Oude liften

De meest gestelde vragen

3 resultaat(en) pour : categorie

Oude lift ; wat moet ik nu doen?

Beveiliging

Wij raden u aan om onmiddellijk de beveiligingsmaatregelen uit te voeren die geen impact hebben op de erfgoedwaarde van uw lift en die belangrijk zijn voor de veiligheid van de gebruikers en de techniekers (beveiligingswerken aan de machinerie, installatie van een frequentieregelaar, elektronisch gordijn en veiligheidscontacten om de opening van de kooi te beveiligen, positieve vergrendeling op de bordesdeuren, verlichting in de schacht, beschermende folie op de bestaande historische beglazing, enz.).

Slechts enkele punten van modernisering zijn momenteel inderdaad problematisch voor liften met historische waarde, zoals de open schacht van de lift, vouwdeuren, de wand met oneffenheden tegenover de ingang van de liftkooi, glazen kooidaken, enz.  

Voor deze punten raden we u aan om te wachten tot de alternatieve oplossingen geformaliseerd en gepubliceerd zijn door de FOD Economie. Bekijk in verband met dit onderwerp de slides van onze lezing onderaan deze pagina. 

Voorzie een reservekapitaal voor de werkzaamheden indien dit nog niet is gebeurd.

Deze inhoud maakt deel uit van

Oude liften : behoud en modernisering
Hoe een oude lift moderniseren?

Risicoanalyse

Modernisering houdt onder andere in dat er een risicoanalyse moet worden uitgevoerd door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC). Deze analyse beoordeelt de verschillende veiligheidscriteria en controleert de naleving ervan aan de hand van een checklistsysteem. Vervolgens worden standaardoplossingen op basis van internationale normen aanbevolen.

Voor liften die een “attest van erkenning van de historische waarde” hebben gekregen, kan de EDTC bij het uitvoeren van de risicoanalyse rekening houden met de erfgoedwaarde van de lift.

Het is dan mogelijk om alternatieve maatregelen toe te passen die indien nodig op bepaalde punten afwijken van de standaardnormen, terwijl toch een voldoende veiligheidsniveau gewaarborgd blijft. Deze alternatieve oplossingen werden bestudeerd door werkgroepen opgericht door de FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid en zouden het gemakkelijker moeten maken om oude liften te moderniseren met respect voor hun erfgoed, zodra ze begin 2024 geformaliseerd zijn. Bovendien zijn elektronische oplossingen nu wettelijk toegestaan en kunnen ze worden toegepast om zowel de kooiopeningen als de open schachten, de voorkant en de bordesdeuren van liften te beveiligen.

Deze inhoud maakt deel uit van

Oude liften : behoud en modernisering
Dateert uw lift van vóór 1958 en is hij nog goed bewaard?

Nog maar een paar maanden om het attest van historische waarde voor uw oude lift aan te vragen

Controleer of de lift is opgenomen in de inventaris elevators.heritage.brussels en of hij een attest van historische waarde heeft dat is afgegeven door de Directie Cultureel Erfgoed van Urban.brussels. Deze dienst heeft Homegrade de opdracht gegeven om een inventaris van historische liften op te stellen, die als basis dient voor de afgifte van de attesten.

Termijnen voor modernisering

De termijnen voor modernisering die worden opgelegd door de federale wetgeving betreffende de beveiliging van liften (koninklijk besluit van 9 maart 2003) variëren naargelang u al dan niet over dit attest beschikt:

 • Met attest – 31 december 2027: Liften met bewezen historische waarde genieten van een extra termijn om aan de eisen te voldoen (uiterlijk 31 december 2027 met een moderniseringsplan vóór 31 december 2025) en moderniseringsoplossingen die aangepast zijn aan hun erfgoedkenmerken.
 • Zonder attest – 31 december 2023: Historische liften die niet zijn opgenomen in de inventaris en nog geen attest hebben, moeten uiterlijk op 31 december 2023 gemoderniseerd en goedgekeurd zijn.

Opname in de inventaris

Vraag zonder uitstel de opname in de inventaris en een attest van historische waarde aan via ons online formulier.

 • Door de opname in de inventaris van historische liften en het attest van erkenning van de historische waarde is het mogelijk om op maat gemaakte beveiligingsmaatregelen te overwegen ter bescherming van dit erfgoed. 
 • De modernisering is altijd verplicht, ongeacht de historische waarde van de lift
 • Opname in de inventaris houdt geen nieuwe wettelijke verplichtingen in, maar geeft geen recht op een subsidie voor modernisering, tenzij de oude lift beschermd is.

Deze inhoud maakt deel uit van

Oude liften : behoud en modernisering

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • Daklijst – Onderhoud en bescherming

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

 • Vloerbekledingen – Marmer en cement

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

 • Kelderraam – Onderhoud en praktische oplossingen

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

 • Gevels in zichtbare materialen – Reinigen en restaureren

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

 • Historisch houten venster – Onderhoud en verbetering van de prestaties

  Erfgoed

  Homegrade, 2019

Consulter toutes les publications