Historiek

Ontdek de belangrijkste momenten in de geschiedenis van Homegrade

De vzw Homegrade ontstond in februari 2017 uit de fusie van het Energiehuis en de Stadswinkel, waarbij de opdrachten van deze twee vzw’s binnen één enkele juridische structuur werden ondergebracht. 

Homegrade verhuisde in januari 2018 naar het voormalige sterrenkundig observatorium.

Na deze fusie ging Homegrade op zoek naar nieuwe lokalen om de kantoren en de permanentie op één en dezelfde plaats samen te brengen. Hierdoor is de vzw verhuisd van de Sint-Gorikshallen, de historische locatie waar de Stadswinkel zijn permanenties hield, naar het voormalige sterrenkundig observatorium, Queteletplein 7 in Sint-Joost-ten-Node.

Routebeschrijving

Bekijk de toegankelijkheid aan ons infopunt

Sint-Gorik Hallen © EmDee

1988 – 2017

De Stadswinkel

De Stadswinkel werd in 1988 opgericht op initiatief van Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), met als doel de informatie van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen inzake het leefmilieu en de verdediging van de kwaliteit van de leefomgeving, de huisvesting en haar verbetering, de stadsvernieuwing, de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, het rationeel energiegebruik, enz.: wat tegenwoordig algemeen wordt beschouwd als duurzame ontwikkeling. Oorspronkelijk waren de belangrijkste diensten de volgende:

 • renovatieadvies;
 • advies over het huurcontract en het huren van woningen;
 • milieuadvies;
 • de inventaris van leegstaande industriële gebouwen (overgenomen door de GOMB).

De vereniging heeft geleidelijk deskundigheid opgebouwd op het vlak van wonen en heeft verschillende instrumenten ontwikkeld in dienst van het publiek. Zo creëerde de Stadswinkel, als logisch gevolg van het renovatieadvies:

 • erfgoedadvies (gecreëerd in 1992 en ontwikkeld sinds 1997);
 • het Brussels Energieagentschap (in 1996). Het ABEA is een dienst van de Stadswinkel, ontwikkeld in het wettelijk kader van de vzw;
 • de expertisedienst in geluidsisolatie (in 2004);
 • het informatiecentrum voor ecobouwen (in 2008);
 • de facilitator stedenbouw (in 2011).

Hij heeft ook:

 • voor de coördinatie van het Netwerk Wonen en het plaatselijk renovatieadvies bij de verenigingen van het Netwerk gezorgd;
 • opdrachten uitgevoerd om de renovatie en het behoud van erfgoed te bevorderen in het kader van de wijkcontracten van de Stad Brussel.
MAISONENERGIEHUIS
MAISONENERGIEHUIS

2013 – 2017

Het Energiehuis

De Energiehuizen werden vanaf 2013 opgericht. Ze boden een geïntegreerde, concrete, plaatselijke en gratis dienstverlening. Zes lokale structuren ontvingen het grote publiek, zowel huurders als eigenaars. Er werden permanenties georganiseerd om de Brusselaars te begeleiden aan de hand van gepersonaliseerd advies, huisbezoeken en bijstand tijdens de werkzaamheden. Ook kleine werken (installatie van thermostaatkranen, isolatie van leidingen, enz.) konden gratis worden uitgevoerd. De Energiehuizen informeerden het publiek ook over mogelijke financieringsoplossingen.

In september 2015 werd de fusie tussenzes lokale Energiehuizen uitgevoerd, die leidde tot de oprichting van een nieuwe vereniging, het Brussels Energie- en Milieuhuis (BEMH). Het was toegankelijk voor het grote publiek en kon alle acties ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hadden met het verbeteren van de leefomgeving in de Brusselse woningen en de vermindering van hun ecologische impact in ruime zin. Een van de eerste interventieprincipes van het Energiehuis was het directe contact met de burgers bevorderen, om het daadwerkelijk handelen op het vlak van energiebesparing in de woningen te stimuleren.