Premies en financiële incentives

Homegrade informeert u over de financiële incentives bij de aankoop en de renovatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Homegrade informeert u over de financiële incentives bij de aankoop en renovatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder de RENOLUTIE-premies, de premie klein erfgoed, de subsidie beschermd goed en de ECORENO-kredieten.

Het recht op deze steun hangt af van uw gezinsinkomen en uw statuut (natuurlijk persoon of rechtspersoon, eigenaar-bewoner, verhuurder of huurder). Onze adviseurs helpen u inzicht te krijgen in de voorwaarden, de procedures en het samenstellen van uw aanvraag, en adviseren u over de werkzaamheden, inclusief het prioriteren van de werkposten en het kiezen van geschikte materialen en technieken.

Raadpleeg onze Samenvatting van de premies

U vindt er alle nuttige informatie (voorwaarden, bedragen, aanvraagmodaliteiten, enz.) over de financiële steun die beschikbaar is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

SAMENVATTING VAN DE PREMIES

Onze adviseurs helpen u bij het kiezen van de beste opties voor uw renovatieproject

Hoe dient u uw aanvraag in?

De aanvraag moet worden ingediend met behulp van het juiste formulier, online of per aangetekend schrijven, afhankelijk van de premies. Voor sommige premies is een goedkeuring nodig vóór de werken. Andere worden aangevraagd wanneer de werken voltooid zijn. In dat geval bepaalt de factuurdatum van het einde der werken het referentiejaar. De facturen moeten op naam van de aanvrager worden gestuurd.

Wat is uw situatie?

De toegang tot en het bedrag van de overheidssteun hangen af van het inkomen en het statuut van de aanvrager : natuurlijke of rechtspersoon; eigenaar-bewoner of verhuurder en huurder.

Het huurbeheer van een woning toevertrouwen aan een S.V.K. (Sociaal Verhuurkantoor) geeft toegang tot meer premies en verhoogde tarieven.

Welk inkomen wordt in aanmerking genomen?

Het inkomen dat op de volgende bladzijden in aanmerking wordt genomen is het “gezamenlijk belastbaar inkomen” dat voorkomt op het laatste aanslagbiljet van alle meerderjarige personen vermeld op de gezinssamenstelling van de aanvrager.

Welke woningen en welke wijk voor welke premies?

Om van de premies te kunnen genieten, moet het gebouw gelegen zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Afhankelijk van de financiële stimulansen kan er een voorwaarde verbonden zijn aan de leeftijd van het gebouw. Sommige steunmaatregelen moeten “per woning” worden aangevraagd, andere “per gebouw”. Opgelet!

Wie kan de werken uitvoeren?

Alleen werkzaamheden uitgevoerd door een aannemer worden gesubsidieerd.

Controleer of het bedrijf waarop u een beroep doet ingeschreven is bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) en aan de Belgische btw onderworpen is, en of het toegang tot het beroep heeft voor de werken waarvoor deze toegang vereist is.

Hoe betalen?

U zal bewijzen moeten voorleggen: voer uw betalingen uit per bank- of postoverschrijving, met vermelding van de referentie van de factuur of, bij gebrek hieraan, van het bestek.

Werken met een totaalbedrag (in één of meer facturen) van meer dan € 3.000 moeten per bankoverschrijving worden betaald.

Wat zijn uw verplichtingen?

Voor sommige werken voor de renovatie en de binnen- of buiteninrichting is een stedenbouwkundige vergunning nodig, zoals: 

  • Het wijzigen van de gebouwschil: uitzicht, materialen, volume…
  • Elke ingreep op de structuur van het gebouw: draagmuren, vloeren, balken…
  • De wijziging van de bestemming of van het aantal woningen in een gebouw (bijvoorbeeld een eengezinswoning omvormen tot een appartementsgebouw, of een zolder inrichten).
Welke steun kan ik aanvragen nadat de werkzaamheden zijn voltooid?
Welke andere steunmaatregelen zijn er?

Publicaties en nuttige links

Publicaties over de verschillende bonussen