Kleine mede-eigendom

De meest gestelde vragen

4 resultaat(en) pour : categorie

Welke premies zijn er voor mede-eigendommen in Brussel?

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden.Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem.

Deze inhoud maakt deel uit van

Mede-eigendom: beheer en organisatie
Een mede-eigendom isoleren?

Zelfs als sommige isolatiewerkzaamheden voordeliger lijken voor bepaalde mede-eigenaars, is de energieverbetering van de gebouwschil eigenlijk voordelig voor de hele mede-eigendom. Vooral om het schoorsteeneffect in het trappenhuis en de warmteoverdracht van verdieping naar verdieping te vermijden.   

Deze werkzaamheden zullen ervoor zorgen dat de energieprestaties van de verschillende woningen op gelijke voet staan. 

Schéma : flux de chaleur dans une copropriété dont l'enveloppe n'est pas isolée
Warmtestroom in een mede-eigendom
met een niet-geïsoleerde gebouwschil
Schéma : flux de chaleur dans une copropriété dont l'enveloppe est isolée
Warmtestroom in een mede-eigendom 
met een geïsoleerde gebouwschil

Op basis van een algemene analyse van het gebouw kan een planning worden opgesteld en kunnen de werkzaamheden aan de gebouwschil over de komende 5 tot 10 jaar worden gefaseerd. Verzoeken om storting zullen zo snel mogelijk worden gedaan. 

Door zo vroeg mogelijk te investeren in energieverbeteringen aan het gebouw, kunt u sneller besparen op uw energieverbruik.

Deze inhoud maakt deel uit van

Mede-eigendom: beheer en organisatie
Werken in mede-eigendom?

Mede-eigendom is een economisch model waaraan elke mede-eigenaar vrijwillig deelneemt en een aantal verplichtingen moet nakomen. Een van deze verplichtingen is het uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn om de in goede staat te houden. Daarnaast zijn er vaak werkzaamheden aan de gebouwschil nodig om de energieprestaties van de individuele woningen te verbeteren.

Discussion des copropriétaires et du syndic à propos des travaux

Volgens de wet op de mede-eigendom moeten de kosten voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen gedragen worden door de mede-eigendom en verdeeld worden volgens de quotiteiten, tenzij anders bepaald in de basisakte en/of het reglement van mede-eigendom.

Uw basisakte bepaalt welke de gemeenschappelijke en welke de privatieve delen zijn.

Wie neemt beslissingen over werkzaamheden

De beslissing in verband met werkzaamheden moet op een (AV) genomen worden.

 • Instandhoudingswerken die wettelijk verplicht zijn (bijv.: het conform maken van de elektriciteit) moeten worden goedgekeurd met een absolute meerderheid (50%+1 van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars).
 • De andere werken (bijv.: niet-dringende isolatie- of dakwerkzaamheden) moeten met een 2/3 meerderheid van stemmen goedgekeurd worden.
 • Als de werken een wijziging van de bestemming van een gebouw of van een deel ervan inhouden, wordt er gestemd met 4/5 meerderheid van de stemmen.
 • De beslissingen die buiten een AV worden genomen, moeten eenparig gebeuren (100% van de stemmen) met schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld per e-mail).

Gemeenschappelijke delen

Zodra u raakt aan een gemeenschappelijk deel moet u de toestemming van de mede-eigendom verkrijgen (vb.: schoorstenen, tuin, balkons, buitengevel, platform, terras, …) zelfs als er sprake is van exclusief gebruik voor één van de mede-eigenaars.

Deze inhoud maakt deel uit van

Mede-eigendom: beheer en organisatie
Wat houdt mede-eigendom in?

Gedwongen mede-eigendom ontstaat wanneer er minstens twee mede-eigenaars zijn van minstens twee verschillende kavels in hetzelfde gebouw. Dit betekent dat de verschillende eigenaars niet alleen een individueel eigendomsrecht hebben, maar ook eigenaar in onverdeeldheid zijn van de gemeenschappelijke delen.

Escalier commun dans une copropriété à Bruxelles

Wat reglementeert de mede-eigendom?

 • Het Burgerlijk Wetboek
 • De statuten van de mede-eigendom (de basisakte en het reglement van mede-eigendom)
 • Het reglement van inwendige orde
 1. De (VME*) zijn alle mede-eigenaars van een gebouw.
 2. De (is verplicht, ongeacht of deze al dan niet professioneel is). Hij vertegenwoordigt de VME en beheert het gebouw door de beslissingen van de AV uit te voeren of te laten uitvoeren.
 3. De commissaris van de rekeningen (verplicht): Hij controleert de rekeningen die door de syndicus worden voorgesteld.
 4. De raad van mede-eigendom (verplicht vanaf 20 kavels).

De registratie van de VME en de syndicus bij de KBO is verplicht. Om te zien wat u moet doen, raadpleeg onze informatiefiche De mede-eigendom – Registratie van de vereniging van mede-eigenaars en van de syndicus, en afsluiten van verzekeringen.

Algemene vergadering

De wet voorziet in ten minste één gewone per jaar. Op de vergadering kunnen de mede-eigenaars zich uiten en, via hun stemmen, alle nuttige beslissingen nemen over alle kwesties van algemeen belang.

De rekeningen

Elke mede-eigenaar heeft een verschillend vermogen, tenminste een werkkapitaal en een reservekapitaal. Dit vermogen moet in zijn geheel geplaatst worden op afzonderlijke rekeningen, op naam van de VME*.

Deze inhoud maakt deel uit van

Mede-eigendom: beheer en organisatie

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • Mede-eigendom – Beheer en organisatie

  Kleine mede-eigendom

  Homegrade, 2019

Consulter toutes les publications