Gevels

De meest gestelde vragen

4 resultaat(en) pour : categorie

Wat zijn de aandachtspunten bij het isoleren van de gevel via de buitenzijde?

Staat van de muur

Alvorens te isoleren moet de stabiliteit van de muur worden gecontroleerd, evenals de gezondheidstoestand ervan.
In geval van infiltraties is het van wezenlijk belang om de oorzaak van het vochtprobleem weg te nemen en de muur te laten drogen vooraleer te isoleren. 

Als de muur voorzien is van een , moet deze aan de boven- en onderkant dichtgemaakt worden om luchtcirculatie te voorkomen.

Continuïteit van de isolatie:

De continuïteit tussen de isolatie van de muur en die van het dak, de vloer en de andere elementen die het beschermde volume afbakenen, is essentieel om te vermijden.

Het schema hiernaast illustreert de continuïteit van de isolatie door thermische isolatie die de bekleedt.

Schéma : continuité de l’isolant assurée par une isolation thermique couvrant le mur de l’acrotère

Aansluitingen

Er moeten verschillende aansluitingen worden aangebracht: 

Aansluiting tussen muur en plat dak

De continuïteit van de isolatie wordt verzekerd door de opgaande dakrand te bekleden met thermische isolatie of door gebruik te maken van een isolerend bouwblok.

Aansluiting tussen de muur en het hellend dak

Bij de isolatie van het dak kan op de latere isolatie van de muren van buitenaf worden geanticipeerd door dak- en kroonlijstoversteken aan te brengen.

Anticipation de l’isolation ultérieure des murs par l’extérieur en prévoyant des débordements de toit et de corniches.

Ter hoogte van de muurvoet

Er wordt vochtbestendige isolatie aangebracht die wordt beschermd door een schokbestendig materiaal.

Aansluiting met de vensterramen en deurlijsten

Het is beter om de ramen te vervangen gelijktijdig met het isoleren van de gevel. In dat geval kan het raam verplaatst worden zodat het in het verlengde van de isolatie ligt.

Une fenêtre peut être déplacée et se trouver dans la continuité de l’isolant.
Schéma : seuil en isolant incompressible.

Wanneer de ramen niet worden vervangen, wordt de bestaande dorpel verwijderd of in het vlak van de gevel gezaagd, en wordt een nieuwe dorpel op een drukvaste isolatie geplaatst.

Rookgasafvoeren

Rookkanalen die hoge temperaturen kunnen bereiken, vereisen speciale aandacht om het risico op brand te beperken. Een mogelijke oplossing is om onbrandbare isolatie (Europese brandreactieklasse A1 of A2-s1d0), zoals minerale wol, rond het kanaal aan te brengen.

Brandweerstand

Aan de gevels van middelgrote en hoge gebouwen die geïsoleerd zijn met brandbare isolatie, moeten in sommige gevallen specifieke oplossingen worden aangebracht om mogelijke verspreiding van brand te beperken.

Stedenbouw en gemeenheid

Voor het isoleren van een gevel van buitenaf is meestal een stedenbouwkundige vergunning nodig, het is dus nuttig zich te informeren bij de dienst stedenbouw vooraleer deze werkzaamheden aan te vangen.

Bij de isolatie van de puntgevel, wanneer deze gemeen is, wordt de aangrenzende eigendom betreden, daarom is het akkoord van de buur in dit geval noodzakelijk. Het is wenselijk dit akkoord te formaliseren (en te registreren) in een overeenkomst van uitbreiding.

Deze inhoud maakt deel uit van

Gevels isoleren via de buitenzijde?
Welke soort isolatie en dikte kiezen?

Er zijn veel soorten isolatie op de markt. Er zijn echter verschillende parameters die u kunnen helpen bij het nemen van een beslissing (thermische prestaties, kosten, milieu-impact, toepassingsgebied).  

Het soort isolatie dat gebruikt wordt, hangt af van de gekozen isolatietechniek, die grotendeels bepaald wordt door de keuze van de buitenafwerking.


In geval van een gevelbekleding op soepele of halfharde isolatie wordt gebruik gemaakt van platen uit houtwol, hennep, vlas, cellulose, gerecycleerd textiel, schapenwol, minerale wol… 

Bij de andere isolatiemethodes wordt gebruik gemaakt van een vormvaste isolatie zoals platen uit polyurethaan, geëxpandeerd polystyreen, houtvezels met hoge densiteit, kurk…

De isolatie wordt ononderbroken geplaatst, aan de buitenkant van de bestaande muur en zonder luchtlaag ertussen.

De warmtegeleidingscoëfficiënt λ (lambda) en de warmteweerstand R laten toe de thermische prestaties van een isolatiemateriaal te beoordelen:

 • λ (uitgedrukt in W/mK) kenmerkt het vermogen van een lichaam om warmte te geleiden. Hoe kleiner λ, hoe beter het materiaal isoleert.
 • R (uitgedrukt in m2K/W) geeft aan hoe groot de weerstand is tegen warmteverliezen via geleiding van een materiaallaag. Hoe groter R, hoe beter de laag isoleert.

Diktes die nodig zijn om minimale thermische prestaties te bereiken: R ≥ 4 m2K/W

Soort isolatieLosSoepelHardλ (W/mK)Min. dikte (cm)μ sec
EPS((v))((x))((v))0,032 tot 0,03810,5 tot 12,520 tot 100
Glaswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Steenwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Houtvezelwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 184
Hennepwol((v))((v))((x))0,039 tot 0,04413 tot 181,2
Graswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181
Cellulosewol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181 tot 2
Kurk((v))((x))((v))0,032 tot 0,04513 tot 1830
Polyurethaan (PUR/PIR)((x))((x))((v))0,023 tot 0,02910 tot 1230

Een bestaande isolatie versterken

Als er bij renovatie al een isolatie in de spouw aanwezig is of tegen de binnenkant van de muur, en u wil een buitenisolatie toevoegen, dan moet ze meer waterdampdoorlaatbaar zijn dan de reeds aanwezige isolatie. Als de buitenisolatie minder dampdoorlatend is, dan moet de warmteweerstand (R-waarde) ervan 1,5 keer groter zijn dan de isolatie meer naar de binnenkant.

Buitenisolatie gecombineerd met binnenisolatie

 1. Buiten
 2. Binnen
 3. Binnenbepleistering
 4. Meest dampdoorlatende isolatiemet R2-waarde
 5. Muur
 6. Minst dampdoorlatende isolatiemet R1-waarde ≥ 1,5 keer R2-waarde
 7. Buitenafwerking

Buitenisolatie gecombineerd met isolatie in de spouw

Schéma : isolation extérieure combinée à une isolation dans la coulisse
 1. Buiten
 2. Binnen
 3. Binnenbepleistering
 4. Meest dampdoorlatende isolatiemet R2-waarde
 5. Muur
 6. Minst dampdoorlatende isolatiemet R1-waarde ≥ 1,5 keer R2-waarde
 7. Buitenafwerking

Deze inhoud maakt deel uit van

Gevels isoleren via de buitenzijde?
Hoe isoleer ik mijn gevels van de buitenkant?

Er zijn hoofdzakelijk vier technieken om een gevel via de buitenzijde te isoleren.

Twee afwerkingstechnieken die op isolatie worden toegepast

 • Gevelpleister op isolatie (ETICS)
 • Baksteenstrips op isolatie

De vormvaste isolatie wordt rechtstreeks tegen de buitenkant van de muur geplaatst. Ze wordt gelijmd en/of mechanisch bevestigd. De afwerking in gevelpleister of baksteenstrips wordt aangebracht/rechtstreeks verkleefd op de isolatie. Deze methodes zijn vooral geschikt voor complexe gevels met veel details.

Twee gevelbekledingstechnieken op isolatie

 • op soepele of halfharde isolatie
 • op vormvaste isolatie

Tussen de isolatie en de gevelbekleding bevindt zich een geventileerde luchtspouw. De gevelbekleding zorgt voor een uitstekende en kan met een waaier aan gevelafwerkingen gecombineerd worden: hout, gevelpannen, leien, metalen platen… De uitvoering is afhankelijk van het soort isolatie, vormvast of soepel.

Bepleistering op isolatie (ETICS methode)

De verschillende onderdelen (pleister, vormvaste isolatie, verstevigingselementen, bevestigingswijze…) maken deel uit van één geheel en moeten ook als dusdanig worden toegepast. Ze moeten van één fabrikant afkomstig zijn.

De meest gebruikte isolatie is geëxpandeerd polystyreen met grafiet (EPS), omwille van haar goede verhouding prijs/performanties. Houtvezels met grote dichtheid zijn een vaak gebruikt natuurlijk alternatief. Ze vereisen een dikker isolatiepakket dan polystyreen.

Schéma : finition solidaires de l’isolant rigide. Enduit sur isolant (méthode ETICS)
 1. Binnenbepleistering
 2. Muur
 3. Plug
 4. Vormvaste thermische isolatie
 5. Buitenbepeistering

Afwerking met baksteenstrips

De baksteenstrips worden verkleefd op de isolatieplaten en vervolgens opgevoegd. Er bestaan ook geprefabriceerde systemen op buitenisolatie (meestal op polyurethaan).

Briquettes collées sur isolant © Ecocoon
Steenstrips gelijmd op isolatie © Ecocoon
Panneaux préfabriqués © Entrepreneur Verhelst
Geprefabriceerde panelen © Entrepreneur Verhelst
Schéma : finition solidaires de l’isolant rigide. Briquettes sur isolant.
 1. Binnenbepleistering
 2. Muur
 3. Plug
 4. Vormvaste thermische isolatie
 5. Steenstrips

Gevelbekleding op soepele of halfharde isolatie

De isolatie wordt in een houten structuur vastgezet die mechanisch op de bestaande gevel bevestigd wordt (metalen structuren worden afgeraden).

De meest gebruikte isolatie is minerale wol omwille van zijn lage kostprijs. Houtwol en hennep zijn plantaardige alternatieven die soms tegen dezelfde prijs verkrijgbaar zijn.

Schéma : bardage sur isolant souple ou semi-rigide
 1. Binnenbepleistering
 2. Muur
 3. Structuur en soepele thermische isolatiein twee lagen
 4. Regen- en winddichting
 5. Luchtlaag / Belatting
 6. Gevelbekleding

Gevelbekleding op vormvaste isolatie

De gevelbekleding wordt bevestigd op latten, die op hun beurt door de isolatie heen in de muur met vijzen zijn vastgezet.

De meest gebruikte isolatie is polyurethaan omwille van de goede verhouding kostprijs/prestaties. Houtwol met hoge dichtheid is een vaak toegepast plantaardig alternatief

Schéma : bardage sur isolant rigide
 1. Binnenbepleistering
 2. Muur
 3. Vormvaste termische isolatiein twee lagen
 4. Regen- en winddichting
 5. Luchtlaag / Belatting
 6. Gevelbekleding

Deze inhoud maakt deel uit van

Gevels isoleren via de buitenzijde?
Welke premies om mijn gevels via de buitenzijde te isoleren?

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden. Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem: de RENOLUTION-premies.

Deze inhoud maakt deel uit van

Gevels isoleren via de buitenzijde?

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • Ventilatie van een te renoveren woning

  Isolatie

  Homegrade, 2019

 • De vensterramen vervangen - Keuzecriteria bij renovatie

  Isolatie

  Homegrade, 2023

 • Hellend Dak — Renovatie en isolatie

  Isolatie

  Homegrade, 2022

 • De zoldervloer isoleren - Principes en technieken

  Isolatie

  Homegrade, 2022

 • Gevels isoleren via de buitenzijde – Principes en technieken

  Isolatie

  Homegrade, 2019

Consulter toutes les publications