De Homegrade adviseurs begeleiden u

Hoe kunt u de energieprestaties van uw verwarmingssysteem verbeteren tegen lage kosten?

Download de brochure
Kat op een radiator: het verwarmingssysteem is verbeterd

De verbetering van een verwarmingssysteem kan verschillende vormen aannemen

In onze streken is het verwarmingssysteem van groot belang in een woning, en zijn kenmerken bepalen sterk onze energierekeningen.

 • Goede afstellingen, volledig gratis, kunnen het systeemrendement aanzienlijk verbeteren;
 • kleine investeringen tegen lage kosten kunnen een aanvulling vormen op de juiste systeeminstellingen om het beste uit de bestaande installatie te halen.

De meeste woningen in Brussel zijn uitgerust met een centraal verwarmingssysteem. Hier vindt u enkele tips om dit soort installatie te optimaliseren.

Wat zijn de juiste afstellingen voor het verwarmingssysteem?

Eenvoudige afstellingen die niets kosten, zorgen voor een maximaal rendement van de installatie en een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik.

Gebruik de kamerthermostaat correct

De kamerthermostaat maakt een centrale regeling van de installatie op basis van de omgevingstemperatuur mogelijk. Net als een schakelaar activeert hij het opstarten van de ketel (en vaak ook van de circulatiepomp): zolang de ingestelde temperatuur niet wordt bereikt in de ruimte waarin hij zich bevindt, werkt de ketel en kunnen alle ruimtes verwarmd worden. Zodra de is bereikt, stopt de ketel.

Door de juiste configuratie kan de omgevingstemperatuur worden aangepast aan de bezetting van de ruimtes en kan de verwarming intermitterend gebeuren.

Hier is een schema met het verwarmingsverbruik zonder onderbreking en met onderbreking.

Schéma : consommation de chauffage sans intermittence et avec intermittence
 1. Binnentemperatuur ZONDER onderbreking
 2. Binnentemperatuur MET onderbreking
 3. Energieverbruik
 4. Energieverbruik
 5. Buitentemperatuur
 6. Buitentemperatuur

© Architecture et Climat – Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) – Université catholique de Louvain (Belgique).

Gedurende de nacht of periodes waarin het gebouw niet in gebruik is (weekend, vakantie) wordt de binnentemperatuur verlaagd, wat resulteert in aanzienlijke energiebesparingen. Hoe lager de binnentemperatuur en hoe langer deze temperatuurdaling aanhoudt, hoe groter de energiebesparing door intermitterende werking.

Als u een niet-programmeerbare thermostaat heeft: laat de verwarming intermitterend werken door de ingestelde temperatuur ‘s nachts of bij afwezigheid manueel te verlagen.

Foto van een handmatige, niet-programmeerbare thermostaat
Foto van een handmatige, niet-programmeerbare thermostaat
Foto van een programmeerbare thermostaat
Foto van een programmeerbare thermostaat

Als u een thermostaat heeft die voor minstens één week en/of langere afwezigheidsperiodes kan geprogrammeerd worden: doe een volledige programmering en u bespaart tot 10% energie per jaar!

Wat zijn de juiste insteltemperaturen?

‘s Nachts wanneer u onder het dekbed ligt of overdag wanneer u weg bent, is een temperatuur van 16°C meer dan voldoende in uw woning.

Bij langdurige afwezigheid kunt u tot 12°C verlagen. Eén graad minder = 8 % energiebesparing, of zelfs meer als het huis slecht geïsoleerd is.

Stel de verwarmingscurve goed in

Een weersafhankelijke regeling zorgt voor een centrale regeling van de installatie op basis van de buitentemperatuur. De regeling gebeurt door de aanvoertemperatuur van het water van de verwarming te bepalen.

De overeenstemming tussen de buitentemperatuur en de watertemperatuur wordt de “verwarmingscurve” genoemd. Voor een buitentemperatuur van 0°C bijvoorbeeld bepaalt de verwarmingscurve hiernaast een watertemperatuur van 60°C.

De verwarmingscurve kan worden ingesteld afhankelijk van de installatie, het isolatieniveau van het gebouw en het gevraagde comfort. Het doel is de temperatuur van de ketel zo veel mogelijk te verlagen, en tegelijkertijd te garanderen dat de bewoners altijd een comfortabel gevoel hebben. Dit zorgt voor een maximaal productierendement.

Een verkeerde regeling van de verwarmingscurve leidt ofwel tot een gebrek aan warmte en dus tot ongemak, ofwel tot oververhitting en dus tot overconsumptie en een lager rendement van de installatie.

Représentation d'une courbe de chauffe
 1. Temperatuur van het verwarmingswater
 2. Verwarmingscurve
 3. Buitentemperatuur

Als uw installatie met dit type regelaar is uitgerust:

 • Zorg ervoor dat de verwarmingscurve correct is ingesteld: radiatoren mogen alleen bij zeer koud weer gloeiend heet zijn;
 • Laat deze curve naargelang het comfort aanpassen. De aanpassingen en hun resultaten moeten ingesteld worden totdat de ideale curve bereikt is.

Ook als uw installatie geen thermostaat of weersafhankelijke regeling heeft, kunt u energie besparen door de watertemperatuur van uw ketel rechtstreeks via de te verlagen. 

Vraag informatie bij uw verwarmingstechnicus over de minimale watertemperatuur die compatibel is met de juiste werking van uw ketel!

Gebruik de thermostatische kranen correct

De thermostatische kranen regelen het openen of sluiten van radiatoren volgens de temperatuur van elke ruimte. Ze maken een lokale regeling van de installatie, op basis van de omgevingstemperatuur, mogelijk.

Een thermostatische kraan bevat een temperatuurvoeler die zich in de regelknop bevindt. Wanneer de gemeten temperatuur lager is dan het instelpunt (= de gevraagde temperatuur), gaat de kraan open om warm water binnen te laten; als de temperatuur is bereikt, sluit de kraan.

De stand van de kraan regelen betekent de temperatuur van de ruimte kiezen! 

Als u thermostatische kranen heeft:

 • Pas de ingestelde temperatuur aan volgens de ruimten. De aanbevolen temperaturen zijn: tussen 19 en 20°C in de living, 18°C in de keuken, 16°C in de kamers; 
 • Verlaag de ingestelde temperatuur in ruimten met een hoge warmtebijdrage (zon, computer…).
Schema: binnenkant van een thermostaatkraan
 1. Temperatuurvoeler
 2. Regelknopom het instelpunt te bepalen (*, 1, 2, 3, 4 of 5)
 3. Terugslagveer
 4. Regelklepvoor de doorgang van het warm water

© Architecture et Climat – Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) – Université catholique de Louvain (Belgique).

Zolang de ingestelde temperatuur niet wordt bereikt, is de kraan 100% open. Als u de kraan op 5 zet, wordt het niet sneller warm. U loopt daarentegen het risico de ruimte onnodig te oververhitten. Boven de ingestelde temperatuur is de kraan volledig dicht. Als u de kraan op 1 zet, zal de temperatuur niet sneller dalen. U loopt daarentegen het riscico dat u het later koud krijgt.

Thermostatische kraan op radiator

Het gebruik van thermostaat en thermostatische kranen goed combineren

Met een vaste thermostaat in de woonkamer

 • Om 20°C in deze ruimte en 18°C elders te hebben, zet u de thermostaat op 20°C, de thermostatische kranen op “5” in de woonkamer en tussen “2” en “3” elders.
 • Om 20°C in een andere ruimte en 18°C elders te hebben, zet u de thermostaat op 28°C zodat de ketel blijft werken, de thermostatische kranen van de ruimte op “3” en alle andere op “2”.

Met een draagbare thermostaat

 • Om 20°C in een bepaalde ruimte en 18°C elders te hebben, zet u de thermostaat (die in de ruimte wordt geplaatst) op 20°C, de thermostatische kranen van deze ruimte op “5”, alle andere op “2”.
 • Vergeet niet om terug op de oorspronkelijke instellingen te zetten als u de ruimte verlaat!

Stel uw ketel goed af

Indien de ketel in de zomer sanitair warm water produceert, moet deze in “zomer” stand gezet worden. Anders moet hij uitgeschakeld worden!

Stel uw circulatiepomp goed af

Als de circulatiepomp meerdere instelbare snelheden heeft, kan manueel een snelheidsvermindering worden uitgevoerd, permanent of afhankelijk van het seizoen, om het stroomverbruik te verminderen. Deze aanpassing kost niets en is omkeerbaar: als het thermisch comfort afneemt, kan de oorspronkelijke situatie gemakkelijk worden hersteld.

Als de ketel in de zomer wordt uitgeschakeld, let er dan op dat ook de circulatiepomp wordt uitgeschakeld!

Onderhoud uw radiatoren

 • Ontlucht één keer per jaar de radiatoren, zodat hun volledige oppervlak dat in aanraking komt met de lucht, kan verwarmen. Controleer na het ontluchten of de waterdruk van het systeem nog voldoende is.
 • Maak de radiatoren vrij. Als u uw radiator bedekt of er meubels of gordijnen voor plaatst, vermindert u zijn verwarmingsoppervlak en beperkt u zijn efficiëntie.
 • Stof uw radiatoren en convectoren regelmatig af. Stof houdt de warmte vast.

Wat zijn de beste kleine investeringen voor uw verwarmingssysteem?

In combinatie met een juist afgesteld systeem, kunnen kleine rendabele investeringen het maximum uit de bestaande installatie halen.

Plaats een centrale regeling

Te veel oude installaties hebben er geen: de watertemperatuur in de ketel wordt constant op een hoge temperatuur gehouden. De ketel blijft werken, ook als de comforttemperatuur is bereikt. Deze situatie zorgt voor een zeer hoog energieverbruik.

Als uw verwarming geen centrale regeling heeft, als de regeling verouderd (niet-programmeerbaar) of buiten gebruik is, dan is de installatie van een programmeerbare thermostaat een must: dankzij de besparingen is de investering in minder dan 5 jaar afgeschreven.

Een programmeerbare weersafhankelijke regeling zorgt voor nog meer besparingen.

Het werk moet worden uitgevoerd met de hulp van een professioneel die ervoor zorgt dat de nieuwe regeling compatibel is met het bestaande systeem. Wanneer een weersafhankelijke regeling wordt geplaatst, controleert hij meer bepaald of de ketel op lage temperatuur (risico op corrosie) of op nuldebiet kan werke

Isoleer de leidingen in onverwarmde ruimtes: kelders, garage, stookruimte…

De besparingen betalen de investering in minder dan één jaar terug.

Het schema hiernaast laat zien dat één meter niet-geïsoleerde leiding het equivalent afvoert van de energie die wordt geproduceerd door een lamp van 60 W die de hele tijd aanstaat.

Diagram: energieverlies van een ongeïsoleerde leiding met een diameter van 1 inch over een lengte van 1 meter

Placer un circulateur à vitesse variable

Deze circulatiepomp is energiezuiniger en moduleert zijn snelheid zodat de druk constant blijft, ongeacht de verwarmingsvraag. De aankoop ervan wordt snel afgeschreven want het stroomverbruik verandert volgens de snelheid tot de derde macht: een snelheid die gehalveerd wordt, is een stroomverbruik gedeeld door 8 !

Circulatiepomp met variabele snelheid

Circulatiepomp met variabele snelheid. © Praktyk

Plaats reflectoren achter de radiatoren

Door hun plaatsing tegen een niet-geïsoleerde gevel verminderen ze het warmteverlies naar buiten toe. Deze investering wordt in minder dan 2 jaar afgeschreven.

Reflectoren achter de radiatoren

Homegrade: hoe wij u kunnen helpen

Homegrade richt zich tot alle gezinnen, huurders, eigenaars en mede-eigenaars die de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren. Homegrade biedt informatie over thema’s als premies, energie, renovatie, stedenbouw, erfgoed, akoestiek en duurzame gebouwen.

De adviseurs en adviseuses van Homegrade staan klaar om u te begeleiden bij de technische, praktische en administratieve procedures en bij het aanvragen van financiële steun.

Publicaties en nuttige links

Onze publicaties die verband houden met het verwarmingssysteem

Nuttige links

Woordenschat — Verwarming

Aquastaat

NA

Ingestelde temperatuur

NA