De Homegrade adviseurs begeleiden u

Welke brandpreventiemaatregelen moeten worden toegepast bij de verdeling van een huis?

Download de brochure


Deze huizen, oorspronkelijk gebouwd voor particulieren die er hun eigen woonplaats vestigden, zijn vandaag dikwijls te groot voor één enkel gezin en kunnen dus in verschillende woningen verdeeld worden.

Oorspronkelijk gebouwd voor particulieren die er hun persoonlijke woning vestigden, zijn ze tegenwoordig vaak te groot voor het gebruik door één gezin en kunnen ze vervolgens in meerdere woningen worden verdeeld.

Hier zijn de belangrijkste eisen van de Basisnormen en hun toepassing bij renovatie.

Welke premies voor de brandpreventiemaatregelen? 

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden.Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem.

Doe een beroep op professionelen

Alleen werkzaamheden uitgevoerd door een aannemer worden gesubsidieerd.

Controleer of het bedrijf waarop u een beroep doet ingeschreven is bij de KBO – Kruispuntbank van Ondernemingen – en aan de Belgische btw onderworpen is en of het toegang tot het beroep heeft voor de werken waarvoor deze toegang vereist is.

Welke stappen moet ik ondernemen?

Voor de verdeling van een eengezinswoning moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.

Behalve in speciale gevallen is het de taak van de gemeente om vooraf advies aan te vragen bij de Dienst Preventie van de op basis van de voor de stedenbouwkundige vergunning ingediende documenten. In de aanvraag dienen zich te bevinden:

 • het aanvraagformulier tot brandpreventie;
 • de beschrijvende fiche van de brandpreventiemaatregelen.

Meer informatie op de website van brandweer.brussels

Wat zijn de eisen?

Het koninklijk besluit van 7 juli 1994 gewijzigd en vervolledigd door verschillende latere besluiten, stelt de “Basisnormen” vast inzake de preventie van brand. De refereert eraan wanneer het een voorafgaand advies geeft over de plannen.

De eisen hebben voornamelijk betrekking op:

 • de toegangswegen en de mogelijkheden tot evacuatie;
 • de compartimentering (aard van de scheiding van de verschillende appartementen onderling en met de gemeenschappelijke ruimten); de rookookafvoer van de vluchtweg en brandblussystemen;
 • de veiligheidsverlichting en de alarmsystemen.

De eisen variëren afhankelijk van de hoogte van het gebouw (hoogte tussen de vloer van het laatste bewoonde niveau en de straat). 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • de hoge gebouwen: hoogte van meer dan 25 m
 • de middelhoge gebouwen: hoogte tussen 10 m en 25 m;
 • de lage gebouwen met een hoogte van minder dan 10 m.

In het algemeen voldoen de bestaande muren die in baksteen gemetseld zijn aan deze eis, op voorwaarde dat er geen openingen in zijn gemaakt. De bestaande muren tussen de kamers en het trappenhuis kunnen dus bewaard blijven.

De toegangswegen en de evacuatiemogelijkheden

Per appartement zijn twee afzonderlijke wegen voor de toegang (of evacuatie) vereist:

 • een toegang via de gemeenschappelijke circulatie van het gebouw (hoofdtrap);
 • een tweede toegang via een verticaal venster aan de straatgevel, toegankelijk voor de brandweerdienst.

Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen in overleg met de preventiedienst andere voorzieningen die toegankelijk zijn voor de brandweerdienst, worden voorzien.

Schéma : accès et possibilités d’évacuation dans une maison divisée en appartements
 1. Vluchtweg
 2. Appartement
 3. Appartement
 4. Brandweer toegang via een rechtraam


De compartimentering

De compartimentering bakent bepaalde delen van het gebouw af om te voorkomen dat een brand zich uitbreidt.

De voornaamste compartimenten van een woongebouw zijn:

 • de individuele appartementen;
 • het gemeenschappelijke trappenhuis; 
 • de kelderverdieping;
 • sommige risicolokalen (de stookafdeling, de lokalen met de vuilnisbakken, de meterlokalen…).

De benaming (vroeger ), gedefinieerd in de Basisnormen, duidt de duur aan gedurende dewelke de elementen waaruit de compartimenten bestaan, vuurbestendig moeten zijn.

Er wordt rekening gehouden met: de weerstand of de stabiliteit van het onderdeel (R), zijn vlamdichtheid (E) en zijn thermische isolatiecapaciteiten (I).

Verticale wanden van de compartimenten

De gemene muren en de wanden van het trappenhuis moeten een REI-waarde 60 hebben (brandweerstand van 60 minuten). In het algemeen voldoen de bestaande muren die in baksteen gemetseld zijn aan deze eis, op voorwaarde dat er geen openingen in zijn gemaakt.

Schéma : compartimentage d'une maison divisée en appartements
 1. Compartiment kelderverdieping
 2. Compartiment gemeenschappelijke circulatie
 3. Compartiment appartement
 4. Compartiment appartement

Deuren van de compartimenten

Elke toegang tot een compartiment moet voorzien zijn van een branddeur met een EI1 30-waarde voor de ingangsdeuren van appartementen en soms EI1 60 voor de deuren van de risicolokalen.

Een branddeur moet correct geplaatst worden:

 • er mag geen ruimte zijn tussen de vleugel en het kozijn, noch onder de deur;
 • er moet een brandwerende afdichting tussen het deurkozijn en de muren voorzien zijn.

Hoe controleren of uw deur echt brandwerend is?

 • De branddeuren moeten een certificaat hebben van een erkend laboratorium, dat hun EI1-waarde en hun CE-markering vermeldt.
 • Een BENOR-label op de zijkant van de deur laat toe om de labellisering en de brandweerstand ervan visueel te controleren.
Tranche de porte coupe-feu qui affiche un marquage CE et une étiquette BENOR

Plafonds/vloeren van de compartimenten

Voor middelhoge gebouwen moeten de horizontale scheidingen tussen appartementen of met de gemene delen in het algemeen een REI 60 (brandweerstand van 60 minuten) hebben. Door een verlaagd plafond te plaatsen dat bestaat uit gipsplaten, en mits naleving van bepaalde uitvoeringsvoorwaarden en van de voorschriften van de fabrikant, kan aan deze eis voldaan worden.

Als u het bestaande plafond wilt behouden (aanwezigheid van lijstwerk…) kan een oplossing van bovenaf overwogen worden, ter hoogte van de vloer van de bovenverdieping.

Brandwerende doorvoeringen door wanden

De leidingen die door de wanden van de compartimenten lopen moeten waarborgen dat de brandweerstandswaarden van deze wanden behouden blijven.

De rookafvoer en de blusmiddelen

Rookafvoer van de vluchtweg

Om de rookgassen af te voeren die tijdens een brand ontstaan en die gevaarlijk zijn vanwege de toxiciteit en de temperatuur, eisen de Basisnormen bovenaan elk trappenhuis de plaatsing van een ventilatieopening met een doorsnede van minstens 1 m². Deze moet handmatig bediend kunnen worden door de brandweer met behulp van een bedieningsknop. 

Vensters voor platte of hellende daken zijn speciaal voor dit doel ontworpen. 
Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen andere oplossingen overwogen worden in overleg met de dienst Preventie.

Bouton de commande à actionner par les pompiers pour ouvrir une baie de ventilation
Bedieningsknop waarmee de brandweer een ventilatieopening kan openen.

Blusmiddelen

De preventieverslagen schrijven doorgaans voor dat brandblussers in gemeenschappelijke circulatieruimtes moeten geplaatst worden (op de overlopen bijvoorbeeld).

Extincteur sur un palier

De veiligheidsverlichting en de alarmsystemen

 • De vluchtweg van de gemeenschappelijke circulatieruimtes moet worden aangeduid door een veiligheidsverlichting die gevoed wordt door een autonome bron.
 • Alle te huur gestelde woningen moeten voorzien zijn van rookmelders, in overeenstemming met de norm EN14604.
Éclairage et balisage de sécurité au dessu d'un porte d'évacuation
Détecteur de fumée sur un plafond

Homegrade: hoe wij u kunnen helpen

Homegrade richt zich tot alle gezinnen, huurders, eigenaars en mede-eigenaars die de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren. Homegrade biedt informatie over thema’s als premiesenergierenovatiestedenbouwerfgoedakoestiek en duurzame gebouwen.

De adviseurs en adviseuses van Homegrade staan klaar om u te begeleiden bij de technischepraktische en administratieve procedures en bij het aanvragen van financiële steun.

Publicaties en nuttige links

Onze publicaties over brandpreventie

Nuttige links

Woordenschat — Brandpreventie

DBDMH

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

REI

Valeur R(EI) : classification européenne de résistance au feu des éléments de construction pendant une période t (en minutes).

RF

Résistance au feu