Duurzaamheid

Hoe de relevantie van regenwateropvang te beoordelen?

Alvorens een regenwaterrecuperatiesysteem te installeren, moet de haalbaarheid, efficiëntie en rentabiliteit ervan beoordeeld worden.

Verschillende systemen maken deze recuperatie mogelijk.

Voor uitgebreid huishoudelijk gebruik omvat de installatie meestal een tank, een pomp, een reeks filters en een verdelingscircuit. Ze zorgt voor het bevoorraden van diverse tappunten voor het spoelen van de toiletten, de was en het onderhoud.

Voor een beperkter gebruik bestaat het systeem uit slechts één externe tank, zonder pomp. Het is perfect geschikt voor het begieten van de tuin.

Behoeften van het huishouden

Volgens Belgaqua, de Belgische Federatie voor de Watersector, verbruikt een persoon gemiddeld 98 liter water per dag, of ongeveer 36 m3 per jaar. Regenwater kan leidingwater vervangen voor een reeks toepassingen.

Verdeling van het gemiddelde dagelijkse waterverbruik per persoon: 98 liter – 100%

Behoefte aan niet drinkbaar water – regenwater
ToepassingenHoeveelheid l/dag/pers.Verdeling in %
Spoeling toiletten33 l33 %
Onderhoud (begieting en schoonmaak)8 l8 %
Was10 l11 %
Totaal51 liter52 %
Behoefte aan drinkbaar water – leidingwater
ToepassingenHoeveelheid l/dag/pers.Verdeling in %

Persoonlijke hygiëne
36 l36 %
Vaat6 l7 %
Drank en voeding5 l5 %
Totaal47 liter48 %
Bron : Belgaqua

Opvangpotentieel

Het opvangpotentieel hangt af van de gemiddelde jaarlijkse Belgische (780 liter/m2 per jaar ofwel 2,14 liter/m2 per dag) en de oppervlakte van de daken die het water verzamelen. Het type van bekleding, de helling, de oriëntatie en de voorfiltering kunnen ook in aanmerking worden genomen voor een nauwkeuriger analyse.

Dimensionering

De dimensionering van een tank moet bepaald worden op basis van het evenwicht tussen de behoeften van het huishouden aan regenwater en het opvangpotentieel (de kleinste van de twee wordt in aanmerking genomen voor de verdere berekening).

Deze moet ook zorgen voor voldoende regenwaterautonomie tijdens periodes van droogte (tussen 2 en 5 weken) en rekening houden met een hoeveelheid uitdrogingsperiodes tussen 5 tot 10 % (wat overeenkomt met het aandeel van de dagen dat de tank leeg is).

Hier is een voorbeeld van vereenvoudigde dimensionering:

Een gezin van 4 personen bewoont een traditioneel huis met een
zadeldak van 80 m2 (in horizontale projectie).

 • Het opvangpotentieel (alleen beoordeeld op basis van het verzameloppervlak en de neerslag) wordt geschat op 171 liter per dag (80 m2 x 2,14 liter per m2 per dag).
 • Het gemiddelde dagelijkse waterverbruik bedraagt 392 liter (4 personen x 98 liter). De dagelijkse behoefte aan regenwater bedraagt 204 liter (4 personen x 51 liter).

Het opvangpotentieel volstaat dus niet om alle behoeften aan regenwater van het huishouden te dekken.

Er moet een keuze worden gemaakt in de toepassingen. Als dit huishouden zich beperkt tot de toiletspoeling en het onderhoud, is de behoefte aan regenwater 164 liter per dag (4 personen x 41 liter). De verzameloppervlakken zijn dus voldoende.

Op basis van 164 liter, rekening houdend met een autonomie van 31 dagen en een hoeveelheid uitdrogingsperiodes van 10 % moet de tank minstens 5,6 m3 (164 liter x 31 dagen + 10 %) bedragen.

RBW

De Tool voor het Beheer van Regenwater van Leefmilieu Brussel – RWB, kan helpen om een regenwaterput op perceelsniveau nauwkeuriger te dimensioneren (type bekleding, helling, oriëntatie, enz.).

Meer informatie vindt u in de Gids Duurzame Gebouwen.

Aandachtspunten

 • Een te kleine tank maakt een optimaal gebruik van het verzamelde watervolume niet mogelijk. Hij zal snel leeg geraken wanneer grote hoeveelheden water worden geput en tijdens droogteperiodes.
 • Een te grote tank is nooit volledig gevuld. Een incidentele overstroming via de overloop maakt het echter mogelijk om de drijvende laag van onzuiverheden af te voeren en hun verspreiding, gisting en het risico op verstopping te vermijden.

Een buffervolume kan de installatie vervolledigen om de stedelijke afwatering te helpen beheren. Het houdt het regenwater tijdelijk vast bij grote stormen en loost het daarna op gecontroleerde wijze. Het moet volledig leeg zijn om beschikbaar te zijn voor de volgende regenperiode. Dit volume kan de dimensionering van de tank aanvullen.

Shéma représentant le volume tampon d'une citerne
 1. Duffervolume
 2. Overloop
 3. Overloop met geregeld
 4. Hoofdvolume

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw in het Brussels Gewest schrijft de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) de installatie van een regenwaterput voor, om overbelasting van het rioolnet te voorkomen. Zijn dimensionering is gebaseerd op een minimumvolume van 33 l/m2 dakoppervlakte in horizontale projectie.

Sommige gemeenten stellen ook aanvullende eisen via de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen (GemSV).

Duurzaamheid

De adviseurs van Homegrade begeleiden u

Bekijk ons ​​advies

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • Groendaken – Impact en installatie

  Duurzaamheid

  Homegrade, 2019

 • Hoe uw werf beheren? Voorbereiding en opvolging

  Duurzaamheid

  Homegrade, 2023

 • Regenwaterput - Systeem en gebruik

  Duurzaamheid

  Homegrade, 2019

 • Inventaris voor het hergebruik van materialen - Praktisch Zakboekje

  Duurzaamheid

  Homegrade, 2019

 • Renoveren: herstellen, hergebruiken en recycleren – Een stap naar een circulaire economie

  Duurzaamheid

  Homegrade, 2019

Bekijk alle publicaties