Persbericht

Mede-eigendom: waar te beginnen om de energieprestatie van uw gebouw te verbeteren?

Façades Bruxelles

Eigenaar zijn van een woning in een mede-eigendom betekent het collectieve beheer van gemeenschappelijke delen. Julie Bindels, adviseuse bij Homegrade, wijst de inwoners/inwoonsters van Brussel regelmatig op de collectieve verantwoordelijkheid en het belang van een goed beheer vanaf het begin. Dit bevordert de besluitvorming en dus ook de renovatie van gebouwen.

Mede-eigendom is een economisch model waarbij elke mede-eigenaar bepaalde verplichtingen moet nakomen, zoals het uitvoeren van de essentiële werken om de in goede staat te houden. Daarnaast zijn er vaak werkzaamheden aan de gebouwschil nodig om de energieprestaties van de verschillende woningen te verbeteren. Hoe sneller ze worden uitgevoerd, hoe sneller ze tot aanzienlijke besparingen zullen leiden.

“Mede-eigenaar worden betekent dat u zich bewust wordt van uw verantwoordelijkheid
voor zowel de privatieve als voor de gemeenschappelijke ruimten, waar kosten aan verbonden zijn.”

Julie Bindels
Adviseuse Homegrade

Een slecht beheerde mede-eigendom maakt het onmogelijk om een beslissing te nemen over renovatiewerkzaamheden. Het is essentieel om zo snel mogelijk te controleren of de mede-eigendom in orde is (bestaan van een syndicus die bij de KBO geregistreerd is, jaarlijkse organisatie van de , opstellen van de notulen van de AV, beheer van de rekeningen, enz.) zelfs als er geen onmiddellijke plannen zijn om de werken uit te voeren. Dit voorkomt tijdverlies wanneer het moment daar is.

Denk op lange termijn om beter te anticiperen

Homegrade raadt mede-eigenaars aan om een algemene analyse van het gebouw uit te voeren en een fasering (volgorde van prioriteiten) van de werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen op te stellen voor de komende 5 tot 10 jaar. De werken die voor de onmiddellijke toekomst gepland zijn, zijn niet altijd het voordeligst voor alle privatieve kavels. Een langetermijnplanning zorgt dan weer voor de algehele verbetering van het gebouw. Het voorkomt ook een gevoel van ongelijkheid binnen de mede-eigendom.

Zelfs als bepaalde isolatiewerken sommige mede-eigenaars meer voordeel lijken op te leveren dan andere, zorgt de energieverbetering van de gebouwschil in feite voor energiegelijkheid en hebben alle woningen er baat bij, meer bepaald door te voorkomen dat de warmte van de ene naar de andere verdieping gaat.

Homegrade adviseert ook om de te herlezen voordat u de werken aanvat, zodat u een duidelijk idee heeft van wat tot de  gemeenschappelijke of tot de privatieve ruimten behoort.

De RENOLUTIE-premies voor mede-eigendommen

Om de inwoners/inwoonsters van Brussel aan te zetten tot renovatie, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de RENOLUTION-premies ingevoerd, met name voor mede-eigendommen. Voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen hoeven mede-eigendommen slechts één aanvraag indienen via de vereniging van mede-eigenaars, vertegenwoordigd door de .   

Mede-eigendommen vallen automatisch onder categorie II. Het premiebedrag kan maximaal 90% van het gefactureerde bedrag van de in aanmerking komende werkzaamheden dekken en is beperkt tot € 200.000 voor werken aan de gemeenschappelijke delen. De mede-eigenaars bewoners die in aanmerking komen voor categorie III hebben de mogelijkheid een bijkomende premieaanvraag in te dienen (beperkt tot € 750 per mede-eigenaar).

Hoe kan Homegrade u helpen?

Homegrade adviseert en begeleidt de mede-eigendommen zonder professionele syndicus bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen. Daarom geven de adviseurs en adviseuses een basisinformatie over het in orde brengen van de mede-eigendom en verstrekken ze informatie over het prioriteren van de werkzaamheden, de Premies en technische informatie (bijv. het meest geschikte isolatietype).

Ga voor meer informatie naar onze pagina Kleine mede-eigendom.

Voor mede-eigendommen die door een professionele syndicus beheerd worden, is het aanspreekpunt de Facilitator Duurzame Gebouwen (ook een gratis dienst).

Om verder te gaan

Onze publicaties