De Homegrade adviseurs begeleiden u

Het hellede dak isoleren

Download de brochure

Bij de bouw van onze oude Brusselse huizen werd de zolder niet als een bewoonbare ruimte opgevat: geen isolatie, eerder goed verlucht en een dak dat niet volledig regendicht was. De verluchting verzekerde een snelle droging van de houten dakstructuur wanneer die occasioneel nat werd. Technisch gezien waren dit heel gezonde daken, getuige hun levensduur.

Vandaag worden zolders vaak bewoond. Om energie te besparen is dakisolatie noodzakelijk, net zoals een perfecte regen- en luchtdichting. Het dak wordt niet langer verlucht, waardoor elke vorm van waterinfiltratie aanleiding kan geven tot degradatie en houtrot.

Bovendien kan er bij een slecht ontwerp in een geïsoleerd dak condensatie optreden, wat eveneens schade kan veroorzaken. En omdat de dakstructuur “ingepakt” is met isolatie, zal schade niet meteen zichtbaar zijn.

Welke premies voor het isoleren van mijn hellend dak in Brussel?

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden. Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem: de RENOLUTION-premies.

Hoe isoleer ik mijn hellend dak?

Er zijn 2 manieren om een hellend dak te isoleren:

 • Via de binnenzijde
 • Via de buitenzijde (sarkingsysteem)

De isoleren via de binnenzijde

Isolation d'une toiture inclinées par l'intérieur, entre les chevrons

De isolatie wordt vaak in twee lagen geplaatst om goede thermische prestaties te behalen. Tussen de dakkepers komt een eerste laag soepele of halfharde isolatie, met dezelfde dikte als de kepers en tot tegen het onderdak. Een tweede laag wordt in een nieuwe structuur geplaatst, bij voorkeur loodrecht op de eerste, om de kepers te overlappen.

Schéma : isoler les versants de la toiture inclinée par l’intérieur avec des panneaux
 1. Dakbedekking
 2. Tengellatten
 3. Panlatten
 4. Onderdak
 5. Kepers
 6. Soepele thermische isolatie1e laag
 7. Soepele thermische isolatie2e laag
 8. Hulpstructuur
 9. Dampschermmet kleefband
 10. Latten voor leidingspouw
 11. Gordingen
 12. Afwerking

Isolatie via de binnenzijde kan ook uitgevoerd worden door het isolatiemateriaal in te blazen, maar deze techniek is specifieker en moet worden toevertrouwd aan een ervaren professional.

Schéma : isolation des versants de la toiture inclinée par insufflation
 1. Dakbedekking
 2. Tengellatten
 3. Panlatten
 4. Onderdak
 5. Kepers
 6. Soepele thermische isolatie
 7. Hulpstructuur
 8. Gordingen
 9. Dampschermmet kleefband
 10. Lattenvoor leidingspouw
 11. Afwerking

De zoldervloer isoleren

Wanneer de zolder niet wordt ingericht, kan door het isoleren van de zoldervloer in plaats van de dakhellingen, het verwarmde volume beperkt worden en is het minder duur.


Isoleren op de zoldervloer

Isoleren van de zolderstructuur
(langs boven)

Isoleren van de zolderstructuur
(langs onder)

De isoleren via de buitenzijde (sarkingdak)

Een dampscherm en de vormvaste isolatieplaten worden bovenop de draagstructuur geplaatst.

Schéma : isoler les versants de la toiture inclinée par l’extérieur (toiture sarking)
 1. Dakbedekking
 2. Tengellatten
 3. Panlatten
 4. Onderdak
 5. Harde thermische isolatie(2e laag)
 6. Dampschermmet kleefband
 7. Kepers
 8. Gordingen
 9. Afwerking

Welke soort isolatie en dikte moet ik kiezen?

Er zijn isolatiematerialen met minerale grondstoffen (glaswol of rotswol), plantaardige grondstoffen (hout, vlas, hennep, cellulose, katoen…), dierlijke grondstoffen (schapenwol…) of synthetische grondstoffen (polyurethaan, geëxtrudeerd polystyreen…).

Isolation d'une toiture inclinées par insuflation

Neem de tijd om de prestaties en prijzen te vergelijken, evenals de toepassingsgebieden, milieukenmerken en akoestische eigenschappen.

De warmtegeleidingscoëfficiënt λ (“lambda”) en de warmteweerstand R laten toe de thermische prestaties van een isolatiemateriaal te beoordelen:

 • λ (uitgedrukt in W/mK) kenmerkt het vermogen van een lichaam om warmte te geleiden. Hoe kleiner λ, hoe beter het materiaal isoleert.
 • R (uitgedrukt in m²K/W) geeft aan hoe groot de weerstand is tegen warmteverliezen via geleiding van een materiaallaag. Hoe groter R, hoe beter de laag isoleert.

Diktes die nodig zijn om minimale thermische prestaties te bereiken: R ≥ 4 m²K/W

Soort isolatieLosSoepelHardλ (W/mK)min. dikte (cm)μ sec
Glaswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Steenwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Houtvezelwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 184
Hennepwol((v))((v))((x))0,039 tot 0,04413 tot 181,2
Graswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181
Cellulosewol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181 tot 2
Kurk((v))((x))((v))0,032 tot 0,04513 tot 1830
Polyurethaan (PUR / PIR)((x))((x))((v))0,023 tot 0,02910 tot 1230
XPS((x))((x))((v))0,029 tot 0,0359,3 tot 13,780 tot 200

Een bestaande isolatie versterken

Als u een bestaande isolatie wil versterken, kunt u onder het dampscherm een beperkte isolatielaag aanbrengen: de thermische weerstand R van de isolatie boven het moet minstens 1,5 keer hoger zijn dan die van de isolatie eronder. Deze methode wordt afgeraden voor vochtige ruimtes.

Isolatie van een hellend dak: wat zijn de aandachtspunten?

De staat van het dak

Bij het herstellen van het dak moet de dakstructuur gecontroleerd worden en preventief behandeld tegen de aantasting door zwammen (meer bepaald de huiszwam), schimmels of insectenlarven.

Oververhitting

Minerale en plantaardige wol zijn beter in het beperken van oververhitting in de zomer. Het is echter belangrijk dat dakramen voorzien zijn van externe zonwering en dat de ruimte ’s nachts intensief geventileerd wordt.

Akoestiek

Voor akoestische verbetering moet, naast het gebruik van een soepele of halfstijve isolatielaag, de afwerking:

 • voldoende massa hebben (minstens een dubbele gipskarton- of en/of een OSB-plaat);
 • ontkoppeld zijn van de dakstructuur.

Minerale en plantaardige wol leveren een betere bijdrage aan het akoestisch comfort.

Meer informatie over geluidsisolatie vindt u op de pagina over dit onderwerp.

Ventilatie

Om goede prestaties op het vlak van thermisch comfort en energiebesparing te bereiken, en tegelijkertijd de kwaliteit van de binnenlucht te handhaven, moet isolatie gepaard gaan met een goede luchtdichtheid een gecontroleerde ventilatie.

Meer informatie over de ventilatiesystemen van een woning vindt u in onze themabrochure Ventilatie van een te renoveren woning.

Stedenbouw

Voor werkzaamheden die het aanzicht van het dak wijzigen (verandering van kleur, materiaal, verhoging, enz.) is doorgaans een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Voor elke ingreep aan de structuur van het gebouw is een architect nodig. 
Raadpleeg de dienst stedenbouw van uw gemeente voordat u met de werken begint. 

Doe een beroep op professionelen

Alleen de werken die door een aannemer worden uitgevoerd, worden gesubsidieerd.

Controleer of het bedrijf waar u een beroep op doet ingeschreven is bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), onderworpen is aan de Belgische btw en toegang heeft tot het beroep voor werken waarvoor dit vereist is.

Link naar de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Homegrade: hoe wij u kunnen helpen

Homegrade richt zich tot alle gezinnen, huurders, eigenaars en mede-eigenaars die de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren. Homegrade biedt informatie over thema’s als premies, energie, renovatie, stedenbouw, erfgoed, akoestiek en duurzame gebouwen.

De adviseurs en adviseuses van Homegrade staan klaar om u te begeleiden bij de technische, praktische en administratieve procedures en bij het aanvragen van financiële steun.

Publicaties en nuttige links

Onze publicaties in verband met zoldervloerisolatie

Nuttige links

Woordenschat — Hellend dak

Dakhellingen

Platte oppervlakken van daken. Deze oppervlakken lopen schuin af in het geval van een hellend dak.

Dampscherm

Beperkt de migratie van waterdamp doorheen de lagen van het dak en zorgt ervoor dat deze lagen luchtdicht blijven.

Gipsvezel

Gipsvezelplaten zijn gemaakt van gips en plantenvezels.