Erfgoed

De meest gestelde vragen

8 resultaat(en) pour : categorie

Oude lift ; wat moet ik nu doen?

Beveiliging

Uiterlijk op 31 december 2025 moet u met uw lifttechnieker een moderniseringsplan overeenkomen, inclusief een overeenkomst om de werkzaamheden uit te voeren. Dit plan beschrijft de veiligheidsmaatregelen die op uw lift moeten worden toegepast en de verschillende fasen in de uitvoering ervan. Het geeft een algemeen overzicht van de verschillende uit te voeren ingrepen.

Hoewel bepaalde aspecten van oude liften complex zijn om te moderniseren, kunnen eenvoudige bestaande oplossingen al worden toegepast zonder enige impact op de erfgoedwaarde van uw lift. Wij raden u aan om deze onmiddellijk uit te voeren om de veiligheid van gebruikers en techniekers te verhogen (beveiligingswerken aan de machinerie, installatie van een frequentieregelaar, elektronisch gordijn en veiligheidscontacten om de opening van de kooi te beveiligen, positieve vergrendeling op de bordesdeuren, verlichting in de schacht, beschermende folie op de bestaande historische beglazing, enz.).

Voorzie een reservekapitaal voor de werkzaamheden indien dit nog niet is gebeurd.

Deze inhoud maakt deel uit van

Oude liften : behoud en modernisering
Hoe een oude lift moderniseren?

Risicoanalyse

Modernisering houdt onder andere in dat er een risicoanalyse moet worden uitgevoerd door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC). Deze analyse beoordeelt de verschillende veiligheidscriteria en controleert de naleving ervan aan de hand van een checklistsysteem. Vervolgens worden standaardoplossingen op basis van internationale normen aanbevolen.

Voor liften die een “attest van erkenning van de historische waarde” hebben gekregen, kan de EDTC bij het uitvoeren van de risicoanalyse rekening houden met de erfgoedwaarde van de lift.

Het is dan mogelijk om alternatieve maatregelen toe te passen die indien nodig op bepaalde punten afwijken van de standaardnormen, terwijl toch een voldoende veiligheidsniveau gewaarborgd blijft. Voor de meest kritieke aspecten (fragiel kooidak, open schacht, vouwhek) kunnen de versoepelingen en alternatieve oplossingen door de EDTC worden geaccepteerd (zie de bijlage aan de procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift). Zo zijn elektronische oplossingen nu wettelijk toegestaan en kunnen ze worden toegepast om zowel het openen van de kooi als de open schachten, de voorkant en de bordesdeuren van liften te beveiligen.

Deze inhoud maakt deel uit van

Oude liften : behoud en modernisering
Dateert uw lift van vóór 1958 en is hij nog goed bewaard?

Nog maar een paar maanden om het attest van historische waarde voor uw oude lift aan te vragen

Controleer of de lift is opgenomen in de inventaris elevators.heritage.brussels en of hij een attest van historische waarde heeft dat is afgegeven door de Directie Cultureel Erfgoed van Urban.brussels. Deze dienst heeft Homegrade de opdracht gegeven om een inventaris van historische liften op te stellen, die als basis dient voor de afgifte van de attesten.

Termijnen voor modernisering

De termijnen voor modernisering die worden opgelegd door de federale wetgeving betreffende de beveiliging van liften (koninklijk besluit van 9 maart 2003) variëren naargelang u al dan niet over dit attest beschikt:

 • Met attest – 31 december 2027: Liften met bewezen historische waarde genieten van een extra termijn om aan de eisen te voldoen (uiterlijk 31 december 2027 met een moderniseringsplan vóór 31 december 2025) en moderniseringsoplossingen die aangepast zijn aan hun erfgoedkenmerken.
 • Zonder attest – 31 december 2023: Historische liften die niet zijn opgenomen in de inventaris en nog geen attest hebben, moeten uiterlijk op 31 december 2023 gemoderniseerd en goedgekeurd zijn.

Opname in de inventaris

Vraag zonder uitstel de opname in de inventaris en een attest van historische waarde aan via ons online formulier.

 • Door de opname in de inventaris van historische liften en het attest van erkenning van de historische waarde is het mogelijk om op maat gemaakte beveiligingsmaatregelen te overwegen ter bescherming van dit erfgoed. 
 • De modernisering is altijd verplicht, ongeacht de historische waarde van de lift
 • Opname in de inventaris houdt geen nieuwe wettelijke verplichtingen in, maar geeft geen recht op een subsidie voor modernisering, tenzij de oude lift beschermd is.

Deze inhoud maakt deel uit van

Oude liften : behoud en modernisering
Hoe en wanneer moet een oud venster gerestaureerd worden?

Het historisch buitenschrijnwerk is in elkaar gezet met of schroeven. Het is niet gelijmd.

Door dit systeem kunnen beschadigde onderdelen gedemonteerd en vervangen worden. Plaatselijke reparaties kunnen gebeuren door .

De restauratie is aanbevolen voor schrijnwerk dat van bijzonder belang is, of wanneer slechts enkele elementen in de gevel beschadigd zijn.

Une greffe de bois sur la battée d'un châssis
Herstellen van elementen op de aanslag van een raam
Moet ik een stedenbouwkundige vergunning aanvragen?

Niet-beschermd gebouw

Het aanspreekpunt is de dienst stedenbouw van de gemeente. Voor onderhouds- en restauratiewerken en werken die de prestaties van bestaande ramen verbeteren, is geen stedenbouwkundige vergunning nodig.

Beschermd gebouw

Het aanspreekpunt is de Directie Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor een goed dat beschermd is of op de bewaarlijst staat, moet voor de restauratie of de vervanging van ramen steeds een vergunning worden aangevraagd. De onderhoudswerken zijn hiervan vrijgesteld. Het is beter de Directie Cultureel Erfgoed te consulteren, alvorens een ingreep uit te voeren.

Châssis ancien Art déco
Hoe de prestaties van oude vensters verbeteren?

Dichten van de buitenvoeg

Het dichten van de buitenvoeg tussen het schrijnwerk en het metselwerk heeft een grote impact op de warmte- en geluidsisolatie. Deze voeg kan met behulp van een elastische stopverf gerealiseerd worden.

Aanbrengen van tochtstrips

Soepele afdichtingen kunnen door een schrijnwerker worden geplaatst in een in de profielen van het raam. Er bestaan ook afdichtingssystemen waarbij siliconenpasta ter plaatse gemodelleerd wordt.

Voorzetraam

Een voorzetraam kan geplaatst worden op het binnenvlak van het raamwerk.

Het voorzetraam biedt een interessante oplossing wanneer men kostbare ruiten of glas-in-loodramen wil bewaren.

Schema : voorzetraam

Dubbel venster

Net als bij het voorzetraam, maakt het ontdubbelen van het venster door het plaatsen van een tweede venster aan de binnenkant eveneens de bewaring van de bestaande ramen en glaswerk mogelijk. Deze oplossing zorgt voor hoge thermische en akoestische prestaties.

Schema : dubbel venster

Dubbel glas in bestaand schrijnwerk

De meest gebruikelijke methode bestaat erin de sponning van het schrijnwerk te verbreden zodat er dubbel glas in past. Een glaslat (een kleine houten lat) wordt aan de buitenkant van het venster bevestigd om de dubbele beglazing op zijn plaats te houden.

Schema : dubbel glas

Enkel glas met lage emissie

Door enkel glas met een te plaatsen, kan de vensterisolatie verhoogd worden zonder dat de glassponning hoeft te worden aangepast. Dit is een interessante oplossing voor vensters met kleine onderverdelingen, omdat er dan geen vastgelijmde moeten worden gebruikt.

Schema : enkel glas met lage emissie

Dunne dubbele vacuümbeglazing

Net als enkel glas met lage emissie kan een dunne dubbele vacuümbeglazing in de bestaande worden geplaatst. De thermische prestaties van deze beglazing zijn gelijkwaardig aan die van driedubbele beglazing!

Schema: dunne dubbele vacuümbeglazing
Onderhoud van de ramen: wat zijn de “reddende” handelingen?

Reinig uw vensters en zet ze open: minstens 1 of 2 keer per jaar

Reinig de buitenkant van de vensterramen met water waaraan milde zeep is toegevoegd, om het stof en het vuil die het schilderwerk of de vernis beschadigen, te verwijderen.

Zet alle vensters open om te voorkomen dat bepaalde beweegbare delen, in het bijzonder de scharnieren, op de duur gaan blokkeren door roest. Vet de onderdelen lichtjes in indien nodig.

De afvoergaten vrijmaken: elk jaar vóór de winter

Kijk na of de waterafvoergaten onderaan het raam niet verstopt zijn, en maak ze indien
nodig vrij met behulp van een metalen puntbeitel.

De stopverf renoveren: zodra een probleem wordt vastgesteld

Vervang onmiddellijk de stopverf die gebarsten is om te voorkomen dat er water in het hout dringt.

Schilderen of vernissen

Breng, indien nodig, elke 2 of 3 jaar weer een verf-of vernislaag aan op de onderkant van de ramen, die vlugger schade lijdt omdat deze meer aan weer en wind is blootgesteld.

Schilder indien nodig de kozijnen om de 5 tot 10 jaar opnieuw of vernis ze helemaal opnieuw.
Het lichtjes afschuren van de bestaande verflaag met dun schuurpapier is dikwijls voldoende alvorens te herschilderen. Het volledig decaperen wordt enkel toegepast indien de bestaande afwerking sterk beschadigd is.

Ramen behouden in plaats van vervangen?

Ramen zijn een belangrijk element in het ontwerp van uw gevel. Ze behouden in plaats van ze te vervangen kan een duurzame oplossing zijn vanuit milieuoogpunt. Dit is vooral het geval als uw gebouw erfgoedwaarde heeft en de ramen nog origineel zijn.

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • Daklijst – Onderhoud en bescherming

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

 • Balkon – Onderhoud en bescherming

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

 • Glas-in-loodraam – Onderhoud en bewaring

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

 • Vloerbekledingen – Marmer en cement

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

 • Historisch houten venster – Onderhoud en verbetering van de prestaties

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

Consulter toutes les publications