Historisch houten venster

De meest gestelde vragen

5 resultaat(en) pour : categorie

Hoe en wanneer moet een oud venster gerestaureerd worden?

Het historisch buitenschrijnwerk is in elkaar gezet met of schroeven. Het is niet gelijmd.

Door dit systeem kunnen beschadigde onderdelen gedemonteerd en vervangen worden. Plaatselijke reparaties kunnen gebeuren door .

De restauratie is aanbevolen voor schrijnwerk dat van bijzonder belang is, of wanneer slechts enkele elementen in de gevel beschadigd zijn.

Une greffe de bois sur la battée d'un châssis
Herstellen van elementen op de aanslag van een raam
Moet ik een stedenbouwkundige vergunning aanvragen?

Niet-beschermd gebouw

Het aanspreekpunt is de dienst stedenbouw van de gemeente. Voor onderhouds- en restauratiewerken en werken die de prestaties van bestaande ramen verbeteren, is geen stedenbouwkundige vergunning nodig.

Beschermd gebouw

Het aanspreekpunt is de Directie Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor een goed dat beschermd is of op de bewaarlijst staat, moet voor de restauratie of de vervanging van ramen steeds een vergunning worden aangevraagd. De onderhoudswerken zijn hiervan vrijgesteld. Het is beter de Directie Cultureel Erfgoed te consulteren, alvorens een ingreep uit te voeren.

Châssis ancien Art déco
Hoe de prestaties van oude vensters verbeteren?

Dichten van de buitenvoeg

Het dichten van de buitenvoeg tussen het schrijnwerk en het metselwerk heeft een grote impact op de warmte- en geluidsisolatie. Deze voeg kan met behulp van een elastische stopverf gerealiseerd worden.

Aanbrengen van tochtstrips

Soepele afdichtingen kunnen door een schrijnwerker worden geplaatst in een in de profielen van het raam. Er bestaan ook afdichtingssystemen waarbij siliconenpasta ter plaatse gemodelleerd wordt.

Voorzetraam

Een voorzetraam kan geplaatst worden op het binnenvlak van het raamwerk.

Het voorzetraam biedt een interessante oplossing wanneer men kostbare ruiten of glas-in-loodramen wil bewaren.

Schema : voorzetraam

Dubbel venster

Net als bij het voorzetraam, maakt het ontdubbelen van het venster door het plaatsen van een tweede venster aan de binnenkant eveneens de bewaring van de bestaande ramen en glaswerk mogelijk. Deze oplossing zorgt voor hoge thermische en akoestische prestaties.

Schema : dubbel venster

Dubbel glas in bestaand schrijnwerk

De meest gebruikelijke methode bestaat erin de sponning van het schrijnwerk te verbreden zodat er dubbel glas in past. Een glaslat (een kleine houten lat) wordt aan de buitenkant van het venster bevestigd om de dubbele beglazing op zijn plaats te houden.

Schema : dubbel glas

Enkel glas met lage emissie

Door enkel glas met een te plaatsen, kan de vensterisolatie verhoogd worden zonder dat de glassponning hoeft te worden aangepast. Dit is een interessante oplossing voor vensters met kleine onderverdelingen, omdat er dan geen vastgelijmde moeten worden gebruikt.

Schema : enkel glas met lage emissie

Dunne dubbele vacuümbeglazing

Net als enkel glas met lage emissie kan een dunne dubbele vacuümbeglazing in de bestaande worden geplaatst. De thermische prestaties van deze beglazing zijn gelijkwaardig aan die van driedubbele beglazing!

Schema: dunne dubbele vacuümbeglazing
Onderhoud van de ramen: wat zijn de “reddende” handelingen?

Reinig uw vensters en zet ze open: minstens 1 of 2 keer per jaar

Reinig de buitenkant van de vensterramen met water waaraan milde zeep is toegevoegd, om het stof en het vuil die het schilderwerk of de vernis beschadigen, te verwijderen.

Zet alle vensters open om te voorkomen dat bepaalde beweegbare delen, in het bijzonder de scharnieren, op de duur gaan blokkeren door roest. Vet de onderdelen lichtjes in indien nodig.

De afvoergaten vrijmaken: elk jaar vóór de winter

Kijk na of de waterafvoergaten onderaan het raam niet verstopt zijn, en maak ze indien
nodig vrij met behulp van een metalen puntbeitel.

De stopverf renoveren: zodra een probleem wordt vastgesteld

Vervang onmiddellijk de stopverf die gebarsten is om te voorkomen dat er water in het hout dringt.

Schilderen of vernissen

Breng, indien nodig, elke 2 of 3 jaar weer een verf-of vernislaag aan op de onderkant van de ramen, die vlugger schade lijdt omdat deze meer aan weer en wind is blootgesteld.

Schilder indien nodig de kozijnen om de 5 tot 10 jaar opnieuw of vernis ze helemaal opnieuw.
Het lichtjes afschuren van de bestaande verflaag met dun schuurpapier is dikwijls voldoende alvorens te herschilderen. Het volledig decaperen wordt enkel toegepast indien de bestaande afwerking sterk beschadigd is.

Ramen behouden in plaats van vervangen?

Ramen zijn een belangrijk element in het ontwerp van uw gevel. Ze behouden in plaats van ze te vervangen kan een duurzame oplossing zijn vanuit milieuoogpunt. Dit is vooral het geval als uw gebouw erfgoedwaarde heeft en de ramen nog origineel zijn.

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • Gevels in zichtbare materialen – Reinigen en restaureren

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

 • Historische houten deur – Onderhoud en renovatie

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

 • Daklijst – Onderhoud en bescherming

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

 • Balkon – Onderhoud en bescherming

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

 • Historisch houten venster – Onderhoud en verbetering van de prestaties

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

Consulter toutes les publications