Isolatie

De meest gestelde vragen

18 resultaat(en) pour : categorie

Wat zijn de belangrijkste prioriteiten om mijn energierekeningen te verlagen?
 1. Zorg voor een goede isolatie van uw woning om zoveel mogelijk te voorkomen dat de geproduceerde warmte ontsnapt;
 2. Installeer een efficiënte technische uitrusting, en vergeet de ventilatie niet;
 3. Investeer in hernieuwbare energie.

Informeer u tegelijk over welke dagelijkse handelingen en eenvoudige ingrepen u gemakkelijk kan doen om uw energierekening te verlagen.

Ontdek de 35 handelingen om energie te besparen van écoconso.

Voordat u met de renovatiewerken begint, kunt u het behoud van klein bouwkundig erfgoed bevorderen en aan de circulaire economie denken door na te gaan welke elementen in goede staat verkeren en welke elementen erfgoedwaarde hebben.

Ontdek onze brochure Renoveren: herstellen, hergebruiken en recycleren.

Deze inhoud maakt deel uit van

Gevels isoleren via de buitenzijde?
Wat zijn de aandachtspunten bij het isoleren van de gevel via de buitenzijde?

Staat van de muur

Alvorens te isoleren moet de stabiliteit van de muur worden gecontroleerd, evenals de gezondheidstoestand ervan.
In geval van infiltraties is het van wezenlijk belang om de oorzaak van het vochtprobleem weg te nemen en de muur te laten drogen vooraleer te isoleren. 

Als de muur voorzien is van een , moet deze aan de boven- en onderkant dichtgemaakt worden om luchtcirculatie te voorkomen.

Continuïteit van de isolatie:

De continuïteit tussen de isolatie van de muur en die van het dak, de vloer en de andere elementen die het beschermde volume afbakenen, is essentieel om te vermijden.

Het schema hiernaast illustreert de continuïteit van de isolatie door thermische isolatie die de bekleedt.

Schéma : continuité de l’isolant assurée par une isolation thermique couvrant le mur de l’acrotère

Aansluitingen

Er moeten verschillende aansluitingen worden aangebracht: 

Aansluiting tussen muur en plat dak

De continuïteit van de isolatie wordt verzekerd door de opgaande dakrand te bekleden met thermische isolatie of door gebruik te maken van een isolerend bouwblok.

Aansluiting tussen de muur en het hellend dak

Bij de isolatie van het dak kan op de latere isolatie van de muren van buitenaf worden geanticipeerd door dak- en kroonlijstoversteken aan te brengen.

Anticipation de l’isolation ultérieure des murs par l’extérieur en prévoyant des débordements de toit et de corniches.

Ter hoogte van de muurvoet

Er wordt vochtbestendige isolatie aangebracht die wordt beschermd door een schokbestendig materiaal.

Aansluiting met de vensterramen en deurlijsten

Het is beter om de ramen te vervangen gelijktijdig met het isoleren van de gevel. In dat geval kan het raam verplaatst worden zodat het in het verlengde van de isolatie ligt.

Une fenêtre peut être déplacée et se trouver dans la continuité de l’isolant.
Schéma : seuil en isolant incompressible.

Wanneer de ramen niet worden vervangen, wordt de bestaande dorpel verwijderd of in het vlak van de gevel gezaagd, en wordt een nieuwe dorpel op een drukvaste isolatie geplaatst.

Rookgasafvoeren

Rookkanalen die hoge temperaturen kunnen bereiken, vereisen speciale aandacht om het risico op brand te beperken. Een mogelijke oplossing is om onbrandbare isolatie (Europese brandreactieklasse A1 of A2-s1d0), zoals minerale wol, rond het kanaal aan te brengen.

Brandweerstand

Aan de gevels van middelgrote en hoge gebouwen die geïsoleerd zijn met brandbare isolatie, moeten in sommige gevallen specifieke oplossingen worden aangebracht om mogelijke verspreiding van brand te beperken.

Stedenbouw en gemeenheid

Voor het isoleren van een gevel van buitenaf is meestal een stedenbouwkundige vergunning nodig, het is dus nuttig zich te informeren bij de dienst stedenbouw vooraleer deze werkzaamheden aan te vangen.

Bij de isolatie van de puntgevel, wanneer deze gemeen is, wordt de aangrenzende eigendom betreden, daarom is het akkoord van de buur in dit geval noodzakelijk. Het is wenselijk dit akkoord te formaliseren (en te registreren) in een overeenkomst van uitbreiding.

Deze inhoud maakt deel uit van

Gevels isoleren via de buitenzijde?
Welke soort isolatie en dikte kiezen?

Er zijn veel soorten isolatie op de markt. Er zijn echter verschillende parameters die u kunnen helpen bij het nemen van een beslissing (thermische prestaties, kosten, milieu-impact, toepassingsgebied).  

Het soort isolatie dat gebruikt wordt, hangt af van de gekozen isolatietechniek, die grotendeels bepaald wordt door de keuze van de buitenafwerking.


In geval van een gevelbekleding op soepele of halfharde isolatie wordt gebruik gemaakt van platen uit houtwol, hennep, vlas, cellulose, gerecycleerd textiel, schapenwol, minerale wol… 

Bij de andere isolatiemethodes wordt gebruik gemaakt van een vormvaste isolatie zoals platen uit polyurethaan, geëxpandeerd polystyreen, houtvezels met hoge densiteit, kurk…

De isolatie wordt ononderbroken geplaatst, aan de buitenkant van de bestaande muur en zonder luchtlaag ertussen.

De warmtegeleidingscoëfficiënt λ (lambda) en de warmteweerstand R laten toe de thermische prestaties van een isolatiemateriaal te beoordelen:

 • λ (uitgedrukt in W/mK) kenmerkt het vermogen van een lichaam om warmte te geleiden. Hoe kleiner λ, hoe beter het materiaal isoleert.
 • R (uitgedrukt in m2K/W) geeft aan hoe groot de weerstand is tegen warmteverliezen via geleiding van een materiaallaag. Hoe groter R, hoe beter de laag isoleert.

Diktes die nodig zijn om minimale thermische prestaties te bereiken: R ≥ 4 m2K/W

Soort isolatieLosSoepelHardλ (W/mK)Min. dikte (cm)μ sec
EPS((v))((x))((v))0,032 tot 0,03810,5 tot 12,520 tot 100
Glaswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Steenwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Houtvezelwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 184
Hennepwol((v))((v))((x))0,039 tot 0,04413 tot 181,2
Graswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181
Cellulosewol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181 tot 2
Kurk((v))((x))((v))0,032 tot 0,04513 tot 1830
Polyurethaan (PUR/PIR)((x))((x))((v))0,023 tot 0,02910 tot 1230

Een bestaande isolatie versterken

Als er bij renovatie al een isolatie in de spouw aanwezig is of tegen de binnenkant van de muur, en u wil een buitenisolatie toevoegen, dan moet ze meer waterdampdoorlaatbaar zijn dan de reeds aanwezige isolatie. Als de buitenisolatie minder dampdoorlatend is, dan moet de warmteweerstand (R-waarde) ervan 1,5 keer groter zijn dan de isolatie meer naar de binnenkant.

Buitenisolatie gecombineerd met binnenisolatie

 1. Buiten
 2. Binnen
 3. Binnenbepleistering
 4. Meest dampdoorlatende isolatiemet R2-waarde
 5. Muur
 6. Minst dampdoorlatende isolatiemet R1-waarde ≥ 1,5 keer R2-waarde
 7. Buitenafwerking

Buitenisolatie gecombineerd met isolatie in de spouw

Schéma : isolation extérieure combinée à une isolation dans la coulisse
 1. Buiten
 2. Binnen
 3. Binnenbepleistering
 4. Meest dampdoorlatende isolatiemet R2-waarde
 5. Muur
 6. Minst dampdoorlatende isolatiemet R1-waarde ≥ 1,5 keer R2-waarde
 7. Buitenafwerking

Deze inhoud maakt deel uit van

Gevels isoleren via de buitenzijde?
Hoe isoleer ik mijn gevels van de buitenkant?

Er zijn hoofdzakelijk vier technieken om een gevel via de buitenzijde te isoleren.

Twee afwerkingstechnieken die op isolatie worden toegepast

 • Gevelpleister op isolatie (ETICS)
 • Baksteenstrips op isolatie

De vormvaste isolatie wordt rechtstreeks tegen de buitenkant van de muur geplaatst. Ze wordt gelijmd en/of mechanisch bevestigd. De afwerking in gevelpleister of baksteenstrips wordt aangebracht/rechtstreeks verkleefd op de isolatie. Deze methodes zijn vooral geschikt voor complexe gevels met veel details.

Twee gevelbekledingstechnieken op isolatie

 • op soepele of halfharde isolatie
 • op vormvaste isolatie

Tussen de isolatie en de gevelbekleding bevindt zich een geventileerde luchtspouw. De gevelbekleding zorgt voor een uitstekende en kan met een waaier aan gevelafwerkingen gecombineerd worden: hout, gevelpannen, leien, metalen platen… De uitvoering is afhankelijk van het soort isolatie, vormvast of soepel.

Bepleistering op isolatie (ETICS methode)

De verschillende onderdelen (pleister, vormvaste isolatie, verstevigingselementen, bevestigingswijze…) maken deel uit van één geheel en moeten ook als dusdanig worden toegepast. Ze moeten van één fabrikant afkomstig zijn.

De meest gebruikte isolatie is geëxpandeerd polystyreen met grafiet (EPS), omwille van haar goede verhouding prijs/performanties. Houtvezels met grote dichtheid zijn een vaak gebruikt natuurlijk alternatief. Ze vereisen een dikker isolatiepakket dan polystyreen.

Schéma : finition solidaires de l’isolant rigide. Enduit sur isolant (méthode ETICS)
 1. Binnenbepleistering
 2. Muur
 3. Plug
 4. Vormvaste thermische isolatie
 5. Buitenbepeistering

Afwerking met baksteenstrips

De baksteenstrips worden verkleefd op de isolatieplaten en vervolgens opgevoegd. Er bestaan ook geprefabriceerde systemen op buitenisolatie (meestal op polyurethaan).

Briquettes collées sur isolant © Ecocoon
Steenstrips gelijmd op isolatie © Ecocoon
Panneaux préfabriqués © Entrepreneur Verhelst
Geprefabriceerde panelen © Entrepreneur Verhelst
Schéma : finition solidaires de l’isolant rigide. Briquettes sur isolant.
 1. Binnenbepleistering
 2. Muur
 3. Plug
 4. Vormvaste thermische isolatie
 5. Steenstrips

Gevelbekleding op soepele of halfharde isolatie

De isolatie wordt in een houten structuur vastgezet die mechanisch op de bestaande gevel bevestigd wordt (metalen structuren worden afgeraden).

De meest gebruikte isolatie is minerale wol omwille van zijn lage kostprijs. Houtwol en hennep zijn plantaardige alternatieven die soms tegen dezelfde prijs verkrijgbaar zijn.

Schéma : bardage sur isolant souple ou semi-rigide
 1. Binnenbepleistering
 2. Muur
 3. Structuur en soepele thermische isolatiein twee lagen
 4. Regen- en winddichting
 5. Luchtlaag / Belatting
 6. Gevelbekleding

Gevelbekleding op vormvaste isolatie

De gevelbekleding wordt bevestigd op latten, die op hun beurt door de isolatie heen in de muur met vijzen zijn vastgezet.

De meest gebruikte isolatie is polyurethaan omwille van de goede verhouding kostprijs/prestaties. Houtwol met hoge dichtheid is een vaak toegepast plantaardig alternatief

Schéma : bardage sur isolant rigide
 1. Binnenbepleistering
 2. Muur
 3. Vormvaste termische isolatiein twee lagen
 4. Regen- en winddichting
 5. Luchtlaag / Belatting
 6. Gevelbekleding

Deze inhoud maakt deel uit van

Gevels isoleren via de buitenzijde?
Welke premies om mijn gevels via de buitenzijde te isoleren?

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden. Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem: de RENOLUTION-premies.

Deze inhoud maakt deel uit van

Gevels isoleren via de buitenzijde?
Isolatie van de zoldervloer: wat zijn de aandachtspunten?

Toestand van het dak en van de vloer

Voordat u met de isolatiewerken begint:

 • de regendichting van het hellend dak controleren. De oorzaken van de infiltratie moeten worden weggewerkt;
 • de bestaande vloerconstructie inspecteren op stabiliteit en gezondheid (barsten, insecten, zwammen en vocht).

Aanbrengen

 • Het moet doorlopend worden geplaatst, zonder openingen of luchtzakken.
 • De isolatie moet doorlopend en zonder worden aangebracht, waarbij de voegen tussen de verschillende isolatielagen verspringen.
 • De vloerafwerking (in de vorm van panelen of een soepele folie) moet dampdoorlatend zijn om het risico van condensatie in de isolatie te beperken.

Rookkanaal

Rookkanalen vereisen speciale aandacht om het brandgevaar te beperken, aangezien zij verbrandingsgassen met een hoge temperatuur naar buiten voeren. Een mogelijke oplossing is om onbrandbare isolatie (Euroklasse brandreactie A1 of A2-s1d0), zoals minerale wol, rondom het rookkanaal te plaatsen.

Geluidsiolatie

Thermische isolatiematerialen zijn niet noodzakelijk geluiddsabsorberende materialen. Om te zorgen voor geluidsisolatie tegen luchtgeluid is het namelijk noodzakelijk dat:

 • de isolatie soepel, halfhard of los is, met een open celstructuur, wollig of schuimig (bijvoorbeeld: plantaardige, dierlijke en minerale wol). Harde materialen met gesloten cellen (bijv. polystyreen, polyurethaan…) verbeteren de akoestische prestaties van een muur niet en kunnen deze zelfs tenietdoen;
 • de vloer- of plafondafwerking zwaar is en ontkoppeld van de hoofdstructuur.

Doe een beroep op professionelen

Alleen de werken die door een aannemer worden uitgevoerd, worden gesubsidieerd.

Controleer of het bedrijf waar u een beroep op doet ingeschreven is bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), onderworpen is aan de Belgische btw en toegang heeft tot het beroep voor werken waarvoor dit vereist is.

Deze inhoud maakt deel uit van

De zoldervloer isoleren
Welke soort isolatie en dikte moet ik kiezen?

Er zijn veel soorten isolatie op de markt. Maar er zijn een aantal factoren die u kunnen helpen bij uw keuze (thermische prestaties, kostprijs, milieu-impact, toepassingsgebied)

Allereerst is het belangrijk een isolatiemateriaal te kiezen dat geschikt is voor de aanbevolen techniek. Wanneer de isolatie in een houtstructuur wordt aangebracht, verdienen soepele, halfharde of losse materialen de voorkeur omdat deze goed aansluiten op de onregelmatigheden van de constructie (zonder luchtzakken) en daardoor betere thermische prestaties leveren.

Wordt de isolatie daarentegen op de structuur (hout of beton) gelegd, dan kan de keuze vallen op een harde isolatie (die bestand is tegen samendrukking als er geen tussenstructuur is).

Neem de tijd om de prestaties en prijzen te vergelijken, evenals de toepassingsgebieden, milieukenmerken en akoestische eigenschappen

De warmtegeleidingscoëfficiënten λ (lambda) en de warmteweerstand R laten toe de thermische prestaties van een isolatiemateriaal te beoordelen:

 • λ (uitgedrukt in W/mK) kenmerkt het vermogen van een lichaam om warmte te geleiden. Hoe kleiner λ, hoe beter het materiaal isoleert,
 • R (uitgedrukt in m²K/W) geeft de weerstand van een materiaallaag tegen het doorlaten van warmte weer. Hoe groter R, hoe beter de laag isoleert.

Diktes die nodig zijn om minimale thermische prestaties te bereiken : R ≥ 4 m²K/W

Soort isolatieLosSoepelHardλ (W/mK)Min. dikte (cm)μ sec
Cellulosewol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181 tot 2
Glaswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Graswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181
Hennepwol((v))((v))((x))0,039 tot 0,04413 tot 181,2
Houtvezelwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 184
Kurk((v))((x))((v))0,032 tot 0,04513 tot 1830
Polyurethaan (PUR/PIR)((x))((x))((v))0,023 tot 0,02910 tot 1230
Steenwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5

Een bestaande isolatie versterken

Als u de bestaande isolatie wilt versterken, kunt u een beperkte laag isolatie onder het dampscherm aanbrengen: de thermische weerstand R van de isolatie boven het moet minstens 1,5 keer hoger zijn dan die van de isolatie eronder. Deze methode wordt afgeraden voor vochtige ruimtes.

Deze inhoud maakt deel uit van

De zoldervloer isoleren
Hoe een zoldervloer isoleren?

Er zijn 3 manieren om een zoldervloer te isoleren.

 • Op een houten of betonnen vloer (zonder deze te demonteren).
 • In de dikte van een houten structuur langs onder.
 • In de dikte van een houten structuur langs boven.

De keuze van de isolatietechniek voor de zoldervloer hangt af van de bestaande situatie.

Isoleren op de houten of betonnen vloer

Deze eenvoudig toe te passen techniek bestaat uit het plaatsen van soepele of harde isolatie op een bestaande vloer (houten of betonnen vloer) zonder in te grijpen in de afwerking van de benedenverdieping.

Houten vloer

Schéma : isoler sur le plancher en bois
 1. Soepel membraan
 2. Vloerplaat
 3. Soepele thermische isolatie en tussenstructuur:2e isolatielaag
 4. Soepele thermische isolatie en tussenstructuur:1e isolatielaag
 5. Dampscherm
 6. Bestaande houten structuur en vloer
 7. Leiding en kabel
 8. Bestaand plafond

Betonnen vloer

Schéma : isoler sur le plancher en béton
 1. Soepel membraan
 2. Vloerplaat
 3. Harde thermische isolatie:2e isolatielaag
 4. Harde thermische isolatie:1e isolatielaag
 5. Dampscherm
 6. Leiding en kabel
 7. Betonvloer
 8. Pleister


Isoleren in de dikte van de houten structuur langs onder

Bij deze techniek wordt de isolatie in de houten vloerconstructie geplaatst die van onder wordt bereikt vanaf de benedenverdieping. Hierdoor blijft de afwerking van de zoldervloer behouden, evenals het oorspronkelijke opslagvolume.

Het is echter niet mogelijk om de plafondafwerking te behouden, wat een nadeel kan zijn als er lijstwerk of rozetten op het plafond zijn aangebracht.

Schéma : isoler dans l’épaisseur de la structure bois en intervenant par le dessous
 1. Bestaande vloer
 2. Soepele 2e isolatielaag in bestaande houten structuur
 3. Soepele 1e isolatielaag en onderstructuur
 4. Dampscherm
 5. Latwerk
 6. Leiding en kabel
 7. Plafondpanelen


Isoleren in de dikte van de houten structuur langs boven

Bij deze techniek wordt de isolatie in de houten vloerconstructie geplaatst die van boven bereikt wordt vanaf de zolder. Hierdoor kan de plafondafwerking van de benedenverdieping worden behouden zonder dat het oorspronkelijke opslagvolume te veel wordt verminderd.

Gezien de moeilijke plaatsing van het dampscherm mag deze techniek alleen worden gebruikt als er geen andere oplossing mogelijk is.

Schéma : isoler dans l’épaisseur de la structure bois en intervenant par le dessus
 1. Soepel membraan
 2. Vloerplaat
 3. Soepele isolatie en houten structuur2e laag
 4. Soepele isolatie en houten structuur1e laag
 5. Dampscherm
 6. Leiding en kabel
 7. Bestaand plafond

Deze inhoud maakt deel uit van

De zoldervloer isoleren
Welke premies voor het isoleren van de zoldervloer?

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden. Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem: de RENOLUTION-premies.

Deze inhoud maakt deel uit van

De zoldervloer isoleren
Isolatie van een plat dak: wat zijn de aandachtspunten?

Staat van de structuur

 • De structuur moet gecontroleerd worden en preventief behandeld worden tegen schimmel- en insectenplagen.
 • Ze moet droog en in goede staat zijn.

Uitvoering

 • Om te zorgen voor waterafvoer moet de dakhelling minstens 2% bedragen.
 • Als de in slechte staat is, kan deze niet behouden blijven als dampscherm en moet ze volledig worden verwijderd.
 • De waterdichte opstanden aan de rand moeten minstens 15 cm boven het afgewerkte dakniveau uitsteken.
Schémas : Isolation d'une toiture chaude avec solin le long d'un mur et autre avec couvre-mur sur acrotère
 1. Warm dak met muurafdekking op opstand
 2. Warm dak met slab langs een muur
 3. Soepele voeg
 4. Slab
 5. Muurafdekking met druiprand
 6. Waterdichte opstandvan minstens 15 cm
 7. Hoeklat
 8. Waterdichting
 9. Harde isolatie
 10. Dampscherm
 11. Draagstructuur
 12. Binnenafwerking

Akoestiek

Thermische isolatie is niet per definitie akoestisch absorberend. 

Voor akoestische verbetering moet er een laag soepele of halfharde isolatie onder de dakvloer worden aangebracht en moet de afwerking zwaar zijn en geen star contact hebben met de structuur en andere muren.

Oververhitting

Het oververhittingsrisico van de ruimtes onder het dak neemt sterk af naargelang:

 • het dak beschermd wordt (ballast, zonnepanelen,groendak…);
 • het afdichtingsmembraan lichtgekleurd is;
 • de koepels van zonwering voorzien zijn; 
 • de ruimte van een intensieve nachtventilatie profiteert;
 • de isolatie over een hoge inertie beschikt (houtwol en houtvezels beantwoorden aan dit criterium).

Doe een beroep op professionelen

Alleen werkzaamheden uitgevoerd door een aannemer worden gesubsidieerd.

Controleer of het bedrijf waarop u een beroep doet ingeschreven is bij de KBO – Kruispuntbank van Ondernemingen – en aan de Belgische btw onderworpen is en of het toegang tot het beroep heeft voor de werken waarvoor deze toegang vereist is.

Deze inhoud maakt deel uit van

Isolatie van het platte dak?
Welk soort isolatie en dikte moet ik kiezen voor het platte dak?

Bij plaatsing boven de dakvloer (warm dak en omkeerdak) moet deze bestand zijn tegen samendrukking (bijv.: kurk, cellenglas, houtvezel met hoge dichtheid, sommige polyurethanen, geëxtrudeerd polystyreen…).

Voor omkeerdaken moet de isolatie ook vochtbestendig zijn (geëxtrudeerd polystyreen).


Wanneer de isolatie van onderaf wordt geplaatst (compact dak), wordt soepele isolatie gebruikt (bijv.: glaswol, steenwol, houtwol, vlaswol, hennepwol, schapenwol, celluloseschuim…).

De warmtegeleidingscoëfficiënt λ (lambda) en de warmteweerstand R laten toe de thermische prestaties van een isolatiemateriaal te beoordelen:

 • λ (uitgedrukt in W/mK) kenmerkt het vermogen van een lichaam om warmte te geleiden. Hoe kleiner λ, hoe beter het materiaal isoleert.
 • R (uitgedrukt in m2K/W) geeft aan hoe groot de weerstand is tegen warmteverliezen via geleiding van een materiaallaag. Hoe groter R, hoe beter de laag isoleert

Diktes die nodig zijn om minimale thermische prestaties te bereiken: R ≥ 4 m2K/W

Soort isolatieLosSoepelHardλ (W/mK)min. dikte (cm)μ sec
Glaswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Steenwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Houtvezelwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 184
Hennepwol((v))((v))((x))0,039 tot 0,04413 tot 181,2
Graswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181
Cellulosewol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181 tot 2
Kurk((v))((x))((v))0,032 tot 0,04513 tot 1830
Polyurethaan (PUR / PIR)((x))((x))((v))0,023 tot 0,02910 tot 1230
XPS((x))((x))((v))0,029 tot 0,0359,3 tot 13,780 tot 200

Deze inhoud maakt deel uit van

Isolatie van het platte dak?
Hoe isoleer ik mijn plat dak?

Er zijn 3 hoofdmethodes om een plat dak te isoleren

 1. Warm dak
 2. Omkeerdak
 3. Compact dak

De methodes bestaan altijd uit 3 onafscheidelijke elementen:

 • een ,
 • thermische isolatie, 
 • en het .

Zie voor meer info onze brochure Plat Dak — Renovatie en Isolatie.

De keuze van de isolatietechniek hangt af van de bestaande situatie.

1. Warm dak

De isolatie bevindt zich boven de dakvloer en onder het waterdichte membraan.

Het is de betrouwbaarste methode om platte daken te isoleren, zowel bij renovatie als nieuwbouw.

Bij renovatie wordt de isolatie boven het geplaatst, indien dit in goede staat is. Op de isolatiepanelen wordt een nieuw waterdicht membraan geplaatst.

Schéma - La toiture chaude : l’isolation se trouve au-dessus du plancher de toiture et sous la membrane d’étanchéité à la pluie
 1. Waterdichting
 2. Harde isolatie
 3. Dampscherm
 4. Bestaande draagstructuur
 5. Afwerking

2. Omkeerdak

De isolatie bevindt zich boven de dakvloer en de waterdichting.

Deze methode wordt alleen toegepast op een zware constructie, die een overgewicht kan dragen en voldoende vlak is om waterstagnatie onder de isolatieplaten te voorkomen.

De vochtbestendige isolatie, geëxtrudeerd polystyreen (XPS) in stijve platen, wordt op de geplaatst, indien dit in goede staat is. Een (grind, betontegels…) houdt de isolatieplaten op hun plaats en beschermt ze tegen UV-stralen.

Schéma - La toiture inversée : l’isolation se trouve au-dessus du plancher de toiture et de la membrane d’étanchéité
 1. Ballast
 2. Scheidingslaag
 3. Harde isolatie
 4. Waterdichting
 5. Bestaande draagstructuur
 6. Afwerking
Étanchéité d'une toiture plate isolée protégée par un lestage de teinte claire

3. Compact dak (samenstelling die speciale aandacht vereist)

Deze methode is alleen van toepassing op daken met een houten structuur. De soepele isolatie wordt in de aangebracht waarbij de gehele ruimte wordt opgevuld (zonder luchtlaag) en eronder een aan te brengen, rechtstreeks tegen de isolatie.

Om condensatieproblement te voorkomen moet aan specifieke voorwaarden worden voldaan: het dak moet aan de zon worden blootgesteld en vrij blijven (geen zonnepanelen of inrichting van een terras). Deze techniek wordt afgeraden boven vochtige ruimtes.

Het compacte dak wordt gebruikt wanneer u thermische en akoestische isolatie van het dak wil combineren en kan een oplossing zijn bij renovatie, wanneer verhoging van het afgewerkte dakvlak onmogelijk is.

Schéma - La toiture compacte : l’isolation se trouve en dessous du plancher
 1. Waterdichting
 2. Dakvloer
 3. Soepele isolatie
 4. Bestaande dakstructuur
 5. Vochtgestuurde damprem
 6. Afwerking

Koud dak

Het zogenaamde “koude dak”, met een verluchte ruimte boven de isolatie, is een oude techniek die nu verboden is omdat deze aanzienlijke schade kan veroorzaken.

Schéma : La toiture froide fermement déconseillée

Gemengd dak

Er is een compromis te vinden tussen een warm dak en een compact dak, door een deel van de isolatie boven de dakvloer en een deel eronder aan te brengen. Dit maakt het mogelijk om de verhoging te beperken en akoestische en thermische isolatie op elkaar af te stemmen.

Om problemen met inwendige condensatie te vermijden, moet de R-waarde van de uitwendige isolatie 1,5 keer hoger zijn dan de R-waarde van de inwendige isolatie.

Schéma - La toiture mixte : compromis entre toiture chaude et toiture compacte
 1. Nieuwe waterdichting
 2. Isolatiemet R2-waarde ≥ 1,5 keer R1-waarde
 3. Eventuele bestaande waterdichting
 4. Soepele isolatiemet R1-waarde
 5. Vochtgestuurde damprem

Deze inhoud maakt deel uit van

Isolatie van het platte dak?
Welke premies voor het isoleren van het platte dak?

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden. Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem: de RENOLUTION-premies.

Deze inhoud maakt deel uit van

Isolatie van het platte dak?
Isolatie van een hellend dak: wat zijn de aandachtspunten?

De staat van het dak

Bij het herstellen van het dak moet de dakstructuur gecontroleerd worden en preventief behandeld tegen de aantasting door zwammen (meer bepaald de huiszwam), schimmels of insectenlarven.

Oververhitting

Minerale en plantaardige wol zijn beter in het beperken van oververhitting in de zomer. Het is echter belangrijk dat dakramen voorzien zijn van externe zonwering en dat de ruimte ’s nachts intensief geventileerd wordt.

Akoestiek

Voor akoestische verbetering moet, naast het gebruik van een soepele of halfstijve isolatielaag, de afwerking:

 • voldoende massa hebben (minstens een dubbele gipskarton- of en/of een OSB-plaat);
 • ontkoppeld zijn van de dakstructuur.

Minerale en plantaardige wol leveren een betere bijdrage aan het akoestisch comfort.

Meer informatie over geluidsisolatie vindt u op de pagina over dit onderwerp.

Ventilatie

Om goede prestaties op het vlak van thermisch comfort en energiebesparing te bereiken, en tegelijkertijd de kwaliteit van de binnenlucht te handhaven, moet isolatie gepaard gaan met een goede luchtdichtheid een gecontroleerde ventilatie.

Meer informatie over de ventilatiesystemen van een woning vindt u in onze themabrochure Ventilatie van een te renoveren woning.

Stedenbouw

Voor werkzaamheden die het aanzicht van het dak wijzigen (verandering van kleur, materiaal, verhoging, enz.) is doorgaans een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Voor elke ingreep aan de structuur van het gebouw is een architect nodig. 
Raadpleeg de dienst stedenbouw van uw gemeente voordat u met de werken begint. 

Doe een beroep op professionelen

Alleen de werken die door een aannemer worden uitgevoerd, worden gesubsidieerd.

Controleer of het bedrijf waar u een beroep op doet ingeschreven is bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), onderworpen is aan de Belgische btw en toegang heeft tot het beroep voor werken waarvoor dit vereist is.

Link naar de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Deze inhoud maakt deel uit van

Het hellede dak isoleren
Welke soort isolatie en dikte moet ik kiezen?

Er zijn isolatiematerialen met minerale grondstoffen (glaswol of rotswol), plantaardige grondstoffen (hout, vlas, hennep, cellulose, katoen…), dierlijke grondstoffen (schapenwol…) of synthetische grondstoffen (polyurethaan, geëxtrudeerd polystyreen…).

Isolation d'une toiture inclinées par insuflation

Neem de tijd om de prestaties en prijzen te vergelijken, evenals de toepassingsgebieden, milieukenmerken en akoestische eigenschappen.

De warmtegeleidingscoëfficiënt λ (“lambda”) en de warmteweerstand R laten toe de thermische prestaties van een isolatiemateriaal te beoordelen:

 • λ (uitgedrukt in W/mK) kenmerkt het vermogen van een lichaam om warmte te geleiden. Hoe kleiner λ, hoe beter het materiaal isoleert.
 • R (uitgedrukt in m²K/W) geeft aan hoe groot de weerstand is tegen warmteverliezen via geleiding van een materiaallaag. Hoe groter R, hoe beter de laag isoleert.

Diktes die nodig zijn om minimale thermische prestaties te bereiken: R ≥ 4 m²K/W

Soort isolatieLosSoepelHardλ (W/mK)min. dikte (cm)μ sec
Glaswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Steenwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Houtvezelwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 184
Hennepwol((v))((v))((x))0,039 tot 0,04413 tot 181,2
Graswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181
Cellulosewol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181 tot 2
Kurk((v))((x))((v))0,032 tot 0,04513 tot 1830
Polyurethaan (PUR / PIR)((x))((x))((v))0,023 tot 0,02910 tot 1230
XPS((x))((x))((v))0,029 tot 0,0359,3 tot 13,780 tot 200

Een bestaande isolatie versterken

Als u een bestaande isolatie wil versterken, kunt u onder het dampscherm een beperkte isolatielaag aanbrengen: de thermische weerstand R van de isolatie boven het moet minstens 1,5 keer hoger zijn dan die van de isolatie eronder. Deze methode wordt afgeraden voor vochtige ruimtes.

Deze inhoud maakt deel uit van

Het hellede dak isoleren
Hoe isoleer ik mijn hellend dak?

Er zijn 2 manieren om een hellend dak te isoleren:

 • Via de binnenzijde
 • Via de buitenzijde (sarkingsysteem)

De isoleren via de binnenzijde

Isolation d'une toiture inclinées par l'intérieur, entre les chevrons

De isolatie wordt vaak in twee lagen geplaatst om goede thermische prestaties te behalen. Tussen de dakkepers komt een eerste laag soepele of halfharde isolatie, met dezelfde dikte als de kepers en tot tegen het onderdak. Een tweede laag wordt in een nieuwe structuur geplaatst, bij voorkeur loodrecht op de eerste, om de kepers te overlappen.

Schéma : isoler les versants de la toiture inclinée par l’intérieur avec des panneaux
 1. Dakbedekking
 2. Tengellatten
 3. Panlatten
 4. Onderdak
 5. Kepers
 6. Soepele thermische isolatie1e laag
 7. Soepele thermische isolatie2e laag
 8. Hulpstructuur
 9. Dampschermmet kleefband
 10. Latten voor leidingspouw
 11. Gordingen
 12. Afwerking

Isolatie via de binnenzijde kan ook uitgevoerd worden door het isolatiemateriaal in te blazen, maar deze techniek is specifieker en moet worden toevertrouwd aan een ervaren professional.

Schéma : isolation des versants de la toiture inclinée par insufflation
 1. Dakbedekking
 2. Tengellatten
 3. Panlatten
 4. Onderdak
 5. Kepers
 6. Soepele thermische isolatie
 7. Hulpstructuur
 8. Gordingen
 9. Dampschermmet kleefband
 10. Lattenvoor leidingspouw
 11. Afwerking

De zoldervloer isoleren

Wanneer de zolder niet wordt ingericht, kan door het isoleren van de zoldervloer in plaats van de dakhellingen, het verwarmde volume beperkt worden en is het minder duur.


Isoleren op de zoldervloer

Isoleren van de zolderstructuur
(langs boven)

Isoleren van de zolderstructuur
(langs onder)

De isoleren via de buitenzijde (sarkingdak)

Een dampscherm en de vormvaste isolatieplaten worden bovenop de draagstructuur geplaatst.

Schéma : isoler les versants de la toiture inclinée par l’extérieur (toiture sarking)
 1. Dakbedekking
 2. Tengellatten
 3. Panlatten
 4. Onderdak
 5. Harde thermische isolatie(2e laag)
 6. Dampschermmet kleefband
 7. Kepers
 8. Gordingen
 9. Afwerking

Deze inhoud maakt deel uit van

Het hellede dak isoleren
NEDERLAND | Om war te begin ? Isolatie d’une toiture inclinée : premiers pas.

Assurez-vous tout d’abord que la couverture, la charpente et la sous-toiture de votre toit soient dans un état impeccable. Ce point est important car l’isolation de la toiture empêche sa ventilation : une infiltration d’eau ne sèchera pas et pourra entraîner des dégradations et des champignons.

Une personne avisée, en vaut deux

Prenez le temps de lire notre brochure Toiture inclinée , rénovation et isolation . Elle vous aide à comprendre en détail comment est construite votre toiture, comment fonctionne l’isolation et les types d’isolants disponibles.
Vous pourrez ainsi faire les bons choix, contacter une entreprise qui pose le type d’isolant qui vous convient et échanger avec votre entrepreneur de manière efficace et… constructive.

Les primes en premier

La préparation prime l’action. Renseignez-vous sur les primes et les aides avant les travaux. Vous saurez ainsi à quoi vous en tenir au niveau budget, démarches et délais.

Urbanisme quand tu nous tiens

Si vous ne modifiez rien à l’extérieur et que votre habitation n’est pas classée vous ne devez a priori pas demander d’autorisation. Si vous isolez par l’extérieur ou que vous modifiez votre toiture, mieux vaut vous renseigner auprès de votre commune.

Deze inhoud maakt deel uit van

Het hellede dak isoleren
Welke premies voor het isoleren van mijn hellend dak in Brussel?

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden. Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem: de RENOLUTION-premies.

Deze inhoud maakt deel uit van

Het hellede dak isoleren

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • Homegrade_Kelderplafond_isoleren

  Isolatie

  Homegrade, 2024

 • De vensterramen vervangen - Keuzecriteria bij renovatie

  Isolatie

  Homegrade, 2023

 • De zoldervloer isoleren - Principes en technieken

  Isolatie

  Homegrade, 2022

 • Hellend Dak — Renovatie en isolatie

  Isolatie

  Homegrade, 2022

 • Plat dak - Renovatie en isolatie

  Isolatie

  Homegrade, 2024

Consulter toutes les publications