden u

Oude liften : behoud en modernisering

Download de brochure

Dateert uw lift van vóór 1958 en is hij nog goed bewaard?

Nog maar een paar maanden om het attest van historische waarde voor uw oude lift aan te vragen

Controleer of de lift is opgenomen in de inventaris elevators.heritage.brussels en of hij een attest van historische waarde heeft dat is afgegeven door de Directie Cultureel Erfgoed van Urban.brussels. Deze dienst heeft Homegrade de opdracht gegeven om een inventaris van historische liften op te stellen, die als basis dient voor de afgifte van de attesten.

Termijnen voor modernisering

De termijnen voor modernisering die worden opgelegd door de federale wetgeving betreffende de beveiliging van liften (koninklijk besluit van 9 maart 2003) variëren naargelang u al dan niet over dit attest beschikt:

  • Met attest – 31 december 2027: Liften met bewezen historische waarde genieten van een extra termijn om aan de eisen te voldoen (uiterlijk 31 december 2027 met een moderniseringsplan vóór 31 december 2025) en moderniseringsoplossingen die aangepast zijn aan hun erfgoedkenmerken.
  • Zonder attest – 31 december 2023: Historische liften die niet zijn opgenomen in de inventaris en nog geen attest hebben, moeten uiterlijk op 31 december 2023 gemoderniseerd en goedgekeurd zijn.

Opname in de inventaris

Vraag zonder uitstel de opname in de inventaris en een attest van historische waarde aan via ons online formulier.

  • Door de opname in de inventaris van historische liften en het attest van erkenning van de historische waarde is het mogelijk om op maat gemaakte beveiligingsmaatregelen te overwegen ter bescherming van dit erfgoed. 
  • De modernisering is altijd verplicht, ongeacht de historische waarde van de lift
  • Opname in de inventaris houdt geen nieuwe wettelijke verplichtingen in, maar geeft geen recht op een subsidie voor modernisering, tenzij de oude lift beschermd is.

Hoe een oude lift moderniseren?

Risicoanalyse

Modernisering houdt onder andere in dat er een risicoanalyse moet worden uitgevoerd door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC). Deze analyse beoordeelt de verschillende veiligheidscriteria en controleert de naleving ervan aan de hand van een checklistsysteem. Vervolgens worden standaardoplossingen op basis van internationale normen aanbevolen.

Voor liften die een “attest van erkenning van de historische waarde” hebben gekregen, kan de EDTC bij het uitvoeren van de risicoanalyse rekening houden met de erfgoedwaarde van de lift.

Het is dan mogelijk om alternatieve maatregelen toe te passen die indien nodig op bepaalde punten afwijken van de standaardnormen, terwijl toch een voldoende veiligheidsniveau gewaarborgd blijft. Voor de meest kritieke aspecten (fragiel kooidak, open schacht, vouwhek) kunnen de versoepelingen en alternatieve oplossingen door de EDTC worden geaccepteerd (zie de bijlage aan de procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift). Zo zijn elektronische oplossingen nu wettelijk toegestaan en kunnen ze worden toegepast om zowel het openen van de kooi als de open schachten, de voorkant en de bordesdeuren van liften te beveiligen.

Oude lift ; wat moet ik nu doen?

Beveiliging

Uiterlijk op 31 december 2025 moet u met uw lifttechnieker een moderniseringsplan overeenkomen, inclusief een overeenkomst om de werkzaamheden uit te voeren. Dit plan beschrijft de veiligheidsmaatregelen die op uw lift moeten worden toegepast en de verschillende fasen in de uitvoering ervan. Het geeft een algemeen overzicht van de verschillende uit te voeren ingrepen.

Hoewel bepaalde aspecten van oude liften complex zijn om te moderniseren, kunnen eenvoudige bestaande oplossingen al worden toegepast zonder enige impact op de erfgoedwaarde van uw lift. Wij raden u aan om deze onmiddellijk uit te voeren om de veiligheid van gebruikers en techniekers te verhogen (beveiligingswerken aan de machinerie, installatie van een frequentieregelaar, elektronisch gordijn en veiligheidscontacten om de opening van de kooi te beveiligen, positieve vergrendeling op de bordesdeuren, verlichting in de schacht, beschermende folie op de bestaande historische beglazing, enz.).

Voorzie een reservekapitaal voor de werkzaamheden indien dit nog niet is gebeurd.

Homegrade: hoe wij u kunnen helpen

De adviseurs en avdiseuses van Homegrade kunnen u helpen bij het moderniseren van uw oude lift en het behouden van zijn erfgoedkenmerken.

Homegrade richt zich tot alle gezinnen, huurders, eigenaars en mede-eigenaars die de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren. Homegrade biedt informatie over thema’s als premiesenergierenovatiestedenbouwerfgoedakoestiek en duurzame gebouwen.

De adviseurs en adviseuses van Homegrade staan klaar om u te begeleiden bij de technischepraktische en administratieve procedures en bij het aanvragen van financiële steun.

Publicaties en nuttige links

Onze publicaties over oude liften

Nuttige links