Historiek

Historiek

De vzw Homegrade ontstond in februari 2017 uit de fusie van het Energiehuis en de Stadswinkel. Ze wordt gesteund door Leefmilieu Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na een reflectie in overleg tussen de toezichthoudende kabinetten van het Brussels Energie- en Milieuhuis en van de Stadswinke,l en de coördinatie van de twee vzw’s zelf, heeft de Regering op 14 juli 2016 het principe van de volledige integratie van de opdrachten van beide vzw’s binnen één enkele juridische structuur, goedgekeurd.

Homegrade verhuisde in januari 2018 naar het voormalige sterrenkundig observatorium.

Na de fusie zocht en vond Homegrade nieuwe lokalen. Voortaan bevinden de permanentie en de kantoren zich op hetzelfde adres: Queteletplein 7 in Sint-Joost-ten-Node.

De Stadswinkel (1988-2017)

De Stadswinkel werd in 1988 opgericht op initiatief van Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), met als doel de informatie van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen inzake het leefmilieu en de verdediging van de kwaliteit van de leefomgeving, de huisvesting en haar verbetering, de stadsvernieuwing, de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, het rationeel energiegebruik, enz.: wat tegenwoordig algemeen wordt beschouwd als duurzame ontwikkeling. Oorspronkelijk waren de belangrijkste diensten de volgende:

 • renovatieadvies;
 • advies over het huurcontract en het huren van woningen;
 • milieuadvies;
 • de inventaris van leegstaande industriële gebouwen (overgenomen door de GOMB).

De vereniging heeft geleidelijk deskundigheid opgebouwd op het vlak van wonen en heeft verschillende instrumenten ontwikkeld in dienst van het publiek. Zo creëerde de Stadswinkel, als logisch gevolg van het renovatieadvies:

 • erfgoedadvies (gecreëerd in 1992 en ontwikkeld sinds 1997);
 • het Brussels Energieagentschap (in 1996). Het ABEA is een dienst van de Stadswinkel, ontwikkeld in het wettelijk kader van de vzw;
 • de expertisedienst in geluidsisolatie (in 2004);
 • het informatiecentrum voor ecobouwen (in 2008);
 • de facilitator stedenbouw (in 2011).

Hij heeft ook:

 • voor de coördinatie van het Netwerk Wonen en het plaatselijk renovatieadvies bij de verenigingen van het Netwerk gezorgd;
 • opdrachten uitgevoerd om de renovatie en het behoud van erfgoed te bevorderen in het kader van de wijkcontracten van de Stad Brussel.

De Stadswinkel vzw en het ABEA hebben al meer dan 20 jaar een erkende deskundigheid verworven op de volgende gebieden:

 • rechtstreekse informatie aan de inwoners (loket, telefoon, e-mail);
 • sensibilisering van de inwoners (animaties, lezingen, evenementen);
 • technisch advies (kwalificatie en expertise van de adviseurs: architect en ingenieur);
 • bewustwording (pedagogische animatie in de scholen, Europees project voor energie-educatie);
 • projectondersteuning (technisch en methodologisch).

De Stadswinkel heeft de Sint-Gorikshallen verlaten.

De Stadswinkel, daarna Homegrade, heeft tot december 2017 zijn permanentie in het loket van de Sint-Gorikshallen gehouden. Voortaan vindt u de adviseurs in de conciërgewoning van het voormalige sterrenkundig Observatorium aan het Queteletplein 7 in 1210 Brussel.

Het Energiehuis (2013 - 2017)

De Energiehuizen werden vanaf 2013 opgericht. Ze boden een geïntegreerde, concrete, plaatselijke en gratis dienstverlening. Zes lokale structuren ontvingen het grote publiek, zowel huurders als eigenaars. Er werden permanenties georganiseerd om de Brusselaars te begeleiden aan de hand van gepersonaliseerd advies, huisbezoeken en bijstand tijdens de werkzaamheden. Ook kleine werken (installatie van thermostaatkranen, isolatie van leidingen, enz.) konden gratis worden uitgevoerd. De Energiehuizen informeerden het publiek ook over mogelijke financieringsoplossingen en ondersteunden hen bij hun stappen om een Groene Lening tegen nul percent te krijgen. Dit waren de zes antennes, verdeeld per zone:

 • West (Sint-Agatha-Berchem/Ganshoren/Jette/Koekelberg/Molenbeek): Léon Theodorstraat 151 in Jette;
 • Zoniën (Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde): Payfa-Fosseprezplein 13 in Watermaal-Bosvoorde;
 • Zuid (Anderlecht/Vorst/Sint-Gillis): Van Volxemlaan 387/1 in Vorst;
 • Montgomery (Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters/Woluwe): Sint-Lambrechts-Woluwelaan 35 in Sint-Lambrechts-Woluwe;
 • Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost): Koninginneplein 6 in Schaarbeek;
 • Centrum (Brussel/Elsene): Kernstraat 38 in 1000 Brussel.

Elk team bestond uit vier tot vijf personen (architecten, milieuraadgevers, maatschappelijk werkers, enz.). Als gevolg van een regeringsbesluit vastgelegd in het regeerakkoord van 9 juli 2015, werd de fusie tussen zes lokale Energiehuizen uitgevoerd, die in september 2015 leidde tot de oprichting van een nieuwe vereniging, het Brussels Energie- en Milieuhuis (BEMH). De werknemers van de lokale vzw’s die wensten te worden overgenomen door de nieuwe structuur, werden in dienst genomen. Het Brussels Energie- en Milieuhuis was toegankelijk voor het grote publiek en kon alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verbetering van het leefklimaat in de Brusselse woningen en de vermindering van hun ecologische impact in ruime zin (bijvoorbeeld door het bevorderen van de vermindering van het energieverbruik, ecobouwen, waterbeheer, geluidskwaliteit, vermindering van de verontreiniging binnenshuis, enz.), en dit in de eerste plaats vanuit « energetisch standpunt ». Een van de eerste interventieprincipes van het Energiehuis was het directe contact met de burgers bevorderen, om het daadwerkelijk handelen op het vlak van energiebesparing in de woningen te stimuleren.

De antennes van de Energiehuizen werden gesloten.

De zes antennes van de Energiehuizen werden gesloten bij de fusie van de vzw's. U vindt hun adviseurs nu in de dienstverlening van Homegrade!