Persbericht

In de eerste helft van 2023 hielp Homegrade 20% meer Brusselaars dan vorig jaar bij de renovatie van hun woningen. Focus op een voorbeeld

In 2022 was het aantal aanvragen bij Homegrade voor ondersteuning en advies bij renovatie sterk gestegen (+30%). Met meer dan 13.600 aanvragen voor de eerste helft van 2023 is dit cijfer met nog eens 20% gestegen. Als antwoord op deze versnelling in de renovatie van de brusselse gebouwen, heeft Homegrade haar aantal adviseurs uitgebreid. Sinds 1 januari 2023 werden meer dan 10.000 gezinnen geïnformeerd en 3.500 geholpen.

De Brusselaars helpen renoveren: een hefboom van de Renovatiestrategie 

De renovatie van gebouwen staat centraal in de prioriteiten van de Brusselse regering, met meer dan 350 miljoen euro aan bijkomende overheidsinvesteringen voor RENOLUTION (van 2021 tot 2024). Renovatie is essentieel als het Gewest zijn klimaatdoelstellingen wil halen, aangezien de gebouwen in Brussel, die bijzonder oud en slecht geïsoleerd zijn, verantwoordelijk zijn voor meer dan 50% van de uitstoot van broeikasgassen en meer dan 70% van het energieverbruik in Brussel.

Door huishoudens te adviseren en te ondersteunen, positioneert Homegrade zichzelf als een belangrijke speler in Renolution, de regionale strategie voor de renovatie van gebouwen. Steeds meer Brusselaars wenden zich tot Homegrade voor advies over hoe ze prioriteiten kunnen stellen voor hun budget, inzicht kunnen krijgen in de verschillende technische oplossingen die beschikbaar zijn, informatie vergaren over subsidies en andere financiële hulp, enzovoort. 

Ik vind het essentieel om Brusselaars gratis hulp te bieden bij hun renovatieprojecten, zodat de technische en administratieve complexiteit van het werk nooit een obstakel wordt. Ik wil dat alle Brusselaars de isolatie- en renovatiewerken kunnen uitvoeren die ze nodig hebben om het comfort en de energieprestaties van hun woning te verbeteren. Daarom heb ik de budgetten voor steun en RENOLUTION-premies sinds 2020 elk jaar verhoogd, om ervoor te zorgen dat de energietransitie eerlijk verloopt en gebaseerd is op solidariteit met degenen die het het hardst nodig hebben.”


Alain Maron
Brussels minister van Leefmilieu en Klimaatverandering

In Jette, Anne en Laurens zijn zeer tevreden over de diensten van Homegrade

Op dinsdag 29 augustus heeft de Brusselse minister een bezoek gebracht aan een familie die gebruik heeft gemaakt van de diensten van Homegrade. Anne en Laurens zijn bezig met de renovatie van hun woning in Jette, een neoklassieke eengezinswoning uit het einde van de 19e eeuw. Sinds ze contact hebben opgenomen met het adviescentrum, hebben ze al een aantal renovatieprojecten uitgevoerd: isolatie van het dak en het kelderplafond met milieuvriendelijke materialen, akoestische en thermische isolatie tussen de gezinsruimte en de studentenkamers, vernieuwing van de elektriciteit en brandveiligheid.

In dit geval is Homegrade vóór de start van de werkzaamheden tussengekomen door een huisbezoek uit te voeren. De adviseur ter plaatse stelde de werkprioriteiten en gaf het gezin allerlei technische informatie. Maar dat is nog niet alles: de familie van Jette wil graag nog meer renovatiewerkzaamheden uitvoeren, opnieuw met gratis ondersteuning van Homegrade.

“We zijn zeer tevreden met de begeleiding die we van Homegrade hebben gekregen voor ons renovatieproject, zowel wat betreft de technische aspecten als de neutraliteit van het advies. Tijdens een huisbezoek (dat ondanks de grote vraag snel werd georganiseerd) gaf de adviseuse ons waardevolle informatie over het prioriteren van de uit te voeren werkzaamheden. Later aarzelden we niet om Homegrade opnieuw te contacteren, vooral toen het ging om het aanvragen van premies. We bekijken nog steeds regelmatig de website van Homegrade, die vol nuttige informatie staat, en nemen deel aan de webinars.” 

Anne
Inwoonster van Brussel
Photo de Anne qui nous a accueillis chez elle à Jette

Homegrade adviseert Brusselaars gratis bij hun renovatieprojecten

Homegrade richt zich tot alle particulieren – huiseigenaren, mede-eigenaren en huurders – die de levenskwaliteit van hun woning willen verbeteren en hun impact op het milieu willen verminderen.

Het biedt gratis, persoonlijk, neutraal en onpartijdig advies en ondersteuning over een breed scala aan huisvestingsgerelateerde onderwerpen. Homegrade is het aanspreekpunt voor alle Brusselse renovateurs en werkt nauw samen met andere Renolution-actoren zoals Leefmilieu Brussel en Urban.