De Homegrade adviseurs begeleiden u

De zoldervloer isoleren

Download de brochure

In een niet-geïsoleerd huis is het warmteverlies het grootst via het dak. Het dak isoleren is dus een prioriteit! Als de zolder niet is ingericht, kunt u beter de vloer isoleren dan de . Dit voorkomt warmteverlies van de verwarmde ruimten naar de zolder.

Welke premies voor het isoleren van de zoldervloer?

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden. Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem: de RENOLUTION-premies.

Hoe een zoldervloer isoleren?

Er zijn 3 manieren om een zoldervloer te isoleren.

 • Op een houten of betonnen vloer (zonder deze te demonteren).
 • In de dikte van een houten structuur langs onder.
 • In de dikte van een houten structuur langs boven.

De keuze van de isolatietechniek voor de zoldervloer hangt af van de bestaande situatie.

Isoleren op de houten of betonnen vloer

Deze eenvoudig toe te passen techniek bestaat uit het plaatsen van soepele of harde isolatie op een bestaande vloer (houten of betonnen vloer) zonder in te grijpen in de afwerking van de benedenverdieping.

Houten vloer

Schéma : isoler sur le plancher en bois
 1. Soepel membraan
 2. Vloerplaat
 3. Soepele thermische isolatie en tussenstructuur:2e isolatielaag
 4. Soepele thermische isolatie en tussenstructuur:1e isolatielaag
 5. Dampscherm
 6. Bestaande houten structuur en vloer
 7. Leiding en kabel
 8. Bestaand plafond

Betonnen vloer

Schéma : isoler sur le plancher en béton
 1. Soepel membraan
 2. Vloerplaat
 3. Harde thermische isolatie:2e isolatielaag
 4. Harde thermische isolatie:1e isolatielaag
 5. Dampscherm
 6. Leiding en kabel
 7. Betonvloer
 8. Pleister


Isoleren in de dikte van de houten structuur langs onder

Bij deze techniek wordt de isolatie in de houten vloerconstructie geplaatst die van onder wordt bereikt vanaf de benedenverdieping. Hierdoor blijft de afwerking van de zoldervloer behouden, evenals het oorspronkelijke opslagvolume.

Het is echter niet mogelijk om de plafondafwerking te behouden, wat een nadeel kan zijn als er lijstwerk of rozetten op het plafond zijn aangebracht.

Schéma : isoler dans l’épaisseur de la structure bois en intervenant par le dessous
 1. Bestaande vloer
 2. Soepele 2e isolatielaag in bestaande houten structuur
 3. Soepele 1e isolatielaag en onderstructuur
 4. Dampscherm
 5. Latwerk
 6. Leiding en kabel
 7. Plafondpanelen


Isoleren in de dikte van de houten structuur langs boven

Bij deze techniek wordt de isolatie in de houten vloerconstructie geplaatst die van boven bereikt wordt vanaf de zolder. Hierdoor kan de plafondafwerking van de benedenverdieping worden behouden zonder dat het oorspronkelijke opslagvolume te veel wordt verminderd.

Gezien de moeilijke plaatsing van het dampscherm mag deze techniek alleen worden gebruikt als er geen andere oplossing mogelijk is.

Schéma : isoler dans l’épaisseur de la structure bois en intervenant par le dessus
 1. Soepel membraan
 2. Vloerplaat
 3. Soepele isolatie en houten structuur2e laag
 4. Soepele isolatie en houten structuur1e laag
 5. Dampscherm
 6. Leiding en kabel
 7. Bestaand plafond

Welke soort isolatie en dikte moet ik kiezen?

Er zijn veel soorten isolatie op de markt. Maar er zijn een aantal factoren die u kunnen helpen bij uw keuze (thermische prestaties, kostprijs, milieu-impact, toepassingsgebied)

Allereerst is het belangrijk een isolatiemateriaal te kiezen dat geschikt is voor de aanbevolen techniek. Wanneer de isolatie in een houtstructuur wordt aangebracht, verdienen soepele, halfharde of losse materialen de voorkeur omdat deze goed aansluiten op de onregelmatigheden van de constructie (zonder luchtzakken) en daardoor betere thermische prestaties leveren.

Wordt de isolatie daarentegen op de structuur (hout of beton) gelegd, dan kan de keuze vallen op een harde isolatie (die bestand is tegen samendrukking als er geen tussenstructuur is).

Neem de tijd om de prestaties en prijzen te vergelijken, evenals de toepassingsgebieden, milieukenmerken en akoestische eigenschappen

De warmtegeleidingscoëfficiënten λ (lambda) en de warmteweerstand R laten toe de thermische prestaties van een isolatiemateriaal te beoordelen:

 • λ (uitgedrukt in W/mK) kenmerkt het vermogen van een lichaam om warmte te geleiden. Hoe kleiner λ, hoe beter het materiaal isoleert,
 • R (uitgedrukt in m²K/W) geeft de weerstand van een materiaallaag tegen het doorlaten van warmte weer. Hoe groter R, hoe beter de laag isoleert.

Diktes die nodig zijn om minimale thermische prestaties te bereiken : R ≥ 4 m²K/W

Soort isolatieLosSoepelHardλ (W/mK)Min. dikte (cm)μ sec
Cellulosewol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181 tot 2
Glaswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Graswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181
Hennepwol((v))((v))((x))0,039 tot 0,04413 tot 181,2
Houtvezelwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 184
Kurk((v))((x))((v))0,032 tot 0,04513 tot 1830
Polyurethaan (PUR/PIR)((x))((x))((v))0,023 tot 0,02910 tot 1230
Steenwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5

Een bestaande isolatie versterken

Als u de bestaande isolatie wilt versterken, kunt u een beperkte laag isolatie onder het dampscherm aanbrengen: de thermische weerstand R van de isolatie boven het moet minstens 1,5 keer hoger zijn dan die van de isolatie eronder. Deze methode wordt afgeraden voor vochtige ruimtes.

Isolatie van de zoldervloer: wat zijn de aandachtspunten?

Toestand van het dak en van de vloer

Voordat u met de isolatiewerken begint:

 • de regendichting van het hellend dak controleren. De oorzaken van de infiltratie moeten worden weggewerkt;
 • de bestaande vloerconstructie inspecteren op stabiliteit en gezondheid (barsten, insecten, zwammen en vocht).

Aanbrengen

 • Het moet doorlopend worden geplaatst, zonder openingen of luchtzakken.
 • De isolatie moet doorlopend en zonder worden aangebracht, waarbij de voegen tussen de verschillende isolatielagen verspringen.
 • De vloerafwerking (in de vorm van panelen of een soepele folie) moet dampdoorlatend zijn om het risico van condensatie in de isolatie te beperken.

Rookkanaal

Rookkanalen vereisen speciale aandacht om het brandgevaar te beperken, aangezien zij verbrandingsgassen met een hoge temperatuur naar buiten voeren. Een mogelijke oplossing is om onbrandbare isolatie (Euroklasse brandreactie A1 of A2-s1d0), zoals minerale wol, rondom het rookkanaal te plaatsen.

Geluidsiolatie

Thermische isolatiematerialen zijn niet noodzakelijk geluiddsabsorberende materialen. Om te zorgen voor geluidsisolatie tegen luchtgeluid is het namelijk noodzakelijk dat:

 • de isolatie soepel, halfhard of los is, met een open celstructuur, wollig of schuimig (bijvoorbeeld: plantaardige, dierlijke en minerale wol). Harde materialen met gesloten cellen (bijv. polystyreen, polyurethaan…) verbeteren de akoestische prestaties van een muur niet en kunnen deze zelfs tenietdoen;
 • de vloer- of plafondafwerking zwaar is en ontkoppeld van de hoofdstructuur.

Doe een beroep op professionelen

Alleen de werken die door een aannemer worden uitgevoerd, worden gesubsidieerd.

Controleer of het bedrijf waar u een beroep op doet ingeschreven is bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), onderworpen is aan de Belgische btw en toegang heeft tot het beroep voor werken waarvoor dit vereist is.

Homegrade: hoe wij u kunnen helpen

Homegrade richt zich tot alle gezinnen, huurders, eigenaars en mede-eigenaars die de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren. Homegrade biedt informatie over thema’s als premies, energie, renovatie, stedenbouw, erfgoed, akoestiek en duurzame gebouwen.

De adviseurs en adviseuses van Homegrade staan klaar om u te begeleiden bij de technische, praktische en administratieve procedures en bij het aanvragen van financiële steun.

Publicaties en nuttige links

Onze publicaties in verband met zoldervloerisolatie

Nuttige links

Woordenschat — Zoldervloer

Dakhellingen

Dampscherm

Beperkt de migratie van waterdamp doorheen de lagen van het dak en zorgt ervoor dat deze lagen luchtdicht blijven.

Inertie van een materiaal

Vermogen van een materiaal om warmte op te slaan en geleidelijk weer af te geven. Deze eigenschap verbetert het comfort: in de zomer wordt oververhitting voorkomen en in de winter worden schommelingen in de binnentemperatuur beperkt. Er wordt ook energie bespaard (airconditioning in de zomer en verwarming in de winter).

Koudebrug

De koudebrug is de zone van de gebouwschil waar de isolatie zwakker is en een gemakkelijkere doorgang aan warmte biedt. De koudebrug, of bouwknoop, is een koud punt waar waterdamp kan condenseren.

Luchtzak

Luchtruimte tussen verschillende lagen. Te vermijden!