Toegankelijkheidsverklaring

Bekijk de Homegrade toegankelijkheidsverklaring

toegankelijkheidscharter

Homegrade garandeert de toegankelijkheid van haar website volgens de wetgeving

De Homegrade-website (www.homegrade.brussels) wordt momenteel verbeterd om zijn prestaties op het gebied van toegankelijkheid en naleving van de Web Content Accessibility Guidelines (versie 2.1) op niveau AA te versterken. Er zal een toegankelijkheidsbeoordeling worden uitgevoerd door experts van AnySurfer.

Als u problemen ondervindt met de toegankelijkheid, aarzel dan niet om contact op te nemen via het e-mailadres info@homegrade.brussels.

Deze verklaring is opgesteld op 30 november 2023 en geverifieerd op 30 november 2023.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid betekent dat websites, applicaties en andere online content voor iedereen gemakkelijk te gebruiken zijn, ook voor mensen met visuele, auditieve, motorische of cognitieve beperkingen.

Dit betekent dat deze technologieën zo ontworpen en ontwikkeld moeten worden dat iedereen in gelijke mate toegang heeft tot informatie en functionaliteiten, zonder barrières tegen te komen.

Het toegankelijkheidsbeleid van Homegrade

Homegrade besteedt bijzondere aandacht aan de kwaliteit van haar website. Om de beste resultaten te garanderen, is toegankelijkheid geïntegreerd in alle leden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de site. Het ontwikkelingsteam, dat is getraind in toegankelijkheid, profiteert ook van de steun van experts, met name voor het auditen, arbitreren en controleren van correcties tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfasen.

Bovendien is onze benadering van toegankelijkheid resoluut pragmatisch, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de gemaakte keuzes als de aangebrachte elementen om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Conformiteitsstatus

De Homegrade-site wordt momenteel ontwikkeld om te voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.