Persbericht

Einde van de herfst: hebt u al aan het onderhoud van uw daklijsten gedacht?

De winter nadert, de herfstbladeren vallen… en dan vooral in uw daklijsten. Denk eraan uw daklijsten te reinigen en de kleine handelingen te doen die nodig zijn voor hun onderhoud, voordat de regen dit afval door de regenpijp spoelt.

Tussen techniek en esthetiek is een jaarlijks onderhoud van essentieel belang!

Eerst en vooral is het belangrijk om te begrijpen waarvoor de daklijst van uw woning dient. Ze ondersteunt de die het regenwater van het dak opvangt en beschermt de bovenkant van uw gevel tegen overmatig vocht. Uit het zicht en niet gemakkelijk toegankelijk, is de daklijst een bouwkundig element waarvan het bestaan bijna vergeten wordt. Ondanks het belang van haar functie heeft ze vaak te lijden onder een gebrek aan onderhoud.

1. Zorg dat de dakgoot waterdicht is

Maak eens per jaar, vooral op het einde van de herfst nadat de bladeren gevallen zijn, de daklijst vrij van al het vuil (puin, mos, bladeren, takken) dat de regenpijpen kan verstoppen. 

Controleer vervolgens de waterdichting. Is deze vervormd? Staan er plassen in de dakgoot? Merkt u vochtplekken onder de daklijst? 

Een gebrekkige waterdichting kan snel leiden tot grote schade zoals het vochtig worden van de gevelmuur…tot zelfs het rotten van het houtwerk dat in contact staat met de muur (zoldervloer, dakgeraamte, enz.). 

Opgelet, voor het betreden van een dak of dakgoot is de juiste veiligheidsuitrusting nodig. Er zijn gespecialiseerde firma’s die onderhoudscontracten aanbieden. 

2. Bescherm het houtwerk met kwaliteitsverf

Moet uw daklijst worden opgefrist met een likje verf? Om veiligheidsredenen is het nu verplicht om een steiger te plaatsen. 

De verf zelf moet voldoende dampdoorlatend zijn om de afvoer van eventuele vochtigheid in het hout mogelijk te maken.

Het advies van Homegrade

Schilder de daklijst opnieuw in plaats van ze met kleine pvc-latten te bedekken. Deze laatste techniek verarmt immers het aanzicht van de gevel en is een technische fout: een gebrekkige luchtdichtheid zal pas met vertraging aan het licht komen, terwijl een slechte ventilatie het houtwerk doet rotten.

De verantwoordelijkheid van de huurder of van de eigenaar?

Strikt onderhoud (zoals het reinigen en het verwijderen van elementen die de waterafvoer belemmeren) is de verantwoordelijkheid van de huurder, op voorwaarde dat de installaties gemakkelijk toegankelijk zijn, dat wil zeggen toegankelijk zonder professionele apparatuur.

Is dit niet het geval, dan vallen deze werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, net als noodzakelijke herstellingen (andere dan de huurherstellingen) en de eventuele vervanging van de daklijst.

Homegrade geeft gratis advies aan Brusselaars over hun renovatieprojecten

Homegrade richt zich tot alle particulieren – eigenaars, mede-eigenaars en huurders – die de levenskwaliteit in hun woning willen verbeteren en de milieu-impact ervan willen verminderen.

Het geeft gratis, persoonlijk, neutraal en onpartijdig advies en begeleiding bij tal van huisvestingsgerelateerde kwesties. Als bevoorrecht aanspreekpunt voor alle Brusselse renoveerders plaatst Homegrade zich als de hoofdrolspeler van RENOLUTION, de strategie voor de renovatie van de gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Publicaties en nuttige links

Onze publicaties die verband houden met de daklijst