Isolatie

Wat zijn de aandachtspunten bij het isoleren van de gevel via de buitenzijde?

Staat van de muur

Alvorens te isoleren moet de stabiliteit van de muur worden gecontroleerd, evenals de gezondheidstoestand ervan.
In geval van infiltraties is het van wezenlijk belang om de oorzaak van het vochtprobleem weg te nemen en de muur te laten drogen vooraleer te isoleren. 

Als de muur voorzien is van een , moet deze aan de boven- en onderkant dichtgemaakt worden om luchtcirculatie te voorkomen.

Continuïteit van de isolatie:

De continuïteit tussen de isolatie van de muur en die van het dak, de vloer en de andere elementen die het beschermde volume afbakenen, is essentieel om te vermijden.

Het schema hiernaast illustreert de continuïteit van de isolatie door thermische isolatie die de bekleedt.

Schéma : continuité de l’isolant assurée par une isolation thermique couvrant le mur de l’acrotère

Aansluitingen

Er moeten verschillende aansluitingen worden aangebracht: 

Aansluiting tussen muur en plat dak

De continuïteit van de isolatie wordt verzekerd door de opgaande dakrand te bekleden met thermische isolatie of door gebruik te maken van een isolerend bouwblok.

Aansluiting tussen de muur en het hellend dak

Bij de isolatie van het dak kan op de latere isolatie van de muren van buitenaf worden geanticipeerd door dak- en kroonlijstoversteken aan te brengen.

Anticipation de l’isolation ultérieure des murs par l’extérieur en prévoyant des débordements de toit et de corniches.

Ter hoogte van de muurvoet

Er wordt vochtbestendige isolatie aangebracht die wordt beschermd door een schokbestendig materiaal.

Aansluiting met de vensterramen en deurlijsten

Het is beter om de ramen te vervangen gelijktijdig met het isoleren van de gevel. In dat geval kan het raam verplaatst worden zodat het in het verlengde van de isolatie ligt.

Une fenêtre peut être déplacée et se trouver dans la continuité de l’isolant.
Schéma : seuil en isolant incompressible.

Wanneer de ramen niet worden vervangen, wordt de bestaande dorpel verwijderd of in het vlak van de gevel gezaagd, en wordt een nieuwe dorpel op een drukvaste isolatie geplaatst.

Rookgasafvoeren

Rookkanalen die hoge temperaturen kunnen bereiken, vereisen speciale aandacht om het risico op brand te beperken. Een mogelijke oplossing is om onbrandbare isolatie (Europese brandreactieklasse A1 of A2-s1d0), zoals minerale wol, rond het kanaal aan te brengen.

Brandweerstand

Aan de gevels van middelgrote en hoge gebouwen die geïsoleerd zijn met brandbare isolatie, moeten in sommige gevallen specifieke oplossingen worden aangebracht om mogelijke verspreiding van brand te beperken.

Stedenbouw en gemeenheid

Voor het isoleren van een gevel van buitenaf is meestal een stedenbouwkundige vergunning nodig, het is dus nuttig zich te informeren bij de dienst stedenbouw vooraleer deze werkzaamheden aan te vangen.

Bij de isolatie van de puntgevel, wanneer deze gemeen is, wordt de aangrenzende eigendom betreden, daarom is het akkoord van de buur in dit geval noodzakelijk. Het is wenselijk dit akkoord te formaliseren (en te registreren) in een overeenkomst van uitbreiding.

Isolatie

De adviseurs van Homegrade begeleiden u

Bekijk ons ​​advies

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • Gevels isoleren via de buitenzijde – Principes en technieken

  Isolatie

  Homegrade, 2019

 • Plat dak - Renovatie en isolatie

  Isolatie

  Homegrade, 2024

 • Het kelderplafond isoleren - Principe en technieken

  Isolatie

  Homegrade, 2024

 • De zoldervloer isoleren - Principes en technieken

  Isolatie

  Homegrade, 2022

 • Hellend Dak — Renovatie en isolatie

  Isolatie

  Homegrade, 2022

Bekijk alle publicaties