Kleine mede-eigendom

Werken in mede-eigendom?

Mede-eigendom is een economisch model waaraan elke mede-eigenaar vrijwillig deelneemt en een aantal verplichtingen moet nakomen. Een van deze verplichtingen is het uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn om de in goede staat te houden. Daarnaast zijn er vaak werkzaamheden aan de gebouwschil nodig om de energieprestaties van de individuele woningen te verbeteren.

Discussion des copropriétaires et du syndic à propos des travaux

Volgens de wet op de mede-eigendom moeten de kosten voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen gedragen worden door de mede-eigendom en verdeeld worden volgens de quotiteiten, tenzij anders bepaald in de basisakte en/of het reglement van mede-eigendom.

Uw basisakte bepaalt welke de gemeenschappelijke en welke de privatieve delen zijn.

Wie neemt beslissingen over werkzaamheden

De beslissing in verband met werkzaamheden moet op een (AV) genomen worden.

  • Instandhoudingswerken die wettelijk verplicht zijn (bijv.: het conform maken van de elektriciteit) moeten worden goedgekeurd met een absolute meerderheid (50%+1 van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars).
  • De andere werken (bijv.: niet-dringende isolatie- of dakwerkzaamheden) moeten met een 2/3 meerderheid van stemmen goedgekeurd worden.
  • Als de werken een wijziging van de bestemming van een gebouw of van een deel ervan inhouden, wordt er gestemd met 4/5 meerderheid van de stemmen.
  • De beslissingen die buiten een AV worden genomen, moeten eenparig gebeuren (100% van de stemmen) met schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld per e-mail).

Gemeenschappelijke delen

Zodra u raakt aan een gemeenschappelijk deel moet u de toestemming van de mede-eigendom verkrijgen (vb.: schoorstenen, tuin, balkons, buitengevel, platform, terras, …) zelfs als er sprake is van exclusief gebruik voor één van de mede-eigenaars.

Kleine mede-eigendom

De adviseurs van Homegrade begeleiden u

Bekijk ons ​​advies

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

  • Mede-eigendom – Beheer en organisatie

    Kleine mede-eigendom

    Homegrade, 2019

Bekijk alle publicaties