Akoestiek

Hoe kan lawaai van technische installaties worden beperkt?

Technische uitrustingen

De verwarmingsketels, pompen, ventilatoren, liftmachinerie en mechanismen van garagepoorten veroorzaken lawaai en trillingen. Om hun verspreiding in het gebouw te vermijden kan u, telkens dit mogelijk is:

 • Modellen kiezen die weinig lawaai maken en goed afgesteld zijn; 
 • De uitrustingen plaatsen in de lokalen die zo ver mogelijk van de leefruimten verwijderd zijn; 
 • Deze lokalen isoleren; 
 • De uitrustingen ver van de kamerhoeken installeren en ze in de zwaarste muren vastmaken;
 • Ze op trilwerende sokkels of via trilwerende bevestigingen plaatsen.
Verschillende soorten trillingsdempers
Verschillende soorten trillingsdempers

Geluid van warmtepompen is moeilijker te beheersen. Raadpleeg een geluidstechnicus voordat u een installatie overweegt.

Leidingen en buizen

Als men geen voorzorgen neemt, verspreiden de vloeistof-en gasleidingen en de ventilatiekanalen het lawaai alsook de trillingen van de installaties waarop ze aangesloten zijn door het gebouw. Ze kunnen ook het lawaai, op hen overgebracht door contact met een vloer, een muur of een ander gebouwelement, over een grote afstand overdragen. Om deze overlast te beperken:

 • Veranker ze niet in de muren; 
 • Bevestig ze door middel van trilvaste moffen en voeg overal waar ze in contact kunnen komen met een gebouwelement, een soepel ontkoppelingsmateriaal in;
 • Breng ze samen in geïsoleerde kasten; 
 • Dicht de wanddoorvoeringen goed af, voeg een zwaar en soepel materiaal in; 
 • Vermijd elke plotselinge verandering van richting, diameter, debiet, snelheid, druk; 
 • Installeer geluiddempers in de luchtaanvoer- en luchtverversingsleidingen, zo dicht mogelijk bij de ventilator; 
 • Dimensioneer de ventilatie-inrichtingen om de luchtsnelheid te beperken en houd rekening met de belastingsverliezen; 
 • Kies goed afgestelde geluidsdempingsmonden.
Geluidsisolatie van leidingen met trilvaste moffen
Geluidsisolatie van leidingen met trilvaste moffen
Geluidsisolatie in een ventilatiekanaal
Geluidsisolatie in een ventilatiekanaal

Akoestiek

De adviseurs van Homegrade begeleiden u

Bekijk ons ​​advies

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • Geluidsisolatie van een Brus​sels huis verdeeld in appartementen

  Akoestiek

  Homegrade, 2019

Bekijk alle publicaties