Akoestiek

De meest gestelde vragen

7 resultaat(en) pour : categorie

Aandachtspunten voor geluidsisolatie

Besteed aandacht aan de details

Eén contactpunt is voldoende om het systeem te laten falen! Zorg ervoor dat noch de vloerplaten noch de vloerbedekking (met uitzondering van een tapijt) op enig punt de muur raken. Ze moeten ook gescheiden zijn van plinten, leidingen en alle apparatuur die opnieuw stevig contact zou kunnen maken, zoals een radiator of meubelstuk.

Schéma : détail de point de contact isolé acoustiquement entre le mur, le plinthe et le plancher
 1. Soepele strook
 2. Silicone
 3. Vloerbedekking
 4. Vloerpanelen
Schéma : détail d'un point de contact isolé acoustiquement entre un conduit et le plancher
 1. Soepele strook
 2. Vloerpanelen

Doe een beroep op professionelen

Gezien het belang van de details is het noodzakelijk om het werk toe te vertrouwen aan een aannemer met ervaring in akoestiek. Als dit niet mogelijk is, vraag dan een geluidstechnicus om toezicht te houden op het werk, zodat hij eventuele fouten in de uitvoering tijdig kan opsporen. En aarzel niet om ons advies te vragen over offertes.

Hoe kan lawaai van technische installaties worden beperkt?

Technische uitrustingen

De verwarmingsketels, pompen, ventilatoren, liftmachinerie en mechanismen van garagepoorten veroorzaken lawaai en trillingen. Om hun verspreiding in het gebouw te vermijden kan u, telkens dit mogelijk is:

 • Modellen kiezen die weinig lawaai maken en goed afgesteld zijn; 
 • De uitrustingen plaatsen in de lokalen die zo ver mogelijk van de leefruimten verwijderd zijn; 
 • Deze lokalen isoleren; 
 • De uitrustingen ver van de kamerhoeken installeren en ze in de zwaarste muren vastmaken;
 • Ze op trilwerende sokkels of via trilwerende bevestigingen plaatsen.
Verschillende soorten trillingsdempers
Verschillende soorten trillingsdempers

Geluid van warmtepompen is moeilijker te beheersen. Raadpleeg een geluidstechnicus voordat u een installatie overweegt.

Leidingen en buizen

Als men geen voorzorgen neemt, verspreiden de vloeistof-en gasleidingen en de ventilatiekanalen het lawaai alsook de trillingen van de installaties waarop ze aangesloten zijn door het gebouw. Ze kunnen ook het lawaai, op hen overgebracht door contact met een vloer, een muur of een ander gebouwelement, over een grote afstand overdragen. Om deze overlast te beperken:

 • Veranker ze niet in de muren; 
 • Bevestig ze door middel van trilvaste moffen en voeg overal waar ze in contact kunnen komen met een gebouwelement, een soepel ontkoppelingsmateriaal in;
 • Breng ze samen in geïsoleerde kasten; 
 • Dicht de wanddoorvoeringen goed af, voeg een zwaar en soepel materiaal in; 
 • Vermijd elke plotselinge verandering van richting, diameter, debiet, snelheid, druk; 
 • Installeer geluiddempers in de luchtaanvoer- en luchtverversingsleidingen, zo dicht mogelijk bij de ventilator; 
 • Dimensioneer de ventilatie-inrichtingen om de luchtsnelheid te beperken en houd rekening met de belastingsverliezen; 
 • Kies goed afgestelde geluidsdempingsmonden.
Geluidsisolatie van leidingen met trilvaste moffen
Geluidsisolatie van leidingen met trilvaste moffen
Geluidsisolatie in een ventilatiekanaal
Geluidsisolatie in een ventilatiekanaal
Welke materialen en dikte moeten gekozen worden voor geluidsisolatie?

Absorberende materialen

Dit zijn soepele materialen met een lage of gemiddelde dichtheid. Hun structuur is wollig of schuimachtig met open cellen, wat betekent dat de poriën met elkaar communiceren en er lucht tussen de vezels kan circuleren. Bij gebruik in een geluidsisolatiecomplex bieden ze allemaal dezelfde effectiviteit, of ze nu van biologische oorsprong zijn of niet, ongeacht hun dichtheid. Alle soepele thermische isolatiematerialen (die gemakkelijk gevouwen kunnen worden) kunnen als geluidsabsorber gebruikt worden. De ruimte tussen de massa’s kan volledig worden opgevuld, maar vaak is 10 of 12 cm voldoende.

Dempende en ontkoppelende materialen

Een ontkoppelingsmateriaal dat tussen twee harde lichamen wordt geplaatst, elimineert het starre contact tussen beide en dempt geluidstrillingen. Als er geen risico bestaat dat het tijdens of na de werkzaamheden geplet wordt, is elk materiaal met een zekere mate van soepelheid geschikt. Over het algemeen is 5 mm voldoende.

De dempende lagen die een belasting zullen ontvangen, zoals een zwevende vloer, een voorzetwand of een verwarmingsketel, moeten dit gewicht aankunnen zonder af te vlakken, anders zou er weer star contact ontstaan. Onder een zwevende vloer wordt vaak een dikte van 20 mm aanbevolen, maar de dikte en dichtheid van de dempende lagen moeten worden aangepast aan eventuele specifieke belastingen (boekenplanken, keukenmeubilair…).

Vloerpanelen

Het doel is om zoveel mogelijk gewicht gewicht toe te voegen. van 20 mm dik is hiervoor een uitstekende keuze, met een oppervlaktemassa van 23 kg/m2. Het risico bestaat echter dat de gipsvezel barst als deze op een niet-doorlopende ondergrond wordt gelegd, zoals bij de volledige oplossing met een zwevende vloer op balken. In dit geval moeten er eerst platen worden gelegd.

VloerpanelenTotale dikteOppervlaktemassa
OSB 22 mm22 mm13,2 kg/m2
OSB 2 x 15 mm30 mm18 kg/m2
Gipsvezel 2 x 10 mm20 mm23 kg/m2
Combinatie OSB 18 mm / Gipsvezel 10 mm28 mm22,7 kg/m2

Panelen voor een verlaagd plafond

Het doel is om zoveel mogelijk gewicht toe te voegen, daarom worden er 2 platen op elkaar gelegd (2 x 10 mm is zwaarder dan 2 x 12,5 mm normale gips).

Geluidsisolatie: welke techniek moet gebruikt worden?

We zullen slechts enkele opties belichten die vaak gebruikt worden in Brusselse huizen.

Volledige oplossing, met zwevende vloer op balken

In dit systeem vormt het plafond de eerste massa en de vloerpanelen de tweede. De massa’s worden gescheiden door de hoogte van de balken (meestal 18 cm), wat een efficiënte afstand is.

Schéma : isolation acoustique complète avec plancher flottant sur solives
 1. Massa 1: OSB platen en bedekking
 2. Massa 2: bestaand plafond
 3. Dempende strook op de balken
 4. Dempende strook langs de rand
 5. Absorberende materialen

 De ontkoppeling (veereffect) tussen de massa’s gebeurt hier door: 

 • de dempende elementen op de balken; 
 • de soepele ontkoppelingsstroken aan de rand.

Het absorberend materiaal vormt op zich geen geluidsisolerend materiaal, maar draagt bij aan de geluiddemping in het massa-veer-massa-systeem. 

Voordelen van de volledige oplossing

 • zorgt voor een efficiënte isolatie zowel tegen als tegen ;
 • verhoogt het vloerniveau bijna niet. Tot 4 cm stelt het schaven van de onderkant van de deuren geen probleem, en de eventuele kleine trede is onzichtbaar;
 • geeft toegang tot de balken, in geval deze verstevigd moeten worden;
 • beschermt de plafonds met sierlijsten;
 • maakt hergebruik van de bestaande vloer mogelijk.

Geluidsisolatie van een zwevende vloer op bestaande vloer

Een zwevende droge wordt rechtstreeks op de bestaande ondergrond gelegd (op een laag egalisatiekorrels als de ondergrond niet vlak is).

Deze techniek behandelt enkel de contactgeluidsisolatie; ze heeft weinig effect op de luchtgeluiden. De techniek kan aangevuld worden met het plaatsen van een verlaagd akoestisch plafond.

Schéma : isolation acoustique d'un plancher flottant sur sol existant
 1. Vloerpanelen
 2. Bestaande vloer
 3. Geluiddempend materiaal

Verlaagd akoestisch plafond

Deze techniek is voornamelijk geschikt voor en is zelden effectief tegen . Hierdoor is er toegang tot de balken, voor het geval deze verstevigd moeten worden.

Opmerking: het verlaagde plafond is veel effectiever als het zelfdragend is, dat wil zeggen als er geen hangstaven worden gebruikt.

Schéma : éléments d'un faux-plafond acoustique
 1. Absorberend materiaal
 2. Soepele ontkoppelingsstrook
 3. Metalen structuur
 4. Afwerkingspanelen(2 lagen)
 5. Metalen hangstaven
Hoe is de vloerstructuur?

De structuur van de meeste vloeren van de Brusselse huizen is samengesteld uit houten die in de muren verankerd zijn. Opgelet, de oude vloeren zijn niet altijd zeer stijf. Als de vloer oscilleert onder een impuls (“trampoline-effect”), is zijn stijfheid onvoldoende en moet deze verbeterd worden, zoniet komen de resultaten van elke akoestische ingreep in het gedrang.

Welke geluiden zijn storend?

Hoort u uw buren praten, naar muziek luisteren of zelfs niezen? Dit zijn . Om u hiertegen te isoleren wordt het massa-veer-massa-effect toegepast, dat wil zeggen dat er een systeem wordt opgezet met 2 massa’s zonder star contact met elkaar. Hoe zwaarder en homogener de massa’s en hoe meer afstand tussen hen, hoe beter de geluidsisolatie.

Kunt u de voetstappen van uw buurman boven uw hoofd volgen? Trillen uw ramen als hij zijn wasmachine aanzet? Bent u het beu om stoelen te horen verschuiven of kinderspeelgoed te horen vallen? Dit zijn , die zich met veel energie een heel eind kunnen verplaatsen. Het starre contact wordt weggewerkt door een soepel materiaal (dempend of ontkoppelend) tussen de bron van de geluidsemissie en het gebouw te plaatsen.

Welke premies zijn er voor geluidsisolatie?

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden. Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem.

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • Geluidsisolatie van een Brus​sels huis verdeeld in appartementen

  Akoestiek

  Homegrade, 2019

Consulter toutes les publications