Plat dak

De meest gestelde vragen

4 resultaat(en) pour : categorie

Isolatie van een plat dak: wat zijn de aandachtspunten?

Staat van de structuur

 • De structuur moet gecontroleerd worden en preventief behandeld worden tegen schimmel- en insectenplagen.
 • Ze moet droog en in goede staat zijn.

Uitvoering

 • Om te zorgen voor waterafvoer moet de dakhelling minstens 2% bedragen.
 • Als de in slechte staat is, kan deze niet behouden blijven als dampscherm en moet ze volledig worden verwijderd.
 • De waterdichte opstanden aan de rand moeten minstens 15 cm boven het afgewerkte dakniveau uitsteken.
Schémas : Isolation d'une toiture chaude avec solin le long d'un mur et autre avec couvre-mur sur acrotère
 1. Warm dak met muurafdekking op opstand
 2. Warm dak met slab langs een muur
 3. Soepele voeg
 4. Slab
 5. Muurafdekking met druiprand
 6. Waterdichte opstandvan minstens 15 cm
 7. Hoeklat
 8. Waterdichting
 9. Harde isolatie
 10. Dampscherm
 11. Draagstructuur
 12. Binnenafwerking

Akoestiek

Thermische isolatie is niet per definitie akoestisch absorberend. 

Voor akoestische verbetering moet er een laag soepele of halfharde isolatie onder de dakvloer worden aangebracht en moet de afwerking zwaar zijn en geen star contact hebben met de structuur en andere muren.

Oververhitting

Het oververhittingsrisico van de ruimtes onder het dak neemt sterk af naargelang:

 • het dak beschermd wordt (ballast, zonnepanelen,groendak…);
 • het afdichtingsmembraan lichtgekleurd is;
 • de koepels van zonwering voorzien zijn; 
 • de ruimte van een intensieve nachtventilatie profiteert;
 • de isolatie over een hoge inertie beschikt (houtwol en houtvezels beantwoorden aan dit criterium).

Doe een beroep op professionelen

Alleen werkzaamheden uitgevoerd door een aannemer worden gesubsidieerd.

Controleer of het bedrijf waarop u een beroep doet ingeschreven is bij de KBO – Kruispuntbank van Ondernemingen – en aan de Belgische btw onderworpen is en of het toegang tot het beroep heeft voor de werken waarvoor deze toegang vereist is.

Deze inhoud maakt deel uit van

Isolatie van het platte dak?
Welk soort isolatie en dikte moet ik kiezen voor het platte dak?

Bij plaatsing boven de dakvloer (warm dak en omkeerdak) moet deze bestand zijn tegen samendrukking (bijv.: kurk, cellenglas, houtvezel met hoge dichtheid, sommige polyurethanen, geëxtrudeerd polystyreen…).

Voor omkeerdaken moet de isolatie ook vochtbestendig zijn (geëxtrudeerd polystyreen).


Wanneer de isolatie van onderaf wordt geplaatst (compact dak), wordt soepele isolatie gebruikt (bijv.: glaswol, steenwol, houtwol, vlaswol, hennepwol, schapenwol, celluloseschuim…).

De warmtegeleidingscoëfficiënt λ (lambda) en de warmteweerstand R laten toe de thermische prestaties van een isolatiemateriaal te beoordelen:

 • λ (uitgedrukt in W/mK) kenmerkt het vermogen van een lichaam om warmte te geleiden. Hoe kleiner λ, hoe beter het materiaal isoleert.
 • R (uitgedrukt in m2K/W) geeft aan hoe groot de weerstand is tegen warmteverliezen via geleiding van een materiaallaag. Hoe groter R, hoe beter de laag isoleert

Diktes die nodig zijn om minimale thermische prestaties te bereiken: R ≥ 4 m2K/W

Soort isolatieLosSoepelHardλ (W/mK)min. dikte (cm)μ sec
Glaswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Steenwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Houtvezelwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 184
Hennepwol((v))((v))((x))0,039 tot 0,04413 tot 181,2
Graswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181
Cellulosewol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181 tot 2
Kurk((v))((x))((v))0,032 tot 0,04513 tot 1830
Polyurethaan (PUR / PIR)((x))((x))((v))0,023 tot 0,02910 tot 1230
XPS((x))((x))((v))0,029 tot 0,0359,3 tot 13,780 tot 200

Deze inhoud maakt deel uit van

Isolatie van het platte dak?
Hoe isoleer ik mijn plat dak?

Er zijn 3 hoofdmethodes om een plat dak te isoleren

 1. Warm dak
 2. Omkeerdak
 3. Compact dak

De methodes bestaan altijd uit 3 onafscheidelijke elementen:

 • een ,
 • thermische isolatie, 
 • en het .

Zie voor meer info onze brochure Plat Dak — Renovatie en Isolatie.

De keuze van de isolatietechniek hangt af van de bestaande situatie.

1. Warm dak

De isolatie bevindt zich boven de dakvloer en onder het waterdichte membraan.

Het is de betrouwbaarste methode om platte daken te isoleren, zowel bij renovatie als nieuwbouw.

Bij renovatie wordt de isolatie boven het geplaatst, indien dit in goede staat is. Op de isolatiepanelen wordt een nieuw waterdicht membraan geplaatst.

Schéma - La toiture chaude : l’isolation se trouve au-dessus du plancher de toiture et sous la membrane d’étanchéité à la pluie
 1. Waterdichting
 2. Harde isolatie
 3. Dampscherm
 4. Bestaande draagstructuur
 5. Afwerking

2. Omkeerdak

De isolatie bevindt zich boven de dakvloer en de waterdichting.

Deze methode wordt alleen toegepast op een zware constructie, die een overgewicht kan dragen en voldoende vlak is om waterstagnatie onder de isolatieplaten te voorkomen.

De vochtbestendige isolatie, geëxtrudeerd polystyreen (XPS) in stijve platen, wordt op de geplaatst, indien dit in goede staat is. Een (grind, betontegels…) houdt de isolatieplaten op hun plaats en beschermt ze tegen UV-stralen.

Schéma - La toiture inversée : l’isolation se trouve au-dessus du plancher de toiture et de la membrane d’étanchéité
 1. Ballast
 2. Scheidingslaag
 3. Harde isolatie
 4. Waterdichting
 5. Bestaande draagstructuur
 6. Afwerking
Étanchéité d'une toiture plate isolée protégée par un lestage de teinte claire

3. Compact dak (samenstelling die speciale aandacht vereist)

Deze methode is alleen van toepassing op daken met een houten structuur. De soepele isolatie wordt in de aangebracht waarbij de gehele ruimte wordt opgevuld (zonder luchtlaag) en eronder een aan te brengen, rechtstreeks tegen de isolatie.

Om condensatieproblement te voorkomen moet aan specifieke voorwaarden worden voldaan: het dak moet aan de zon worden blootgesteld en vrij blijven (geen zonnepanelen of inrichting van een terras). Deze techniek wordt afgeraden boven vochtige ruimtes.

Het compacte dak wordt gebruikt wanneer u thermische en akoestische isolatie van het dak wil combineren en kan een oplossing zijn bij renovatie, wanneer verhoging van het afgewerkte dakvlak onmogelijk is.

Schéma - La toiture compacte : l’isolation se trouve en dessous du plancher
 1. Waterdichting
 2. Dakvloer
 3. Soepele isolatie
 4. Bestaande dakstructuur
 5. Vochtgestuurde damprem
 6. Afwerking

Koud dak

Het zogenaamde “koude dak”, met een verluchte ruimte boven de isolatie, is een oude techniek die nu verboden is omdat deze aanzienlijke schade kan veroorzaken.

Schéma : La toiture froide fermement déconseillée

Gemengd dak

Er is een compromis te vinden tussen een warm dak en een compact dak, door een deel van de isolatie boven de dakvloer en een deel eronder aan te brengen. Dit maakt het mogelijk om de verhoging te beperken en akoestische en thermische isolatie op elkaar af te stemmen.

Om problemen met inwendige condensatie te vermijden, moet de R-waarde van de uitwendige isolatie 1,5 keer hoger zijn dan de R-waarde van de inwendige isolatie.

Schéma - La toiture mixte : compromis entre toiture chaude et toiture compacte
 1. Nieuwe waterdichting
 2. Isolatiemet R2-waarde ≥ 1,5 keer R1-waarde
 3. Eventuele bestaande waterdichting
 4. Soepele isolatiemet R1-waarde
 5. Vochtgestuurde damprem

Deze inhoud maakt deel uit van

Isolatie van het platte dak?
Welke premies voor het isoleren van het platte dak?

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden. Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem: de RENOLUTION-premies.

Deze inhoud maakt deel uit van

Isolatie van het platte dak?

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • De zoldervloer isoleren - Principes en technieken

  Isolatie

  Homegrade, 2022

 • Hellend Dak — Renovatie en isolatie

  Isolatie

  Homegrade, 2022

 • Plat dak - Renovatie en isolatie

  Isolatie

  Homegrade, 2024

 • De vensterramen vervangen - Keuzecriteria bij renovatie

  Isolatie

  Homegrade, 2023

 • Gevels isoleren via de buitenzijde – Principes en technieken

  Isolatie

  Homegrade, 2019

Consulter toutes les publications