Onze diensten

Uw woning, onze expertise: de diensten aangeboden door Homegrade

Homegrade geeft gratis, neutrale, toegankelijke en transversale informatie over een reeks ondewerpen die gerelateerd zijn aan de huisvesting, zodat iedereen.

 • de levenskwaliteit in zijn woning kan verbeteren;
 • de milieu-impact van het gebruik, het onderhoud en de renovatie van zijn woning kan verminderen.

Snelle toegang tot de secties van deze pagina : Informatie en advies, begeleiding, voorwaarden, aandachtspunt, enkele cijfers

INFORMATIE EN ADVIES

Homegrade geeft informatie en advies

 • over bouwelementen en technische uitrustingen van gebouwen;
 • over akoestiek, energie, isolatie, verhuur, erfgoed, kleine mede-eigendommen, stedenbouw, duurzaamheid, pathologieën, dagelijkse handelingen en financiële incentives.

De informatie en het advies kunnen op verschillende manieren en zonder afspraak worden gegeven: via onze telefonische permanentie, aan het informatieloket of online via het contactformulier.

BEGELEIDING

Homegrade begeleidt u stap voor stap bij uw procedures

 • Hulp bij het invullen van formulieren;
 • Hulp bij het invullen van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen zonder architect;
 • Digitale ondersteuningsdienst voor het aanvragen van RENOLUTION-premies voor digitaal kwetsbare personen;
 • Analyse van technische en administratieve documenten zoals EPB-certificaten en energierekeningen;
 • Advies over de keuze van de te gebruiken materialen en technieken, en de voorschriften (stedenbouwkundige, technische en andere);
 • Analyse van offertes;
 • Prioritering van de werken;
 • Ondersteuning voor kleine mede-eigendommen zonder professionele syndicus.

Deze begeleidingen worden per geval bekeken nadat de adviseur de situatie van de aanvrager heeft geanalyseerd. Dit kan in de vorm van e-mails, telefoongesprekken, videoconferenties, afspraken bij Homegrade, bezoeken of het bijwonen van algemene vergaderingen van mede-eigendom.

Huisbezoeken worden alleen georganiseerd als ze nodig zijn voor een goed begrip van uw aanvraag.  

Vraag online begeleiding aan via ons contactformulier. 

VOORWAARDEN

Wanneer kunt u gebruik maken van de diensten van Homegrade?

Als het goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is

Als u een particulier bent

Het Gewest heeft andere hulp-/ondersteuningsdiensten voor bouwprofessionals opgezet: Facilitator Duurzame Gebouwen, Embuild, Construcity en Buildwise.

Als het goed voor privéhuisvesting is bestemd

Als het advies voor mede-eigendommen betrekking heeft op het gebouw als geheel, beperken wij ons tot gebouwen die beheerd worden door niet-professionele syndici. 

Voor mede-eigendommen die beheerd worden door professionele syndici, kunt u contact opnemen met de Facilitator Duurzame Gebouwen

Wij verstrekken geen informatie over gebouwen voor studentenhuisvesting, bejaardentehuizen, Airbnb’s, hotels en openbare woningen in brede zin, waarvoor een specifieke regelgeving bestaat. Afhankelijk van het geval kunt u contact opnemen met Hub of Bruxeo

aandachtspunt

Homegrade kan in geen geval het werk van de architect of een andere expert vervangen

 • Homegrade voert geen opdrachten uit die over het algemeen aan architecten worden toevertrouwd: het ontwerpen van projecten, het opstellen van bestekken en meetstaten, het opmeten of tekenen van plannen, toezicht houden op de bouwplaats, het controleren van werken in uitvoering of voltooide werken, het vaststellen van bouwgebreken met betrekking tot werken die onder de tienjarige garantie vallen, het vertegenwoordigen van de bouwheer bij andere betrokken partijen, enz. …
  Contacteer voor dit soort vragen de Orde van Architecten
 • Homegrade treedt niet op in juridische conflicten: wij bemiddelen niet en treden niet op als expert of technisch adviseur in juridische procedures.
  Contacteer voor dit soort vragen de Federale Bemiddelingscommissie of de Verzoeningscommissie Bouw
 • Homegrade doet geen bevindingen met betrekking tot stabiliteitsgebreken, veiligheid, gezondheid of gaslekken, en doet geen verplaatsingen om de geluidsoverlast tussen de woningen te meten.
  Contacteer, afhankelijk van het soort vraag, het ABEX, de DGHI, Sibelga of het Geluidportaal / Leefmilieu Brussel.
 • Homegrade voert geen EPB-certificaten uit en voert ook geen energie-audits van het EAP-type uit voor woningen.
  Contacteer voor dit soort vragen de EPB-certificateurs voor wooneenheden of de Woningauditeurs.
 • Homegrade voert geen bezoeken uit met betrekking tot de voorkoop van vastgoed of de voorverkoop (met als doel de waarde van een pand te verhogen), en doet ook geen schatting van de vastgoedwaarde van een pand.

Enkele cijfers

Homegrade in cijfers in 2023

24 200

aanvragen

18 200

inlichtingen en adviezen

6 000

begeleidingen