Lezingen en workshops

De webinars van Homegrade : april – mei 2024

De webinars van Homegrade

  • Gratis online lezingen, op dinsdagmiddag (behalve in de schoolvakanties);
  • Thema’s gerelateerd aan Brusselse woning en de renovatie ervan;
  • Voor de particulier, door professionelen;
  • 40 minuten presentatie en 20 minuten vragen-antwoorden;
  • Presentaties in de taal van de spreker met rechtstreekse vertaling Frans/Nederlands.

Op het programma

Opties om een project voor energiedelen op te starten

Bent u een burger, maakt u deel uit van een bedrijf of een overheidsinstantie en wilt u op uw niveau concreet investeren in de energietransitie? Wilt u uw elektriciteit delen? Tijdens deze webinar zal de Facilitator Energiedelen en Energiegemeenschappen uitleggen hoe u het delen van elektriciteit kunt realiseren en welke oplossingen er beschikbaar zijn.

door Jean FRIPPIAT en Lauréline WATTECAMPS – Facilitator Energiedelen & Energiegemeenschappen (dienst aangeboden door Leefmilieu Brussel)

Uw aanvraag voor de RENOLUTION-premies zo goed mogelijk voorbereiden

Voor de meeste renoveerders van woningen is financiële steun essentieel. Hoewel de RENOLUTION-premies na de werkzaamheden aangevraagd moeten worden, is het van cruciaal belang uw aanvraag zo goed mogelijk voor te bereiden vanaf het begin van uw project. Deze webinar wil u helpen om de valkuilen te vermijden wanneer u RENOLUTION-premies aanvraagt.

door Louise PIGEOLET en Laurence LISSOIR – Homegrade

De gemene muur langs de buitenkant isoleren

In deze webinar wordt uitgelegd wat een gemene muur is en welke maatregelen u moet nemen om deze langs de buitenkant te isoleren. De technische, stedenbouwkundige en juridische aspecten komen aan bod.

door Anne COSTA – Homegrade

Vochtproblemen in de woning en renovatieoplossingen om ze te voorkomen

Vochtproblemen komen vaak voor in gebouwen. Tijdens deze webinar bespreken we de meest geschikte diagnosemethoden om de oorsprong van deze pathologieën vast te stellen, ongeacht of deze het gevolg zijn van condensatie, waterinfiltratie of capillaire opstijging. Er zullen praktische oplossingen voor renovatie aan bod komen, gericht op het voorkomen van vocht op de lange termijn en op het beschermen van de gezondheid van de bewoners en de integriteit van de gebouwen.

door Samuel DUBOIS – Buildwise

Enkele nuttige informatie

  • Uw camera en uw microfoon zijn niet actief tijdens de gehele duur van de lezing.
  • Tijdens de lezing kunt u de spreker schriftelijk vragen stellen.
  • Na de presentatie zal de spreker gedurende 20 minuten vragen van de deelnemers beantwoorden.

U kunt voorgaande webinars bekijken op ons YouTube-kanaal: Homegrade – YouTube.