Duurzaamheid

Hoe onderhoudt u uw regenwateropvangsysteem?

Om de goede werking van de installatie en de kwaliteit van het water te garanderen, moeten de tank en alle toebehoren gecontroleerd en onderhouden worden.

De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van het gebruik van regenwater, van de verwachte kwaliteit en van de onmiddellijke omgeving (aanwezigheid van vegetatie, dieren, …).

De voorfilters moeten regelmatig worden gecontroleerd (vooral vóór een onweer) en dienovereenkomstig worden gereinigd om de afzetting van ongewenste materialen in de tank te beperken, en de overstroming van goten en de verstopping van leidingen te voorkomen.

Photo d'une crépine de pré-filtration de l'eau de pluie encrassée
Vuil boldraadrooster
Photo de filtres de post-filtration "Triplex" encrassés
Vuile filters

De sediment-, deeltjes- en actieve-koolfilters moeten om de drie tot zes maanden en na periodes van stilstand gecontroleerd worden. Afhankelijk van het model worden ze met schoon water gereinigd of vervangen.

De tank wordt gereinigd om opgehoopt slib te verwijderen en om de geurtjes en de verkleuring van het water te beperken. Het slib wordt opgezogen door een tankwagen zodat de tank met schoon water kan worden gereinigd zonder de binnencementering te beschadigen. De frequentie van de verrichting is afhankelijk van de omgeving en van de voorfilters. Als deze aanwezig zijn en goed onderhouden, volstaat een reiniging om de 5 tot 10 jaar. Zoniet kan het onderhoud jaarlijks zijn.

Afbraakgassen

Alvorens de tank te controleren of te onderhouden, is het raadzaam deze open te laten, zodat de afbraakgassen kunnen ontsnappen. U moet minstens 24 uur wachten alvorens de tank in te gaan om een voldoende zuurstofvoorziening te garanderen.

Duurzaamheid

De adviseurs van Homegrade begeleiden u

Bekijk ons ​​advies

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • Hoe uw werf beheren? Voorbereiding en opvolging

  Duurzaamheid

  Homegrade, 2023

 • Inventaris voor het hergebruik van materialen - Praktisch Zakboekje

  Duurzaamheid

  Homegrade, 2019

 • Renoveren: herstellen, hergebruiken en recycleren – Een stap naar een circulaire economie

  Duurzaamheid

  Homegrade, 2019

 • Regenwaterput - Systeem en gebruik

  Duurzaamheid

  Homegrade, 2019

 • Groendaken – Impact en installatie

  Duurzaamheid

  Homegrade, 2019

Bekijk alle publicaties