Hellend dak

De meest gestelde vragen

5 resultaat(en) pour : categorie

Isolatie van een hellend dak: wat zijn de aandachtspunten?

De staat van het dak

Bij het herstellen van het dak moet de dakstructuur gecontroleerd worden en preventief behandeld tegen de aantasting door zwammen (meer bepaald de huiszwam), schimmels of insectenlarven.

Oververhitting

Minerale en plantaardige wol zijn beter in het beperken van oververhitting in de zomer. Het is echter belangrijk dat dakramen voorzien zijn van externe zonwering en dat de ruimte ’s nachts intensief geventileerd wordt.

Akoestiek

Voor akoestische verbetering moet, naast het gebruik van een soepele of halfstijve isolatielaag, de afwerking:

 • voldoende massa hebben (minstens een dubbele gipskarton- of en/of een OSB-plaat);
 • ontkoppeld zijn van de dakstructuur.

Minerale en plantaardige wol leveren een betere bijdrage aan het akoestisch comfort.

Meer informatie over geluidsisolatie vindt u op de pagina over dit onderwerp.

Ventilatie

Om goede prestaties op het vlak van thermisch comfort en energiebesparing te bereiken, en tegelijkertijd de kwaliteit van de binnenlucht te handhaven, moet isolatie gepaard gaan met een goede luchtdichtheid een gecontroleerde ventilatie.

Meer informatie over de ventilatiesystemen van een woning vindt u in onze themabrochure Ventilatie van een te renoveren woning.

Stedenbouw

Voor werkzaamheden die het aanzicht van het dak wijzigen (verandering van kleur, materiaal, verhoging, enz.) is doorgaans een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Voor elke ingreep aan de structuur van het gebouw is een architect nodig. 
Raadpleeg de dienst stedenbouw van uw gemeente voordat u met de werken begint. 

Doe een beroep op professionelen

Alleen de werken die door een aannemer worden uitgevoerd, worden gesubsidieerd.

Controleer of het bedrijf waar u een beroep op doet ingeschreven is bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), onderworpen is aan de Belgische btw en toegang heeft tot het beroep voor werken waarvoor dit vereist is.

Link naar de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Deze inhoud maakt deel uit van

Het hellede dak isoleren
Welke soort isolatie en dikte moet ik kiezen?

Er zijn isolatiematerialen met minerale grondstoffen (glaswol of rotswol), plantaardige grondstoffen (hout, vlas, hennep, cellulose, katoen…), dierlijke grondstoffen (schapenwol…) of synthetische grondstoffen (polyurethaan, geëxtrudeerd polystyreen…).

Isolation d'une toiture inclinées par insuflation

Neem de tijd om de prestaties en prijzen te vergelijken, evenals de toepassingsgebieden, milieukenmerken en akoestische eigenschappen.

De warmtegeleidingscoëfficiënt λ (“lambda”) en de warmteweerstand R laten toe de thermische prestaties van een isolatiemateriaal te beoordelen:

 • λ (uitgedrukt in W/mK) kenmerkt het vermogen van een lichaam om warmte te geleiden. Hoe kleiner λ, hoe beter het materiaal isoleert.
 • R (uitgedrukt in m²K/W) geeft aan hoe groot de weerstand is tegen warmteverliezen via geleiding van een materiaallaag. Hoe groter R, hoe beter de laag isoleert.

Diktes die nodig zijn om minimale thermische prestaties te bereiken: R ≥ 4 m²K/W

Soort isolatieLosSoepelHardλ (W/mK)min. dikte (cm)μ sec
Glaswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Steenwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181,2 tot 1,5
Houtvezelwol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 184
Hennepwol((v))((v))((x))0,039 tot 0,04413 tot 181,2
Graswol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181
Cellulosewol((v))((v))((x))0,030 tot 0,04513 tot 181 tot 2
Kurk((v))((x))((v))0,032 tot 0,04513 tot 1830
Polyurethaan (PUR / PIR)((x))((x))((v))0,023 tot 0,02910 tot 1230
XPS((x))((x))((v))0,029 tot 0,0359,3 tot 13,780 tot 200

Een bestaande isolatie versterken

Als u een bestaande isolatie wil versterken, kunt u onder het dampscherm een beperkte isolatielaag aanbrengen: de thermische weerstand R van de isolatie boven het moet minstens 1,5 keer hoger zijn dan die van de isolatie eronder. Deze methode wordt afgeraden voor vochtige ruimtes.

Deze inhoud maakt deel uit van

Het hellede dak isoleren
Hoe isoleer ik mijn hellend dak?

Er zijn 2 manieren om een hellend dak te isoleren:

 • Via de binnenzijde
 • Via de buitenzijde (sarkingsysteem)

De isoleren via de binnenzijde

Isolation d'une toiture inclinées par l'intérieur, entre les chevrons

De isolatie wordt vaak in twee lagen geplaatst om goede thermische prestaties te behalen. Tussen de dakkepers komt een eerste laag soepele of halfharde isolatie, met dezelfde dikte als de kepers en tot tegen het onderdak. Een tweede laag wordt in een nieuwe structuur geplaatst, bij voorkeur loodrecht op de eerste, om de kepers te overlappen.

Schéma : isoler les versants de la toiture inclinée par l’intérieur avec des panneaux
 1. Dakbedekking
 2. Tengellatten
 3. Panlatten
 4. Onderdak
 5. Kepers
 6. Soepele thermische isolatie1e laag
 7. Soepele thermische isolatie2e laag
 8. Hulpstructuur
 9. Dampschermmet kleefband
 10. Latten voor leidingspouw
 11. Gordingen
 12. Afwerking

Isolatie via de binnenzijde kan ook uitgevoerd worden door het isolatiemateriaal in te blazen, maar deze techniek is specifieker en moet worden toevertrouwd aan een ervaren professional.

Schéma : isolation des versants de la toiture inclinée par insufflation
 1. Dakbedekking
 2. Tengellatten
 3. Panlatten
 4. Onderdak
 5. Kepers
 6. Soepele thermische isolatie
 7. Hulpstructuur
 8. Gordingen
 9. Dampschermmet kleefband
 10. Lattenvoor leidingspouw
 11. Afwerking

De zoldervloer isoleren

Wanneer de zolder niet wordt ingericht, kan door het isoleren van de zoldervloer in plaats van de dakhellingen, het verwarmde volume beperkt worden en is het minder duur.


Isoleren op de zoldervloer

Isoleren van de zolderstructuur
(langs boven)

Isoleren van de zolderstructuur
(langs onder)

De isoleren via de buitenzijde (sarkingdak)

Een dampscherm en de vormvaste isolatieplaten worden bovenop de draagstructuur geplaatst.

Schéma : isoler les versants de la toiture inclinée par l’extérieur (toiture sarking)
 1. Dakbedekking
 2. Tengellatten
 3. Panlatten
 4. Onderdak
 5. Harde thermische isolatie(2e laag)
 6. Dampschermmet kleefband
 7. Kepers
 8. Gordingen
 9. Afwerking

Deze inhoud maakt deel uit van

Het hellede dak isoleren
NEDERLAND | Om war te begin ? Isolatie d’une toiture inclinée : premiers pas.

Assurez-vous tout d’abord que la couverture, la charpente et la sous-toiture de votre toit soient dans un état impeccable. Ce point est important car l’isolation de la toiture empêche sa ventilation : une infiltration d’eau ne sèchera pas et pourra entraîner des dégradations et des champignons.

Une personne avisée, en vaut deux

Prenez le temps de lire notre brochure Toiture inclinée , rénovation et isolation . Elle vous aide à comprendre en détail comment est construite votre toiture, comment fonctionne l’isolation et les types d’isolants disponibles.
Vous pourrez ainsi faire les bons choix, contacter une entreprise qui pose le type d’isolant qui vous convient et échanger avec votre entrepreneur de manière efficace et… constructive.

Les primes en premier

La préparation prime l’action. Renseignez-vous sur les primes et les aides avant les travaux. Vous saurez ainsi à quoi vous en tenir au niveau budget, démarches et délais.

Urbanisme quand tu nous tiens

Si vous ne modifiez rien à l’extérieur et que votre habitation n’est pas classée vous ne devez a priori pas demander d’autorisation. Si vous isolez par l’extérieur ou que vous modifiez votre toiture, mieux vaut vous renseigner auprès de votre commune.

Deze inhoud maakt deel uit van

Het hellede dak isoleren
Welke premies voor het isoleren van mijn hellend dak in Brussel?

Er zijn 45 premies beschikbaar voor renovatie- en besparingswerkzaamheden. Ontdek een overzicht van alle beschikbare premies, kredieten en subsidies in onze Samenvatting van de Premies.

RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de Energiepremies en de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels samengevoegd tot één systeem: de RENOLUTION-premies.

Deze inhoud maakt deel uit van

Het hellede dak isoleren

Aanbevolen publicaties

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie

 • Homegrade_Kelderplafond_isoleren

  Isolatie

  Homegrade, 2024

 • Plat dak - Renovatie en isolatie

  Isolatie

  Homegrade, 2024

 • De zoldervloer isoleren - Principes en technieken

  Isolatie

  Homegrade, 2022

 • Hellend Dak — Renovatie en isolatie

  Isolatie

  Homegrade, 2022

 • Ventilatie van een te renoveren woning

  Isolatie

  Homegrade, 2019

Consulter toutes les publications